Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 28-10-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'octubre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 31 00:34:13
  PP 6 00:01:54
  PSOE 10 00:10:19
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 7 00:03:16
  Ajuntament 7 00:06:22
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de les actes de les sessions de 30 de setembre de 2020 i 15 d'octubre de 2020
  2. Aprovació si escau del Conveni entre l'Ajuntament de Massanassa i l'IVAJ per a l'emissió del Carnet Jove

  Javier Lorente Gual (00:10:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Aprovació si escau del Conveni entre l'Ajuntament de Massanassa i l'IVAJ per a l'emissió del Carnet Jove

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació si escau del Conveni entre l'Ajuntament de Massanassa i l'IVAJ per a l'emissió del Carnet Jove

  Israel Alfonso Sargues (00:11:40)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació si escau del Conveni entre l'Ajuntament de Massanassa i l'IVAJ per a l'emissió del Carnet Jove

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació si escau del Conveni entre l'Ajuntament de Massanassa i l'IVAJ per a l'emissió del Carnet Jove

  Clara Quiles Vila (00:12:03)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Aprovació si escau del Conveni entre l'Ajuntament de Massanassa i l'IVAJ per a l'emissió del Carnet Jove

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació si escau del Conveni entre l'Ajuntament de Massanassa i l'IVAJ per a l'emissió del Carnet Jove

  Jorge Román Aroca (00:12:13)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  2. Aprovació si escau del Conveni entre l'Ajuntament de Massanassa i l'IVAJ per a l'emissió del Carnet Jove

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació si escau del Conveni entre l'Ajuntament de Massanassa i l'IVAJ per a l'emissió del Carnet Jove
  3. Aprovació inici de l'expedient de contractació del Servei de Neteja i Desinfecció d'Instal·lacions i Edificis Públics Municipals de Massanassa

  Javier Lorente Gual (00:13:13)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprovació inici de l'expedient de contractació del Servei de Neteja i Desinfecció d'Instal·lacions i Edificis Públics Municipals de Massanassa

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació inici de l'expedient de contractació del Servei de Neteja i Desinfecció d'Instal·lacions i Edificis Públics Municipals de Massanassa

  Israel Alfonso Sargues (00:14:10)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació inici de l'expedient de contractació del Servei de Neteja i Desinfecció d'Instal·lacions i Edificis Públics Municipals de Massanassa

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació inici de l'expedient de contractació del Servei de Neteja i Desinfecció d'Instal·lacions i Edificis Públics Municipals de Massanassa

  Clara Quiles Vila (00:14:17)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  3. Aprovació inici de l'expedient de contractació del Servei de Neteja i Desinfecció d'Instal·lacions i Edificis Públics Municipals de Massanassa

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació inici de l'expedient de contractació del Servei de Neteja i Desinfecció d'Instal·lacions i Edificis Públics Municipals de Massanassa

  Jorge Román Aroca (00:14:42)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  3. Aprovació inici de l'expedient de contractació del Servei de Neteja i Desinfecció d'Instal·lacions i Edificis Públics Municipals de Massanassa

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació inici de l'expedient de contractació del Servei de Neteja i Desinfecció d'Instal·lacions i Edificis Públics Municipals de Massanassa
  4. Donar compte de l'Execució pressupost 2T2020. Expedient 4448/2020.
  5. Donar compte de la Llei de Morositat i del PMP del 2T2020. Expedient 4578/2020.
  6. Aprovació de la modificació de crèdit suplement de crèdit 1/2020 Expedient 4374/2020.

  Javier Lorente Gual (00:17:20)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  6. Aprovació de la modificació de crèdit suplement de crèdit 1/2020 Expedient 4374/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la modificació de crèdit suplement de crèdit 1/2020 Expedient 4374/2020.

  Israel Alfonso Sargues (00:18:48)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la modificació de crèdit suplement de crèdit 1/2020 Expedient 4374/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la modificació de crèdit suplement de crèdit 1/2020 Expedient 4374/2020.

  Clara Quiles Vila (00:19:20)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Aprovació de la modificació de crèdit suplement de crèdit 1/2020 Expedient 4374/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:21:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la modificació de crèdit suplement de crèdit 1/2020 Expedient 4374/2020.

  Jorge Román Aroca (00:21:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  6. Aprovació de la modificació de crèdit suplement de crèdit 1/2020 Expedient 4374/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la modificació de crèdit suplement de crèdit 1/2020 Expedient 4374/2020.
  7. Aprovació de la modificació de crèdit, crèdit extraordinari 2/2020. Expedient 4647/2020

  Javier Lorente Gual (00:27:30)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  7. Aprovació de la modificació de crèdit, crèdit extraordinari 2/2020. Expedient 4647/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:28:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de crèdit, crèdit extraordinari 2/2020. Expedient 4647/2020

  Israel Alfonso Sargues (00:28:07)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de crèdit, crèdit extraordinari 2/2020. Expedient 4647/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:28:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de crèdit, crèdit extraordinari 2/2020. Expedient 4647/2020

  Clara Quiles Vila (00:28:45)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  7. Aprovació de la modificació de crèdit, crèdit extraordinari 2/2020. Expedient 4647/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:28:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de crèdit, crèdit extraordinari 2/2020. Expedient 4647/2020

  Jorge Román Aroca (00:28:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  7. Aprovació de la modificació de crèdit, crèdit extraordinari 2/2020. Expedient 4647/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de crèdit, crèdit extraordinari 2/2020. Expedient 4647/2020
  8. Aprovació de la modificació de crèdit transferència de crèdit 10/2020. Expedient 4657/2020

  Javier Lorente Gual (00:32:02)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  8. Aprovació de la modificació de crèdit transferència de crèdit 10/2020. Expedient 4657/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:32:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Aprovació de la modificació de crèdit transferència de crèdit 10/2020. Expedient 4657/2020

  Israel Alfonso Sargues (00:32:37)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  8. Aprovació de la modificació de crèdit transferència de crèdit 10/2020. Expedient 4657/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:32:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Aprovació de la modificació de crèdit transferència de crèdit 10/2020. Expedient 4657/2020

  Clara Quiles Vila (00:32:51)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8. Aprovació de la modificació de crèdit transferència de crèdit 10/2020. Expedient 4657/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Aprovació de la modificació de crèdit transferència de crèdit 10/2020. Expedient 4657/2020

  Jorge Román Aroca (00:33:17)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  8. Aprovació de la modificació de crèdit transferència de crèdit 10/2020. Expedient 4657/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Aprovació de la modificació de crèdit transferència de crèdit 10/2020. Expedient 4657/2020
  9. Aprovació ordenança general de subvencions. Expedient 2292/2020.

  Javier Lorente Gual (00:34:23)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  9. Aprovació ordenança general de subvencions. Expedient 2292/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Aprovació ordenança general de subvencions. Expedient 2292/2020.

  Israel Alfonso Sargues (00:34:54)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  9. Aprovació ordenança general de subvencions. Expedient 2292/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:35:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Aprovació ordenança general de subvencions. Expedient 2292/2020.

  Clara Quiles Vila (00:35:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  9. Aprovació ordenança general de subvencions. Expedient 2292/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Aprovació ordenança general de subvencions. Expedient 2292/2020.

  Jorge Román Aroca (00:36:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  9. Aprovació ordenança general de subvencions. Expedient 2292/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:37:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Aprovació ordenança general de subvencions. Expedient 2292/2020.
  10. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1268 a 1448

  Javier Lorente Gual (00:39:40)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  10. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1268 a 1448

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:41:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  10. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1268 a 1448

  Francisco Javier Raga Sáez (00:41:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  10. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1268 a 1448

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:42:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  10. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1268 a 1448
  11. Precs i preguntes

  Francisco Javier Raga Sáez (00:49:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  11. Precs i preguntes

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:50:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:51:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  11. Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:51:35)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:55:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  11. Precs i preguntes

  Jorge Román Aroca (01:03:31)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  11. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  11. Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de les actes de les sessions de 30 de setembre de 2020 i 15 d'octubre de 2020 (00:10:00)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Aprovació si escau del Conveni entre l'Ajuntament de Massanassa i l'IVAJ per a l'emissió del Carnet Jove (00:10:38)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:10:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:11:40)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:11:42)

  Israel Alfonso Sargues (00:11:40)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:12:03)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:12:13)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Aprovació inici de l'expedient de contractació del Servei de Neteja i Desinfecció d'Instal·lacions i Edificis Públics Municipals de Massanassa (00:12:52)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:13:13)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:14:10)

  Israel Alfonso Sargues (00:14:10)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:14:17)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:14:42)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Donar compte de l'Execució pressupost 2T2020. Expedient 4448/2020. (00:15:07)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Donar compte de la Llei de Morositat i del PMP del 2T2020. Expedient 4578/2020. (00:16:49)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Aprovació de la modificació de crèdit suplement de crèdit 1/2020 Expedient 4374/2020. (00:17:08)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:17:20)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:18:48)

  Israel Alfonso Sargues (00:18:48)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:19:20)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:21:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:21:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  7. Aprovació de la modificació de crèdit, crèdit extraordinari 2/2020. Expedient 4647/2020 (00:27:03)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:27:30)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:28:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:28:07)

  Israel Alfonso Sargues (00:28:07)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:28:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:28:45)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:28:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:28:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  8. Aprovació de la modificació de crèdit transferència de crèdit 10/2020. Expedient 4657/2020 (00:31:46)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:32:02)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:32:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:32:37)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:32:39)

  Israel Alfonso Sargues (00:32:37)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:32:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:32:51)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:33:17)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  9. Aprovació ordenança general de subvencions. Expedient 2292/2020. (00:34:11)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:34:23)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:34:54)

  Israel Alfonso Sargues (00:34:54)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:35:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:35:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:36:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:37:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  10. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1268 a 1448 (00:39:35)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:37:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:39:40)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:41:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:41:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:42:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  11. Precs i preguntes (00:49:10)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:42:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:49:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:50:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:51:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:51:35)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:55:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (01:03:31)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP