Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2017 | 30-11-2017Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de noviembre de 2017

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 23 00:10:02
  PP 8 00:16:57
  PSOE 5 00:02:08
  CIUTADANS 0 00:00:00
  COMPROMÍS 4 00:09:37
  Ajuntament 5 00:06:24
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació si escau, de les actes següents: Sessió ordinària núm. 11/2017, de 27 de juliol de 2017. Sessió ordinària núm. 15/2017 de 26 d’octubre de 2017. Sessió extraordinària núm. 16/2017 de 9 novembre de 2017.
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de les revisions de preus sol·licitades per la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., relatives al contracte, de data 30 de maig de 2006, subscrit amb aquest Ajuntament per a la concessió de la gestió indirecta del servici públic de neteja viària, diposit, recollida, transport i eliminació de residus urbans de Benicarló, corresponent al período de l’1 de juliol de 2015 al 31 de maig de 2016 (exp. 1/2005).

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:44)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de les revisions de preus sol·licitades per la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., relatives al contracte, de data 30 de maig de 2006, subscrit amb aquest Ajuntament per a la concessió de la gestió indirecta del servici públic de neteja viària, diposit, recollida, transport i eliminació de residus urbans de Benicarló, corresponent al período de l’1 de juliol de 2015 al 31 de maig de 2016 (exp. 1/2005).

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de les revisions de preus sol·licitades per la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., relatives al contracte, de data 30 de maig de 2006, subscrit amb aquest Ajuntament per a la concessió de la gestió indirecta del servici públic de neteja viària, diposit, recollida, transport i eliminació de residus urbans de Benicarló, corresponent al período de l’1 de juliol de 2015 al 31 de maig de 2016 (exp. 1/2005).

  Román José Sánchez Mateu (00:03:45)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de les revisions de preus sol·licitades per la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., relatives al contracte, de data 30 de maig de 2006, subscrit amb aquest Ajuntament per a la concessió de la gestió indirecta del servici públic de neteja viària, diposit, recollida, transport i eliminació de residus urbans de Benicarló, corresponent al período de l’1 de juliol de 2015 al 31 de maig de 2016 (exp. 1/2005).

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de les revisions de preus sol·licitades per la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., relatives al contracte, de data 30 de maig de 2006, subscrit amb aquest Ajuntament per a la concessió de la gestió indirecta del servici públic de neteja viària, diposit, recollida, transport i eliminació de residus urbans de Benicarló, corresponent al período de l’1 de juliol de 2015 al 31 de maig de 2016 (exp. 1/2005).
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la modificació de la base núm. 23.2 de les d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. l-007/17-HPAP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:04:41)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la modificació de la base núm. 23.2 de les d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. l-007/17-HPAP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la modificació de la base núm. 23.2 de les d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. l-007/17-HPAP.

  Carlos Flos Fresquet (00:07:06)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la modificació de la base núm. 23.2 de les d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. l-007/17-HPAP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la modificació de la base núm. 23.2 de les d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. l-007/17-HPAP.
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procés per a la constitució del Consell Escolar Municipal.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:07:38)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procés per a la constitució del Consell Escolar Municipal.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procés per a la constitució del Consell Escolar Municipal.

  Joaquim Bueno Bosch (00:08:28)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procés per a la constitució del Consell Escolar Municipal.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’inici del procés per a la constitució del Consell Escolar Municipal.
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:27)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:10:14)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:09)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:15:50)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:42)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:23:29)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló.
  6. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HHP). 7. Dació de compte de l’informe de compliment de la Llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HPP). 8. Punts d’urgència no inclosos a l’ordre del dia.

  Carlos Flos Fresquet (00:27:17)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HHP). 7. Dació de compte de l’informe de compliment de la Llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HPP). 8. Punts d’urgència no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HHP). 7. Dació de compte de l’informe de compliment de la Llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HPP). 8. Punts d’urgència no inclosos a l’ordre del dia.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:28:10)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HHP). 7. Dació de compte de l’informe de compliment de la Llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HPP). 8. Punts d’urgència no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HHP). 7. Dació de compte de l’informe de compliment de la Llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HPP). 8. Punts d’urgència no inclosos a l’ordre del dia.

  Carlos Flos Fresquet (00:28:49)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HHP). 7. Dació de compte de l’informe de compliment de la Llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HPP). 8. Punts d’urgència no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HHP). 7. Dació de compte de l’informe de compliment de la Llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HPP). 8. Punts d’urgència no inclosos a l’ordre del dia.
  9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 16 d’octubre al 15 novembre de 2017.
  10. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:29:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:30:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:35:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:36:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:37:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:39:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (00:44:21)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació si escau, de les actes següents:
  Sessió ordinària núm. 11/2017, de 27 de juliol de 2017.
  Sessió ordinària núm. 15/2017 de 26 d’octubre de 2017.
  Sessió extraordinària núm. 16/2017 de 9 novembre de 2017.
  (00:00:15)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de les revisions de preus sol·licitades per la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., relatives al contracte, de data 30 de maig de 2006, subscrit amb aquest Ajuntament per a la concessió de la gestió indirecta del servici públic de neteja viària, diposit, recollida, transport i eliminació de residus urbans de Benicarló, corresponent al período de l’1 de juliol de 2015 al 31 de maig de 2016 (exp. 1/2005). (00:01:14)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:44)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:03:45)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la modificació de la base núm. 23.2 de les d’execució del pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. l-007/17-HPAP. (00:04:26)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:04:41)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:07:06)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d’inici del procés per a la constitució del Consell Escolar Municipal. (00:07:30)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:07:38)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Joaquim Bueno Bosch (00:08:28)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta sobre les reclamacions formulades pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, al Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Ràdio Benicarló. (00:09:16)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:27)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:10:11)

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:10:14)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:09)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:15:50)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:42)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:23:29)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HHP).

  7. Dació de compte de l’informe de compliment de la Llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2017 (Exp. l-003/17-HPP).

  8. Punts d’urgència no inclosos a l’ordre del dia.
  (00:25:58)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:27:17)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:28:10)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:28:49)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 16 d’octubre al 15 novembre de 2017. (00:29:16)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  10. Precs i preguntes. (00:29:26)


  Rosario Miralles Ferrando (00:29:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:29:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:30:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:35:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:36:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:37:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:39:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:44:21)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló