/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Estadístiques Generals de 2018 Estadístiques al Detall
CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries 2 02:09:08
Sessions plenàries ordinàries 10 11:07:46
sessions mes visitades

RESULTATS ORDRE DEL DIA

Total de punts = 89
Aprovat (58.43%)
52 punts
Retirat de l´ordre del dia (1.12%)
1 punts
Donar compte (15.73%)
14 punts
Otros (24.72%)
22 punts