Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 28-01-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de enero de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 54 00:43:14
  PP 12 00:42:19
  PSOE 18 00:33:40
  CIUTADANS 5 00:09:45
  COMPROMÍS 9 00:15:52
  Ajuntament 9 00:11:50
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/2020, de 17 de desembre de 2020.
  2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.

  Marcos Segarra Piñana (00:02:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:03:27)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.

  Marta Escudero Albor (00:03:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:05:13)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019.
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».

  Marcos Segarra Piñana (00:05:59)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».

  Gemma Cerdá Muñoz (00:06:48)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».

  Marta Escudero Albor (00:08:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».

  Gemma Cerdá Muñoz (00:10:43)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024».
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT

  Marcos Segarra Piñana (00:13:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT

  Carlos Flos Fresquet (00:13:55)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT

  Marta Escudero Albor (00:14:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT

  Carlos Flos Fresquet (00:15:07)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Marcos Segarra Piñana (00:15:42)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Carlos Flos Fresquet (00:16:28)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:16:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Marcos Segarra Piñana (00:17:45)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:18:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:19:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:19:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Marta Escudero Albor (00:20:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Carlos Flos Fresquet (00:21:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:22:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Carlos Flos Fresquet (00:23:32)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm I-001/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/01.
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

  Marcos Segarra Piñana (00:24:28)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

  Carlos Flos Fresquet (00:25:19)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:25:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

  Marta Escudero Albor (00:25:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

  Carlos Flos Fresquet (00:26:29)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-002/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/02.
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Marcos Segarra Piñana (00:27:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Carlos Flos Fresquet (00:28:49)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:28:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Marta Escudero Albor (00:31:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Carlos Flos Fresquet (00:33:01)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:33:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Carlos Flos Fresquet (00:34:57)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-003/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/03.
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.

  Marcos Segarra Piñana (00:36:31)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:37:20)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:37:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:37:55)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2021-OACSE, relació de factures F/2021/01.
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Marcos Segarra Piñana (00:38:59)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Izaskun Maura Soriano (00:44:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Josep Lluis Segura I Monterde (00:54:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: COMPROMÍS
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:58:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Izaskun Maura Soriano (01:20:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Rosario Miralles Ferrando (01:27:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Josep Lluis Segura I Monterde (01:27:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: COMPROMÍS
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Rosario Miralles Ferrando (01:30:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:30:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.

  Rosario Miralles Ferrando (01:34:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Moció a la Llei d’Educació (LOMLOE) presentada pel grup municipal Partit Popular.
  10. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de desembre de 2020 al 12 de gener de 2021.
  11. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  12. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:42:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:43:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:43:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:44:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:44:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:45:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (01:45:54)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:06:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (02:06:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:23:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (02:23:48)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:27:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (02:31:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:34:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/2020, de 17 de desembre de 2020. (00:01:23)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d’informació d’usuaris de serveis socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica i a l’addenda de data 18 de febrer de 2019. (00:01:47)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:02:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:03:27)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:03:54)

  Marta Escudero Albor (00:03:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:05:13)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del «III Pla Municipal de prevenció i actuació front a les addiccions 2021-2024». (00:05:48)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:05:59)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:06:48)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:08:45)

  Marta Escudero Albor (00:08:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:10:43)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de la temporada de teatre 2020. Ex 72/20-GT (00:13:06)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:13:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:13:55)

  Carlos Flos Fresquet (00:13:55)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:14:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:15:07)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE