Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 30-12-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'desembre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 38 00:32:16
  PP 6 00:07:38
  PSOE 14 00:13:24
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 7 00:04:30
  Ajuntament 11 00:13:08
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió del Ple de 25 de novembre de 2020
  2. Aprovació rectificació parcel·la sobrant c/ Angel, 28. Expedient 5677/2020.

  Javier Lorente Gual (00:04:01)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Aprovació rectificació parcel·la sobrant c/ Angel, 28. Expedient 5677/2020.

  Israel Alfonso Sargues (00:05:00)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació rectificació parcel·la sobrant c/ Angel, 28. Expedient 5677/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació rectificació parcel·la sobrant c/ Angel, 28. Expedient 5677/2020.

  Clara Quiles Vila (00:05:14)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Aprovació rectificació parcel·la sobrant c/ Angel, 28. Expedient 5677/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació rectificació parcel·la sobrant c/ Angel, 28. Expedient 5677/2020.

  Jorge Román Aroca (00:05:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  2. Aprovació rectificació parcel·la sobrant c/ Angel, 28. Expedient 5677/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació rectificació parcel·la sobrant c/ Angel, 28. Expedient 5677/2020.
  3. Aprovació reducció cànon Fun Jump. Expedient 1145/2020.

  Javier Lorente Gual (00:06:33)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprovació reducció cànon Fun Jump. Expedient 1145/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació reducció cànon Fun Jump. Expedient 1145/2020.

  Israel Alfonso Sargues (00:07:26)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació reducció cànon Fun Jump. Expedient 1145/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació reducció cànon Fun Jump. Expedient 1145/2020.

  Clara Quiles Vila (00:07:37)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  3. Aprovació reducció cànon Fun Jump. Expedient 1145/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació reducció cànon Fun Jump. Expedient 1145/2020.

  Jorge Román Aroca (00:08:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  3. Aprovació reducció cànon Fun Jump. Expedient 1145/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació reducció cànon Fun Jump. Expedient 1145/2020.
  4. Aprovació reducció cànon Restaurant Poliesportiu. Expedient 1090/2020.

  Javier Lorente Gual (00:09:36)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  4. Aprovació reducció cànon Restaurant Poliesportiu. Expedient 1090/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació reducció cànon Restaurant Poliesportiu. Expedient 1090/2020.

  Israel Alfonso Sargues (00:10:11)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació reducció cànon Restaurant Poliesportiu. Expedient 1090/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació reducció cànon Restaurant Poliesportiu. Expedient 1090/2020.

  Clara Quiles Vila (00:10:18)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  4. Aprovació reducció cànon Restaurant Poliesportiu. Expedient 1090/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació reducció cànon Restaurant Poliesportiu. Expedient 1090/2020.

  Jorge Román Aroca (00:10:32)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  4. Aprovació reducció cànon Restaurant Poliesportiu. Expedient 1090/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació reducció cànon Restaurant Poliesportiu. Expedient 1090/2020.
  5. Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus.

  Javier Lorente Gual (00:11:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  5. Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus.

  Israel Alfonso Sargues (00:11:53)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus.

  Clara Quiles Vila (00:12:20)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  5. Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus.

  Jorge Román Aroca (00:13:24)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  5. Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus.
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.

  Javier Lorente Gual (00:14:52)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.

  Javier Lorente Gual (00:16:21)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.

  Israel Alfonso Sargues (00:16:58)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.

  Clara Quiles Vila (00:17:14)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.

  Jorge Román Aroca (00:18:08)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020.
  7. Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2021. Expedient 5692/2020.

  Javier Lorente Gual (00:18:58)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  7. Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2021. Expedient 5692/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2021. Expedient 5692/2020.

  Israel Alfonso Sargues (00:20:18)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2021. Expedient 5692/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:26:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2021. Expedient 5692/2020.

  Clara Quiles Vila (00:26:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  7. Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2021. Expedient 5692/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2021. Expedient 5692/2020.

  Jorge Román Aroca (00:33:23)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  7. Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2021. Expedient 5692/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2021. Expedient 5692/2020.
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1575 a 1804

  Javier Lorente Gual (00:45:44)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1575 a 1804

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1575 a 1804

  Javier Lorente Gual (00:50:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1575 a 1804

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1575 a 1804
  9. Dació de comptes de l'objecció d'Intervenció 178/2020. Expedient 5715/2020

  Javier Lorente Gual (00:55:09)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  9. Dació de comptes de l'objecció d'Intervenció 178/2020. Expedient 5715/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:55:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Dació de comptes de l'objecció d'Intervenció 178/2020. Expedient 5715/2020
  10. Dació de comptes de l'objecció d'Intervenció 181/2020. Expedient 5717/2020

  Javier Lorente Gual (00:55:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  10. Dació de comptes de l'objecció d'Intervenció 181/2020. Expedient 5717/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:57:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  10. Dació de comptes de l'objecció d'Intervenció 181/2020. Expedient 5717/2020
  Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (00:57:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:58:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (00:58:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:58:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (00:58:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:58:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (00:58:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:58:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (00:59:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:00:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (01:00:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:01:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:08:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:08:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (01:09:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:09:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Jorge Román Aroca (01:10:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:10:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió del Ple de 25 de novembre de 2020 (00:03:36)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Aprovació rectificació parcel·la sobrant c/ Angel, 28. Expedient 5677/2020. (00:03:49)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:04:01)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:05:00)

  Israel Alfonso Sargues (00:05:00)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:05:14)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:05:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Aprovació reducció cànon Fun Jump. Expedient 1145/2020. (00:06:23)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:06:33)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:07:24)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:07:26)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:07:37)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:08:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Aprovació reducció cànon Restaurant Poliesportiu. Expedient 1090/2020. (00:09:23)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:09:36)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:10:09)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:10:11)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:10:18)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:10:32)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Aprovació de l'Ordenança Municipal Reguladora de la Recollida de Residus. (00:10:53)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:11:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:11:52)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:11:53)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:12:20)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:13:24)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Aprovació de la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 1789 de 22 de desembre de 2020. (00:14:36)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:14:52)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:16:21)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:16:54)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:16:58)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:17:14)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:18:08)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  7. Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2021. Expedient 5692/2020. (00:18:46)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:18:58)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:20:14)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:20:18)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:26:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:26:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:33:23)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1575 a 1804 (00:45:05)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:45:44)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:50:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  9. Dació de comptes de l'objecció d'Intervenció 178/2020. Expedient 5715/2020 (00:54:45)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:55:09)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:55:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  10. Dació de comptes de l'objecció d'Intervenció 181/2020. Expedient 5717/2020 (00:55:52)

  Donar compte