Canet d’En Berenguer
/uploads/canetdenberenguer/2019-07-19_04-49-37_2019-07-18_12-22-49_escudo.jpg Canet d’En Berenguer

Des d'ací, podeu visualitzar els plens de Ajuntament d' Canet d’En Berengueri consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 01-04-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 01 d'abril de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 25 00:15:39
  PP 14 00:11:22
  Compromís 2 00:02:19
  Ciutadans 1 00:00:25
  EUPV 1 00:00:41
  PSOE 5 00:07:18
  Agrup. CANET 7 00:04:54
  Podemos 0 00:00:00
  Faro 0 00:00:00
  Ajuntament 7 00:13:37
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Secretari (00:05:39)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  1. Ratificació de la urgència de la convocatória.

  Pere Joan Antoni Chordá (00:08:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació de la urgència de la convocatória.

  Secretari (00:08:58)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  1. Ratificació de la urgència de la convocatória.
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Pere Joan Antoni Chordá (00:12:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Joaquín Rambla Jarque (00:14:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Pere Joan Antoni Chordá (00:14:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Joaquín Rambla Jarque (00:17:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Pere Joan Antoni Chordá (00:17:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Joaquín Rambla Jarque (00:17:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Pere Joan Antoni Chordá (00:17:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Joaquín Rambla Jarque (00:18:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Pere Joan Antoni Chordá (00:18:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Eduardo Almor Ruiz (00:19:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Pere Joan Antoni Chordá (00:23:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Eduardo Almor Ruiz (00:23:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Pere Joan Antoni Chordá (00:23:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)

  Secretari (00:23:56)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14)
  3. Expedient 185/2021. Actuacions Judicials.

  Pere Joan Antoni Chordá (00:26:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expedient 185/2021. Actuacions Judicials.

  Joaquín Rambla Jarque (00:26:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET
  3. Expedient 185/2021. Actuacions Judicials.

  Pere Joan Antoni Chordá (00:26:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expedient 185/2021. Actuacions Judicials.

  Secretari (00:28:02)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  3. Expedient 185/2021. Actuacions Judicials.
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:30:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Joaquín Rambla Jarque (00:31:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:33:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Secretari (00:34:18)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:35:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Secretari (00:35:11)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:35:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Secretari (00:35:32)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:36:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (00:37:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:43:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Luis Salvador (00:44:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:44:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Joaquín Rambla Jarque (00:44:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (00:45:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:45:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Carla García (00:45:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Ciutadans
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (00:46:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:46:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  César Gargallo Barea (00:46:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (00:48:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:48:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Antonio Antoni (00:48:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (00:48:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:49:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Leandro Benito Antoni (00:49:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (00:51:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Maria Jose Sanchez (00:51:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (00:52:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Amparo Pitarque Bonet (00:52:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (00:53:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:53:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Eduardo Almor Ruiz (00:53:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (00:55:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Felicidad Gómez Piquer (00:56:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (00:56:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:56:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Javier Aparicio Blasco (00:56:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (00:57:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Rafael Corresa Rodrigo (01:01:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  Pere Joan Antoni Chordá (01:01:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX

  ORDRE DEL DIA


  1. Ratificació de la urgència de la convocatória. (00:07:36)

  Aprovat

  Secretari (00:05:39)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Pere Joan Antoni Chordá (00:08:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:08:58)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  2. Expedient 691/2021. Modificació de I'OM OVP(n 14) (00:10:24)

  Aprovat

  Secretari (00:08:58)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Pere Joan Antoni Chordá (00:12:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:14:10)

  Joaquín Rambla Jarque (00:14:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET

  Pere Joan Antoni Chordá (00:14:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Joaquín Rambla Jarque (00:17:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET

  Pere Joan Antoni Chordá (00:17:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Joaquín Rambla Jarque (00:17:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET

  Pere Joan Antoni Chordá (00:17:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Joaquín Rambla Jarque (00:18:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET

  Pere Joan Antoni Chordá (00:18:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Eduardo Almor Ruiz (00:19:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Pere Joan Antoni Chordá (00:23:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Eduardo Almor Ruiz (00:23:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Pere Joan Antoni Chordá (00:23:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:23:56)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  3. Expedient 185/2021. Actuacions Judicials. (00:24:56)

  Aprovat

  Secretari (00:23:56)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Pere Joan Antoni Chordá (00:26:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:26:25)

  Joaquín Rambla Jarque (00:26:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET

  Pere Joan Antoni Chordá (00:26:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:28:02)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  4. Expedient 2396/2020. Modificacions puntuals del PGOU(ordenació pormenoritzada): parcel la DOT-1 (Py-F), TP5 i altres(Sector A), Polígon XVI, VII i XX (00:29:11)

  Aprovat

  Secretari (00:28:02)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Pere Joan Antoni Chordá (00:30:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:31:12)

  Joaquín Rambla Jarque (00:31:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET

  Pere Joan Antoni Chordá (00:33:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:34:18)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Pere Joan Antoni Chordá (00:35:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:35:11)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Pere Joan Antoni Chordá (00:35:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:35:32)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Pere Joan Antoni Chordá (00:36:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Rafael Corresa Rodrigo (00:37:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Pere Joan Antoni Chordá (00:43:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Luis Salvador (00:44:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV

  Pere Joan Antoni Chordá (00:44:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Joaquín Rambla Jarque (00:44:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Agrup. CANET

  Rafael Corresa Rodrigo (00:45:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Pere Joan Antoni Chordá (00:45:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Carla García (00:45:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Ciutadans

  Rafael Corresa Rodrigo (00:46:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Pere Joan Antoni Chordá (00:46:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  César Gargallo Barea (00:46:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Rafael Corresa Rodrigo (00:48:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Pere Joan Antoni Chordá (00:48:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Antonio Antoni (00:48:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Rafael Corresa Rodrigo (00:48:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Pere Joan Antoni Chordá (00:49:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Leandro Benito Antoni (00:49:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rafael Corresa Rodrigo (00:51:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Maria Jose Sanchez (00:51:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Rafael Corresa Rodrigo (00:52:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Amparo Pitarque Bonet (00:52:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Rafael Corresa Rodrigo (00:53:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Pere Joan Antoni Chordá (00:53:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Eduardo Almor Ruiz (00:53:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Rafael Corresa Rodrigo (00:55:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Felicidad Gómez Piquer (00:56:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Rafael Corresa Rodrigo (00:56:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Pere Joan Antoni Chordá (00:56:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Javier Aparicio Blasco (00:56:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Pere Joan Antoni Chordá (00:57:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Rafael Corresa Rodrigo (01:01:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Pere Joan Antoni Chordá (01:01:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE