Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 22-12-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 22 de diciembre de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 51 00:14:37
  PP 11 00:10:03
  PSOE 17 00:12:30
  CIUTADANS 5 00:10:02
  COMPROMÍS 8 00:11:19
  Ajuntament 9 00:08:14
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/2021, d’11 de novembre de 2021, i núm. 15/2021, de 25 de novembre de 2021.
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Marcos Segarra Piñana (00:01:37)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Carlos Flos Fresquet (00:03:15)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:03:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  José María Compte Brosed (00:04:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Marta Escudero Albor (00:08:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Carlos Flos Fresquet (00:12:12)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:14:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  José María Compte Brosed (00:16:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Marta Escudero Albor (00:18:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Carlos Flos Fresquet (00:19:43)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E).
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).

  Marcos Segarra Piñana (00:21:46)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).

  Carlos Flos Fresquet (00:22:37)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:22:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:23:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D).
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

  Marcos Segarra Piñana (00:25:06)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

  Carlos Flos Fresquet (00:26:00)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:26:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:28:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

  Marta Escudero Albor (00:29:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P).
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/46 (Exp. 926840D).

  Marcos Segarra Piñana (00:33:28)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/46 (Exp. 926840D).

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/46 (Exp. 926840D).

  Carlos Flos Fresquet (00:34:29)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/46 (Exp. 926840D).

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/46 (Exp. 926840D).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:34:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/46 (Exp. 926840D).

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/46 (Exp. 926840D).
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).

  Marcos Segarra Piñana (00:35:44)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).

  Carlos Flos Fresquet (00:36:34)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:37:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).

  Carlos Flos Fresquet (00:38:04)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-047/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/47 (Exp. 928718M).
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-048/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/48 (Exp. 928623E).

  Marcos Segarra Piñana (00:39:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-048/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/48 (Exp. 928623E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-048/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/48 (Exp. 928623E).

  Carlos Flos Fresquet (00:39:51)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-048/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/48 (Exp. 928623E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-048/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/48 (Exp. 928623E).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:40:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-048/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/48 (Exp. 928623E).

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-048/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/48 (Exp. 928623E).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Marcos Segarra Piñana (00:40:46)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Carlos Flos Fresquet (00:41:34)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:41:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Marta Escudero Albor (00:42:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Carlos Flos Fresquet (00:43:56)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:45:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Marta Escudero Albor (00:46:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Carlos Flos Fresquet (00:47:17)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-049/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/49 (Exp. 928565Z).
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Marcos Segarra Piñana (00:49:54)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Carlos Flos Fresquet (00:50:45)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:51:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Marta Escudero Albor (00:51:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Carlos Flos Fresquet (00:52:52)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Marta Escudero Albor (00:54:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Carlos Flos Fresquet (00:55:35)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-050/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/50 (Exp. 929005K).
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

  Marcos Segarra Piñana (00:56:27)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:57:19)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:57:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

  Marta Escudero Albor (00:58:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:59:34)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 13/2021- OACSE, relació de factures F/2021/25.
  11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de novembre de 2021 al 12 de desembre de 2021.
  12. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:00:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 14/2021, d’11 de novembre de 2021, i núm. 15/2021, de 25 de novembre de 2021. (00:00:44)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de piscina coberta i altres instal·lacions annexes (Exp. 889329E). (00:01:12)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:37)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:03:14)

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:03:15)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:03:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:04:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:08:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:12:12)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:14:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:16:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:18:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:19:43)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/44 (Exp. 928784D). (00:21:17)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:21:46)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:22:36)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:22:37)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:22:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:23:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/45 (Exp. 928774P). (00:24:50)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:25:06)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:25:59)

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:26:00)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:26:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:28:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:29:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/46 (Exp. 926840D). (00:33:13)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:33:28)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE