Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 30-04-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'abril de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 21 00:33:51
  PP 0 00:00:00
  PSOE 14 00:13:08
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 2 00:02:31
  Ajuntament 6 00:03:15
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 27 de febrer de 2020
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 296/2020 a 538/2020

  Francisco Javier Raga Sáez (00:03:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 296/2020 a 538/2020

  Carmen Nacher Andrés (00:03:37)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 296/2020 a 538/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 296/2020 a 538/2020

  Carmen Nacher Andrés (00:04:19)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 296/2020 a 538/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 296/2020 a 538/2020
  3. Dació de comptes de les Objeccions de la Intervenció

  Carmen Nacher Andrés (00:05:22)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dació de comptes de les Objeccions de la Intervenció

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Dació de comptes de les Objeccions de la Intervenció
  4. Dació de comptes Informe Estat Execució Pressupost 4t trimestre 2019
  5. Aprovació inicial expediente CE 1/2020 de modificació del Pressupost

  Carmen Nacher Andrés (00:06:31)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Aprovació inicial expediente CE 1/2020 de modificació del Pressupost

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació inicial expediente CE 1/2020 de modificació del Pressupost

  Clara Quiles Vila (00:09:39)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  5. Aprovació inicial expediente CE 1/2020 de modificació del Pressupost

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació inicial expediente CE 1/2020 de modificació del Pressupost

  Jorge Román Aroca (00:11:15)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  5. Aprovació inicial expediente CE 1/2020 de modificació del Pressupost

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació inicial expediente CE 1/2020 de modificació del Pressupost
  6. Aprovació de Reconeixement Extrajudicial 1/2020

  Carmen Nacher Andrés (00:13:46)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Aprovació de Reconeixement Extrajudicial 1/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de Reconeixement Extrajudicial 1/2020

  Clara Quiles Vila (00:14:28)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Aprovació de Reconeixement Extrajudicial 1/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de Reconeixement Extrajudicial 1/2020
  7. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal per l'ocupació de la via pública amb llocs de venda no sedentària en el mercat setmanal

  Clara Quiles Vila (00:17:17)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  7. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal per l'ocupació de la via pública amb llocs de venda no sedentària en el mercat setmanal

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal per l'ocupació de la via pública amb llocs de venda no sedentària en el mercat setmanal
  8. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires

  Clara Quiles Vila (00:18:51)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires
  9. Autorització de compatibilitat a empleada pública

  Carmen Nacher Andrés (00:19:17)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. Autorització de compatibilitat a empleada pública

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Autorització de compatibilitat a empleada pública

  Clara Quiles Vila (00:20:27)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  9. Autorització de compatibilitat a empleada pública

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Autorització de compatibilitat a empleada pública
  10. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 484/2020, per la qual se suspèn el contracte d'Explotació del Restaurant del Poliesportiu Municipal

  Clara Quiles Vila (00:21:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  10. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 484/2020, per la qual se suspèn el contracte d'Explotació del Restaurant del Poliesportiu Municipal

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  10. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 484/2020, per la qual se suspèn el contracte d'Explotació del Restaurant del Poliesportiu Municipal

  Jorge Román Aroca (00:22:41)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  10. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 484/2020, per la qual se suspèn el contracte d'Explotació del Restaurant del Poliesportiu Municipal

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  10. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 484/2020, per la qual se suspèn el contracte d'Explotació del Restaurant del Poliesportiu Municipal
  Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:26:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (00:26:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:26:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (00:26:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:28:05)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:32:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:43:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:44:53)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (00:47:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:48:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 27 de febrer de 2020 (00:02:41)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Dació de comptes de Resolucions d'Alcaldia núm. 296/2020 a 538/2020 (00:02:57)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:03:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Carmen Nacher Andrés (00:03:37)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Carmen Nacher Andrés (00:04:19)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Dació de comptes de les Objeccions de la Intervenció (00:05:07)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Carmen Nacher Andrés (00:05:22)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Dació de comptes Informe Estat Execució Pressupost 4t trimestre 2019 (00:06:07)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Aprovació inicial expediente CE 1/2020 de modificació del Pressupost (00:06:21)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Carmen Nacher Andrés (00:06:31)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:09:34)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:09:39)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:11:15)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Aprovació de Reconeixement Extrajudicial 1/2020 (00:13:39)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Carmen Nacher Andrés (00:13:46)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:14:27)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:14:28)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  7. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal per l'ocupació de la via pública amb llocs de venda no sedentària en el mercat setmanal (00:15:43)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:17:15)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:17:17)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  8. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires
  (00:18:14)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:18:51)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  9. Autorització de compatibilitat a empleada pública (00:19:08)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Carmen Nacher Andrés (00:19:17)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:20:25)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:20:27)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  10. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 484/2020, per la qual se suspèn el contracte d'Explotació del Restaurant del Poliesportiu Municipal (00:20:55)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:21:54)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:21:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:22:41)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Precs i preguntes (00:25:56)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:26:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Raga Sáez (00:26:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:26:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:26:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:28:05)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:32:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:43:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:44:53)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:47:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:48:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa