Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 27-02-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 27 d'febrer de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 6 00:10:51
  PP 5 00:01:30
  PSOE 7 00:06:41
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 1 00:00:18
  Ajuntament 1 00:00:33
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Sara Flores Cuadrado (00:14:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Samuel Boix Heredia (00:14:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:15:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:15:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Clara Quiles Vila (00:16:20)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  María Begoña Nieva Villamor (00:16:44)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Israel Alfonso Sargues (00:17:37)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Marta Ramón Castillo (00:17:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Ximo Herrero i Zanón (00:18:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Raquel Ramón Seguí (00:18:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Jorge Román Aroca (00:18:43)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP
  2. Aprobación del acta de la sesión de 30 de enero de 2020
  3. Dación de cuentas de Resoluciones de Alcaldía n° 1 a 295/2020
  4. Dación de cuentas suspensión temporal parcial del acuerdo adoptado en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (modificación del complemento de Destino del puesto de Agente de Policía Local)
  5. Dación de cuentas suspensión temporal de la aplicación de la Base no 28 de las de Ejecución del Presupuesto de 2020
  6. Dación de cuentas de la corrección de errores sobre aplicación del incremento adicional del 0, 25% de la masa salarial prevista en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

  Carmen Nacher Andrés (00:22:03)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dación de cuentas de la corrección de errores sobre aplicación del incremento adicional del 0, 25% de la masa salarial prevista en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Dación de cuentas de la corrección de errores sobre aplicación del incremento adicional del 0, 25% de la masa salarial prevista en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
  Ruegos y Preguntas

  Francisco Javier Raga Sáez (00:22:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  Ruegos y Preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:25:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Ruegos y Preguntas

  Clara Quiles Vila (00:28:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  Ruegos y Preguntas

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  Ruegos y Preguntas

  ORDRE DEL DIA


  1. Adhesión del Ayuntamiento de Massanassa a la Moción del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" de la FVMP (00:13:19)

  Informat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Sara Flores Cuadrado (00:14:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Samuel Boix Heredia (00:14:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Raga Sáez (00:15:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:15:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Clara Quiles Vila (00:16:20)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  María Begoña Nieva Villamor (00:16:44)
  Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:17:37)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Marta Ramón Castillo (00:17:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Ximo Herrero i Zanón (00:18:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Raquel Ramón Seguí (00:18:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:18:43)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Aprobación del acta de la sesión de 30 de enero de 2020 (00:19:05)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Dación de cuentas de Resoluciones de Alcaldía n° 1 a 295/2020 (00:19:16)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Dación de cuentas suspensión temporal parcial del acuerdo adoptado en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (modificación del complemento de Destino del puesto de Agente de Policía Local) (00:19:27)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Dación de cuentas suspensión temporal de la aplicación de la Base no 28 de las de Ejecución del Presupuesto de 2020 (00:20:30)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Dación de cuentas de la corrección de errores sobre aplicación del incremento adicional del 0, 25% de la masa salarial prevista en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. (00:21:36)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Carmen Nacher Andrés (00:22:03)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ruegos y Preguntas (00:22:52)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:22:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:25:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:28:46)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa