Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 13-09-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 13 de septiembre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 48 00:26:18
  Ciutadans per Alberic 8 00:07:52
  PSPV PSOE 3 00:02:57
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 6 00:06:19
  PP 8 00:07:03
  Compromís per Alberic 5 00:03:54
  Alberic pel Canvi 3 00:01:25
  Ajuntament 8 00:07:48
  Públic 11 00:03:09
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Interventora (00:02:19)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018.

  Interventora (00:03:25)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018.

  Josep Puig Torres (00:05:16)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018.
  4. DACIÓ COMPTE OBJECCIONS D’INTERVENCIÓ SEGON TRIMESTRE 2018.

  Interventora (00:05:30)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  4. DACIÓ COMPTE OBJECCIONS D’INTERVENCIÓ SEGON TRIMESTRE 2018.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. DACIÓ COMPTE OBJECCIONS D’INTERVENCIÓ SEGON TRIMESTRE 2018.
  5. APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017.

  Interventora (00:06:37)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  5. APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017.
  6. DETERMINACIÓ D'UN DIA FESTIU LOCAL (CALENDARI 2019) SUBSTITUCIÓ DIA 24 DE JUNY DE 2018.

  Andreu Conde Domingo (00:10:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  6. DETERMINACIÓ D'UN DIA FESTIU LOCAL (CALENDARI 2019) SUBSTITUCIÓ DIA 24 DE JUNY DE 2018.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. DETERMINACIÓ D'UN DIA FESTIU LOCAL (CALENDARI 2019) SUBSTITUCIÓ DIA 24 DE JUNY DE 2018.
  7. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2018.

  Interventora (00:13:31)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  7. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2018.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2018.

  Josep Puig Torres (00:14:18)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2018.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2018.

  Alfonso Martínez Escandell (00:15:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  7. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2018.

  Josep Puig Torres (00:15:55)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2018.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 22/2018.
  8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE NORMALITZACIÓ DE FINQUES EN CALLE ANDRÉS MONTALVÁ Nº 1.

  Secretari (00:18:15)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE NORMALITZACIÓ DE FINQUES EN CALLE ANDRÉS MONTALVÁ Nº 1.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE NORMALITZACIÓ DE FINQUES EN CALLE ANDRÉS MONTALVÁ Nº 1.
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Secretari (00:21:07)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Alfonso Martínez Escandell (00:22:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Secretari (00:22:20)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Andreu Conde Domingo (00:22:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Andreu Conde Domingo (00:24:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Andreu Conde Domingo (00:24:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Andreu Conde Domingo (00:25:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Estefania Sanz Roselló (00:27:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Estefania Sanz Roselló (00:27:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Estefania Sanz Roselló (00:27:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Estefania Sanz Roselló (00:29:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Estefania Sanz Roselló (00:32:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Estefania Sanz Roselló (00:33:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Estefania Sanz Roselló (00:33:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:34:14)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Estefania Sanz Roselló (00:36:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:37:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. RECONEIXEMENT I PAGAMENT DE DEUTE EN EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SELECTIVA D'ALBERIC: AL·LEGACIONS I ACORD DEFINITIU.
  10. MOCIONS D’URGÈNCIA
  11. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Alfonso Martínez Escandell (00:41:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:41:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:43:19)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:43:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:43:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:47:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:47:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  David García López (00:48:50)
  Cargo: 5é Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:51:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  David García López (00:52:18)
  Cargo: 5é Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:54:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  David García López (00:54:11)
  Cargo: 5é Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  David García López (00:55:27)
  Cargo: 5é Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:56:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Josep Puig Torres (00:57:02)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:57:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Mª Isabel Aleixandre Cuenca (00:58:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSPV PSOE
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PRECS I PREGUNTES.

  Públic (00:59:15)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (00:59:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:59:26)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (00:59:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:59:33)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (00:59:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:00:16)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (01:00:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:01:15)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (01:01:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:01:34)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (01:01:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:01:56)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:02:34)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:03:26)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (01:03:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:03:37)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (01:03:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:03:47)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Antonio Carratalà Mínguez (01:04:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic