Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 25-06-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 d'juny de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 30 00:50:01
  PP 4 00:03:25
  PSOE 18 00:28:56
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 4 00:10:51
  Ajuntament 4 00:06:34
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de maig de 2020
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 539/2020 a 779/2020

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:01:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 539/2020 a 779/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 539/2020 a 779/2020

  Javier Lorente Gual (00:02:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 539/2020 a 779/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 539/2020 a 779/2020

  Javier Lorente Gual (00:07:07)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 539/2020 a 779/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 539/2020 a 779/2020
  3. Aprovació Addenda al Conveni amb els Ajuntaments d'Albal i Beniparrell per al desenvolupament del Programa Específic d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

  Javier Lorente Gual (00:08:52)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprovació Addenda al Conveni amb els Ajuntaments d'Albal i Beniparrell per al desenvolupament del Programa Específic d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació Addenda al Conveni amb els Ajuntaments d'Albal i Beniparrell per al desenvolupament del Programa Específic d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

  Israel Alfonso Sargues (00:10:04)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació Addenda al Conveni amb els Ajuntaments d'Albal i Beniparrell per al desenvolupament del Programa Específic d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació Addenda al Conveni amb els Ajuntaments d'Albal i Beniparrell per al desenvolupament del Programa Específic d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

  Clara Quiles Vila (00:10:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  3. Aprovació Addenda al Conveni amb els Ajuntaments d'Albal i Beniparrell per al desenvolupament del Programa Específic d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

  Jorge Román Aroca (00:10:53)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  3. Aprovació Addenda al Conveni amb els Ajuntaments d'Albal i Beniparrell per al desenvolupament del Programa Específic d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació Addenda al Conveni amb els Ajuntaments d'Albal i Beniparrell per al desenvolupament del Programa Específic d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
  4. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023

  Javier Lorente Gual (00:12:42)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  4. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023

  Israel Alfonso Sargues (00:13:19)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023

  Clara Quiles Vila (00:13:39)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  4. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023

  Jorge Román Aroca (00:14:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  4. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023
  5. Moció del Grup Socialista

  Francisco Javier Raga Sáez (00:14:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  5. Moció del Grup Socialista

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Moció del Grup Socialista

  Clara Quiles Vila (00:23:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  5. Moció del Grup Socialista

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:24:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Moció del Grup Socialista

  Francisco Javier Raga Sáez (00:25:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  5. Moció del Grup Socialista

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Moció del Grup Socialista

  Jorge Román Aroca (00:29:05)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  5. Moció del Grup Socialista

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Moció del Grup Socialista

  Francisco Javier Raga Sáez (00:35:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  5. Moció del Grup Socialista

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Moció del Grup Socialista
  6. Moció del Grup Popular

  Israel Alfonso Sargues (00:40:59)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  6. Moció del Grup Popular

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:43:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Moció del Grup Popular

  Clara Quiles Vila (00:43:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Moció del Grup Popular

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Moció del Grup Popular

  Jorge Román Aroca (00:46:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  6. Moció del Grup Popular

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:52:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Moció del Grup Popular

  Israel Alfonso Sargues (00:52:31)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  6. Moció del Grup Popular

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Moció del Grup Popular

  Clara Quiles Vila (01:01:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Moció del Grup Popular

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:02:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Moció del Grup Popular

  Clara Quiles Vila (01:02:49)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Moció del Grup Popular

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:02:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Moció del Grup Popular
  7. Precs i preguntes

  Sara Flores Cuadrado (01:04:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  7. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Precs i preguntes

  Samuel Boix Heredia (01:07:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  7. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:07:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Precs i preguntes

  Samuel Boix Heredia (01:08:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  7. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:08:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Precs i preguntes

  Samuel Boix Heredia (01:09:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  7. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:10:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (01:13:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  7. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:15:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Precs i preguntes

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:19:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  7. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:21:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Precs i preguntes

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:25:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  7. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:26:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (01:26:51)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  7. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:31:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 28 de maig de 2020 (00:00:47)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 539/2020 a 779/2020 (00:01:30)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:01:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:02:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:07:07)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Aprovació Addenda al Conveni amb els Ajuntaments d'Albal i Beniparrell per al desenvolupament del Programa Específic d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (00:08:07)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:08:52)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:10:03)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:10:04)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:10:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Jorge Román Aroca (00:10:53)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 (00:12:30)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:12:42)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:13:18)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:13:19)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:13:39)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:14:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Moció del Grup Socialista (00:14:52)

  No aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:14:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:23:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:24:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:25:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:29:05)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:35:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Moció del Grup Popular (00:40:53)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:40:59)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:43:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:43:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:46:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:52:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:52:31)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (01:01:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:02:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (01:02:49)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:02:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  7. Precs i preguntes (01:03:59)


  Francisco A. Comes Monmeneu (01:02:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Sara Flores Cuadrado (01:04:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Samuel Boix Heredia (01:07:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:07:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Samuel Boix Heredia (01:08:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:08:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Samuel Boix Heredia (01:09:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:10:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (01:13:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:15:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:19:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:21:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:25:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:26:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (01:26:51)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:31:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP