Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 30-09-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'setembre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 18 00:20:24
  PP 3 00:00:47
  PSOE 6 00:06:58
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 6 00:02:26
  Ajuntament 2 00:01:44
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprobación del acta de la sesión anterior
  2. Aprobación Plan Local Prevención Incendios Forestales (PLPIF)

  Javier Lorente Gual (00:02:44)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Aprobación Plan Local Prevención Incendios Forestales (PLPIF)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprobación Plan Local Prevención Incendios Forestales (PLPIF)

  Israel Alfonso Sargues (00:03:54)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprobación Plan Local Prevención Incendios Forestales (PLPIF)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprobación Plan Local Prevención Incendios Forestales (PLPIF)

  Clara Quiles Vila (00:04:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Aprobación Plan Local Prevención Incendios Forestales (PLPIF)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprobación Plan Local Prevención Incendios Forestales (PLPIF)

  Jorge Román Aroca (00:04:49)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  2. Aprobación Plan Local Prevención Incendios Forestales (PLPIF)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprobación Plan Local Prevención Incendios Forestales (PLPIF)
  3. Aprobación en su caso de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo.

  Javier Lorente Gual (00:05:08)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprobación en su caso de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprobación en su caso de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo.

  Israel Alfonso Sargues (00:05:48)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprobación en su caso de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprobación en su caso de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo.

  Clara Quiles Vila (00:06:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  3. Aprobación en su caso de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprobación en su caso de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo.

  Jorge Román Aroca (00:06:31)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  3. Aprobación en su caso de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprobación en su caso de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo.
  4. Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía nº 996 a 1267
  5. Ruegos y preguntas

  Samuel Boix Heredia (00:07:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  5. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Ruegos y preguntas

  Francisco Javier Raga Sáez (00:10:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  5. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Ruegos y preguntas

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:19:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  5. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Ruegos y preguntas

  Clara Quiles Vila (00:21:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  5. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:25:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Ruegos y preguntas

  José Luis Iraola Martínez (00:29:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Ruegos y preguntas

  Jorge Román Aroca (00:30:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  5. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Ruegos y preguntas

  Jorge Román Aroca (00:30:50)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  5. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Ruegos y preguntas

  Jorge Román Aroca (00:31:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  5. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Ruegos y preguntas

  Jorge Román Aroca (00:31:50)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  5. Ruegos y preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Ruegos y preguntas

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprobación del acta de la sesión anterior (00:02:06)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Aprobación Plan Local Prevención Incendios Forestales (PLPIF) (00:02:23)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:02:44)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:03:54)

  Israel Alfonso Sargues (00:03:54)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:04:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:04:49)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Aprobación en su caso de adhesión a la Declaración de Ocio Educativo. (00:04:55)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:05:08)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:05:48)

  Israel Alfonso Sargues (00:05:48)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:06:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:06:31)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía nº 996 a 1267 (00:07:03)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Ruegos y preguntas (00:07:24)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Samuel Boix Heredia (00:07:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:10:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:19:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:20:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:21:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:25:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  José Luis Iraola Martínez (00:29:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:30:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:30:50)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:31:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:31:50)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa