Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 07-06-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 07 de junio de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 64 00:30:19
  Ciutadans per Alberic 8 00:15:02
  PSPV PSOE 13 00:08:42
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 15 00:15:53
  PP 4 00:00:49
  Compromís per Alberic 16 00:17:25
  Alberic pel Canvi 10 00:07:52
  Ajuntament 5 00:07:54
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1.-APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2.- DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Interventora (00:03:42)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2.- DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2.- DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  3.-DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.

  Interventora (00:05:45)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  3.-DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3.-DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Interventora (00:07:43)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Josep Puig Torres (00:08:57)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:13:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Josep Puig Torres (00:14:43)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:16:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Josep Puig Torres (00:18:14)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:19:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:20:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Josep Puig Torres (00:23:03)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
  5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI.

  Interventora (00:24:55)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI.
  6.- DESIGNACIÓ DE DOS DIES FESTIUS LOCALS A FI DE CONFECCIONAR EL CALENDARI LABORAL DEL 2019.

  Alfonso Martínez Escandell (00:28:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  6.- DESIGNACIÓ DE DOS DIES FESTIUS LOCALS A FI DE CONFECCIONAR EL CALENDARI LABORAL DEL 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6.- DESIGNACIÓ DE DOS DIES FESTIUS LOCALS A FI DE CONFECCIONAR EL CALENDARI LABORAL DEL 2019.
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Secretari (00:29:57)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:32:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:35:41)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:36:34)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:36:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:37:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:40:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I RECOLLIDA SELECTIVA A ALBERIC: SUSPENSIÓ DESPRÉS DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU.
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:45:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:48:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:48:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:48:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:48:42)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:49:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:50:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Andreu Conde Domingo (00:50:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Andreu Conde Domingo (00:51:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:51:35)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Andreu Conde Domingo (00:51:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:52:03)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:53:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:54:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:56:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:56:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8.-PROPOSTA CONJUNTA DE COMPROMÍS, IxA SOM ALBERIC I ALBERIC PEL CANVI PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.
  9.-PROPOSTA DEL PSPV-PSOE SOBRE LIBERALITZACIÓ DE L’ AP7.
  10.-PROPOSTA DE COMPROMÍS PER A RECUPERAR EL TRINQUET D’ALBERIC.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:56:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10.-PROPOSTA DE COMPROMÍS PER A RECUPERAR EL TRINQUET D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:56:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic