Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 13-12-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 13 de diciembre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 35 00:36:18
  Ciutadans per Alberic 6 00:09:11
  PSPV PSOE 4 00:02:09
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 8 00:09:44
  PP 3 00:02:06
  Compromís per Alberic 5 00:08:41
  Alberic pel Canvi 5 00:03:34
  Ajuntament 7 00:06:09
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  David García López (00:00:00)
  Cargo: 5é Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIO, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.
  4. DACIÓ COMPTE OBJECCIONS D'INTERVENCIÓ TERCER TRIMESTRE 2018.
  5. DACIÓ COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS 2017

  Interventora (00:05:43)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  5. DACIÓ COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS 2017

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. DACIÓ COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS 2017
  6. CORRECCIÓ D'ERRORS EN ELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE EN RELACIÓ AL RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC.

  Interventora (00:09:36)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  6. CORRECCIÓ D'ERRORS EN ELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE EN RELACIÓ AL RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. CORRECCIÓ D'ERRORS EN ELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE EN RELACIÓ AL RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC.
  7. SEGONDA PRORROGA CONTRACTE DEL SERVEI DE COL LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÓRIA.

  Secretari (00:11:19)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  7. SEGONDA PRORROGA CONTRACTE DEL SERVEI DE COL LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÓRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. SEGONDA PRORROGA CONTRACTE DEL SERVEI DE COL LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÓRIA.
  8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'IVA APLICABLE A LA COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS.

  Josep Puig Torres (00:13:24)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'IVA APLICABLE A LA COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'IVA APLICABLE A LA COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS.

  Alfonso Martínez Escandell (00:14:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'IVA APLICABLE A LA COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'IVA APLICABLE A LA COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS.

  Alfonso Martínez Escandell (00:15:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'IVA APLICABLE A LA COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'IVA APLICABLE A LA COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS.

  Andreu Conde Domingo (00:15:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'IVA APLICABLE A LA COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'IVA APLICABLE A LA COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS.
  9. SOL LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTAT LECTORA DE LA FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA (FULL) AMB SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

  Josep Puig Torres (00:16:22)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. SOL LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTAT LECTORA DE LA FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA (FULL) AMB SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. SOL LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTAT LECTORA DE LA FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA (FULL) AMB SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:17:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9. SOL LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTAT LECTORA DE LA FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA (FULL) AMB SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. SOL LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTAT LECTORA DE LA FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA (FULL) AMB SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

  Andreu Conde Domingo (00:17:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. SOL LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTAT LECTORA DE LA FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA (FULL) AMB SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. SOL LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTAT LECTORA DE LA FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA (FULL) AMB SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

  Mª Isabel Aleixandre Cuenca (00:17:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSPV PSOE
  9. SOL LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTAT LECTORA DE LA FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA (FULL) AMB SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. SOL LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTAT LECTORA DE LA FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA (FULL) AMB SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.
  10. ELEVACIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.

  Secretari (00:19:16)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  10. ELEVACIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ELEVACIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:20:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  10. ELEVACIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.

  Secretari (00:22:18)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  10. ELEVACIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:22:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  10. ELEVACIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ELEVACIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.
  11. PROPOSTA D'ACORD DAVANT L'ACTUAL SITUACIÓ QUE TRAVESSA EL SECTOR AGRARI.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:29:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  11. PROPOSTA D'ACORD DAVANT L'ACTUAL SITUACIÓ QUE TRAVESSA EL SECTOR AGRARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. PROPOSTA D'ACORD DAVANT L'ACTUAL SITUACIÓ QUE TRAVESSA EL SECTOR AGRARI.
  12. MOCIONS D'URGENCIA. 12.01. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA.

  Josep Puig Torres (00:32:06)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIONS D'URGENCIA. 12.01. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIONS D'URGENCIA. 12.01. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA.

  Carmen Cervelló Romero (00:34:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  12. MOCIONS D'URGENCIA. 12.01. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIONS D'URGENCIA. 12.01. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE CULTURA.
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Andreu Conde Domingo (00:36:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Andreu Conde Domingo (00:39:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:41:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Mª Isabel Aleixandre Cuenca (00:41:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSPV PSOE
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:42:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Secretari (00:42:56)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:43:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:43:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12.02. MOCIÓ DE GRUP COMPROMIS PER ALBERIC PERQUÈ S’ACTIVE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ ECONÒMICA AMB ÀFRICA DEL SUD RESPECTE A LA TARONJA.
  12.03. Mocio

  Secretari (00:44:52)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  12.03. Mocio

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:45:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  12.03. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12.03. Mocio
  13. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  14. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:47:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Josep Puig Torres (00:54:40)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  David García López (00:56:31)
  Cargo: 5é Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:57:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:58:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:59:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:03:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:05:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (01:07:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:09:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (01:11:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:11:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (01:11:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:11:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Mª Isabel Aleixandre Cuenca (01:11:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSPV PSOE
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:12:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (01:12:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:14:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  Mª Isabel Aleixandre Cuenca (01:16:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSPV PSOE
  14. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:17:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIO, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:04:26)

  Aprobada

  David García López (00:00:00)
  Cargo: 5é Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT). (00:04:47)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2018. (00:05:06)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  4. DACIÓ COMPTE OBJECCIONS D'INTERVENCIÓ TERCER TRIMESTRE 2018. (00:05:20)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  5. DACIÓ COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS 2017 (00:05:27)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:05:43)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  6. CORRECCIÓ D'ERRORS EN ELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE EN RELACIÓ AL RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC. (00:09:18)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:09:36)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  7. SEGONDA PRORROGA CONTRACTE DEL SERVEI DE COL LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÓRIA. (00:10:51)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Secretari (00:11:19)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'IVA APLICABLE A LA COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS. (00:13:03)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:13:24)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:14:40)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:14:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:15:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Andreu Conde Domingo (00:15:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  9. SOL LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA CIUTAT LECTORA DE LA FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA (FULL) AMB SUPORT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. (00:15:59)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:16:22)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:17:16)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:17:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Andreu Conde Domingo (00:17:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Isabel Aleixandre Cuenca (00:17:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSPV PSOE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  10. ELEVACIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC. (00:18:37)

  Aprobada