Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 15-10-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 15 d'octubre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 9 00:08:45
  PP 2 00:03:10
  PSOE 2 00:10:29
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 1 00:01:40
  Ajuntament 3 00:02:50
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.

  Javier Lorente Gual (00:13:21)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.

  Javier Lorente Gual (00:14:23)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.

  Israel Alfonso Sargues (00:15:35)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.

  Clara Quiles Vila (00:18:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:28:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.

  Jorge Román Aroca (00:28:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.
  2. Aprobación disposición de acto nulo en la concesión de licencia de obra para Construcción de Vivienda Unifamiliar en la Calle La Safor, nº4

  Javier Lorente Gual (00:36:29)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Aprobación disposición de acto nulo en la concesión de licencia de obra para Construcción de Vivienda Unifamiliar en la Calle La Safor, nº4

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:37:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprobación disposición de acto nulo en la concesión de licencia de obra para Construcción de Vivienda Unifamiliar en la Calle La Safor, nº4

  Israel Alfonso Sargues (00:37:28)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprobación disposición de acto nulo en la concesión de licencia de obra para Construcción de Vivienda Unifamiliar en la Calle La Safor, nº4

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:37:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprobación disposición de acto nulo en la concesión de licencia de obra para Construcción de Vivienda Unifamiliar en la Calle La Safor, nº4

  Clara Quiles Vila (00:37:43)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Aprobación disposición de acto nulo en la concesión de licencia de obra para Construcción de Vivienda Unifamiliar en la Calle La Safor, nº4

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprobación disposición de acto nulo en la concesión de licencia de obra para Construcción de Vivienda Unifamiliar en la Calle La Safor, nº4

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprobación del expediente de contratación y los Pliegos para la contratación del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos. (00:13:01)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:13:21)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:14:23)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:15:35)

  Israel Alfonso Sargues (00:15:35)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:18:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:28:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:28:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Aprobación disposición de acto nulo en la concesión de licencia de obra para Construcción de Vivienda Unifamiliar en la Calle La Safor, nº4 (00:36:10)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:36:29)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:37:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:37:28)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:37:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:37:43)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa