Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 30-01-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'gener de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 18 00:26:58
  PP 1 00:00:43
  PSOE 9 00:11:04
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 1 00:00:12
  Ajuntament 1 00:00:33
  Públic 7 00:06:21

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprobación del acta de la sesión de 19 de diciembre de 2019
  2. Dación de cuentas de Resoluciones de Alcaldía 1857 a 1948/2019

  Clara Quiles Vila (00:00:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Dación de cuentas de Resoluciones de Alcaldía 1857 a 1948/2019

  Javier Lorente Gual (00:01:02)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Dación de cuentas de Resoluciones de Alcaldía 1857 a 1948/2019
  3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Tasa por concurrencia a pruebas selectivas.

  Israel Alfonso Sargues (00:01:35)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Tasa por concurrencia a pruebas selectivas.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Tasa por concurrencia a pruebas selectivas.

  Clara Quiles Vila (00:02:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Tasa por concurrencia a pruebas selectivas.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Tasa por concurrencia a pruebas selectivas.

  Jorge Román Aroca (00:03:47)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Tasa por concurrencia a pruebas selectivas.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Tasa por concurrencia a pruebas selectivas.

  Clara Quiles Vila (00:05:16)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Tasa por concurrencia a pruebas selectivas.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Tasa por concurrencia a pruebas selectivas.
  4. Dación de cuentas de los informes de ilegalidad de Intervención.
  5. Dación de cuentas del informe de cumplimiento de la Ley de Morosidad. 4º Trimestre del 2019.
  6. Dación de cuenta del informe del periodo medio de pago del 4º Trimestre del 2019.
  7. Moción del Grupo PSPV-PSOE para la inclusión de las personas con discapacidad en las Bases de las ayudas al transporte.

  Clara Quiles Vila (00:06:40)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  7. Moción del Grupo PSPV-PSOE para la inclusión de las personas con discapacidad en las Bases de las ayudas al transporte.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Moción del Grupo PSPV-PSOE para la inclusión de las personas con discapacidad en las Bases de las ayudas al transporte.
  8. Ruegos y preguntas

  Sara Flores Cuadrado (00:08:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  8. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Ruegos y preguntas

  Samuel Boix Heredia (00:10:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  8. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Ruegos y preguntas

  Francisco Javier Raga Sáez (00:13:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  8. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Ruegos y preguntas

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:18:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  8. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Ruegos y preguntas

  Clara Quiles Vila (00:20:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Ruegos y preguntas
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:29:12)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:29:19)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:30:28)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:31:27)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:35:27)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:35:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:35:51)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:37:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:39:13)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:41:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprobación del acta de la sesión de 19 de diciembre de 2019 (00:00:14)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Dación de cuentas de Resoluciones de Alcaldía 1857 a 1948/2019 (00:00:41)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:00:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Javier Lorente Gual (00:01:02)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  3. Modificación de la Ordenanza Fiscal Tasa por concurrencia a pruebas selectivas. (00:01:33)

  Aprovat

  Javier Lorente Gual (00:01:02)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Israel Alfonso Sargues (00:01:35)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:02:20)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:02:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:03:47)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:05:16)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Dación de cuentas de los informes de ilegalidad de Intervención. (00:05:45)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Dación de cuentas del informe de cumplimiento de la Ley de Morosidad. 4º Trimestre del 2019. (00:06:07)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Dación de cuenta del informe del periodo medio de pago del 4º Trimestre del 2019. (00:06:18)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  7. Moción del Grupo PSPV-PSOE para la inclusión de las personas con discapacidad en las Bases de las ayudas al transporte. (00:06:27)

  Retirat de l´ordre del dia

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:06:40)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  8. Ruegos y preguntas (00:08:11)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Sara Flores Cuadrado (00:08:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Samuel Boix Heredia (00:10:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:13:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:18:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:20:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  ************** LA VEU DELS VEÏNS ************** (00:29:01)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (00:29:12)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (00:29:19)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (00:30:28)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (00:31:27)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (00:35:27)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:35:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (00:35:51)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:37:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (00:39:13)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:41:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa