Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 28-05-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'maig de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 12 00:12:48
  PP 0 00:00:00
  PSOE 8 00:07:43
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 1 00:00:07
  Ajuntament 3 00:03:14
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2020.

  Clara Quiles Vila (00:02:25)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2020.

  Javier Lorente Gual (00:04:21)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2020.

  Clara Quiles Vila (00:05:25)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2020.

  Clara Quiles Vila (00:06:25)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2020.
  2. Aprovació de la tercera i última pròrroga del Conveni amb la Diputació de València per al manteniment del Centre de Persones Adultes.

  Javier Lorente Gual (00:07:18)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Aprovació de la tercera i última pròrroga del Conveni amb la Diputació de València per al manteniment del Centre de Persones Adultes.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació de la tercera i última pròrroga del Conveni amb la Diputació de València per al manteniment del Centre de Persones Adultes.

  Clara Quiles Vila (00:09:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Aprovació de la tercera i última pròrroga del Conveni amb la Diputació de València per al manteniment del Centre de Persones Adultes.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació de la tercera i última pròrroga del Conveni amb la Diputació de València per al manteniment del Centre de Persones Adultes.
  3. Dació de comptes de l'Informe Anual de Control Intern de la Intervenció.
  4. Dació de comptes de l'Informe d'Execució del Pressupost del 1r trimestre de 2020.
  5. Dació de comptes de l'Informe de Morositat del 1r trimestre de 2020.
  6. Dació de comptes de l'Informe de Període Mitjà de pagament del 1r trimestre de 2020
  7. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia per la qual se suspèn el cànon del contracte demanial amb Futbol City Five SL

  Javier Lorente Gual (00:10:55)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  7. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia per la qual se suspèn el cànon del contracte demanial amb Futbol City Five SL

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia per la qual se suspèn el cànon del contracte demanial amb Futbol City Five SL

  Clara Quiles Vila (00:12:35)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  7. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia per la qual se suspèn el cànon del contracte demanial amb Futbol City Five SL

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia per la qual se suspèn el cànon del contracte demanial amb Futbol City Five SL

  Jorge Román Aroca (00:13:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  7. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia per la qual se suspèn el cànon del contracte demanial amb Futbol City Five SL

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia per la qual se suspèn el cànon del contracte demanial amb Futbol City Five SL
  Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:13:41)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (00:19:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:21:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:23:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 d'abril de 2020. (00:02:09)

  Retirat de l´ordre del dia

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:02:25)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:04:21)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Clara Quiles Vila (00:05:25)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:06:25)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Aprovació de la tercera i última pròrroga del Conveni amb la Diputació de València per al manteniment del Centre de Persones Adultes. (00:07:06)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:07:18)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:09:05)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:09:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Dació de comptes de l'Informe Anual de Control Intern de la Intervenció. (00:09:45)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Dació de comptes de l'Informe d'Execució del Pressupost del 1r trimestre de 2020. (00:10:07)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Dació de comptes de l'Informe de Morositat del 1r trimestre de 2020. (00:10:17)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Dació de comptes de l'Informe de Període Mitjà de pagament del 1r trimestre de 2020 (00:10:29)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  7. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia per la qual se suspèn el cànon del contracte demanial amb Futbol City Five SL (00:10:41)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:10:55)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:12:32)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:12:35)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:13:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Precs i preguntes (00:13:31)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:13:41)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:19:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:21:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:23:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa