Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 29-04-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de abril de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 75 00:50:33
  PP 10 00:16:48
  PSOE 31 00:47:06
  CIUTADANS 7 00:14:47
  COMPROMÍS 7 00:12:53
  Ajuntament 19 00:38:18
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 3/2021, de 25 de març de 2021
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Marcos Segarra Piñana (00:00:52)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Gemma Cerdá Muñoz (00:01:37)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Marta Escudero Albor (00:07:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Gemma Cerdá Muñoz (00:10:06)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Marta Escudero Albor (00:11:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Gemma Cerdá Muñoz (00:13:24)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació del «I pla municipal d’infància i adolescència 2021-2024». (Exp. 757260A)
  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. nº 13 de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil SARBELLS, S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 499766W)

  Marcos Segarra Piñana (00:14:04)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. nº 13 de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil SARBELLS, S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 499766W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. nº 13 de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil SARBELLS, S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 499766W)

  Román José Sánchez Mateu (00:16:51)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. nº 13 de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil SARBELLS, S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 499766W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. nº 13 de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil SARBELLS, S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 499766W)
  4. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. PRI-2 (antic PECAD-2) de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil UMA GESTIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN C.V., S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 500038Y)

  Marcos Segarra Piñana (00:18:19)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. PRI-2 (antic PECAD-2) de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil UMA GESTIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN C.V., S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 500038Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. PRI-2 (antic PECAD-2) de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil UMA GESTIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN C.V., S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 500038Y)

  Román José Sánchez Mateu (00:20:49)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. PRI-2 (antic PECAD-2) de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil UMA GESTIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN C.V., S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 500038Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. de la U.E. PRI-2 (antic PECAD-2) de sòl urbà del Pla General a la societat mercantil UMA GESTIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN C.V., S.L., i del contracte subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 500038Y)
  5. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. del Sector 10-A «Povet», de sòl urbanitzable,del Pla General, a la societat mercantil URBANIZADORES POVET, S.L., i del conveni subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 592475H)

  Marcos Segarra Piñana (00:22:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. del Sector 10-A «Povet», de sòl urbanitzable,del Pla General, a la societat mercantil URBANIZADORES POVET, S.L., i del conveni subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. del Sector 10-A «Povet», de sòl urbanitzable,del Pla General, a la societat mercantil URBANIZADORES POVET, S.L., i del conveni subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 592475H)

  Román José Sánchez Mateu (00:26:46)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. del Sector 10-A «Povet», de sòl urbanitzable,del Pla General, a la societat mercantil URBANIZADORES POVET, S.L., i del conveni subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. del Sector 10-A «Povet», de sòl urbanitzable,del Pla General, a la societat mercantil URBANIZADORES POVET, S.L., i del conveni subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 592475H)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:28:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. del Sector 10-A «Povet», de sòl urbanitzable,del Pla General, a la societat mercantil URBANIZADORES POVET, S.L., i del conveni subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. del Sector 10-A «Povet», de sòl urbanitzable,del Pla General, a la societat mercantil URBANIZADORES POVET, S.L., i del conveni subscrit amb la dita mercantil. (Exp. 592475H)
  6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per URBANIZADORES U.A.7, S.L. contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)

  Marcos Segarra Piñana (00:28:49)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per URBANIZADORES U.A.7, S.L. contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per URBANIZADORES U.A.7, S.L. contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)

  Román José Sánchez Mateu (00:30:33)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per URBANIZADORES U.A.7, S.L. contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per URBANIZADORES U.A.7, S.L. contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)
  7. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per CAIXA RURAL BENICARLÓ contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)

  Marcos Segarra Piñana (00:32:22)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per CAIXA RURAL BENICARLÓ contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per CAIXA RURAL BENICARLÓ contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)

  Román José Sánchez Mateu (00:33:41)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per CAIXA RURAL BENICARLÓ contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per CAIXA RURAL BENICARLÓ contra l’acord del Ple de 4 de juny de 2020, de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 de sòl urbà del Pla General. (Exp. 523904W)
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de concertació d’operació de préstec 2021. Ex. 33/21-TES. (Exp. 771790F)

  Marcos Segarra Piñana (00:34:44)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de concertació d’operació de préstec 2021. Ex. 33/21-TES. (Exp. 771790F)

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de concertació d’operació de préstec 2021. Ex. 33/21-TES. (Exp. 771790F)

  Carlos Flos Fresquet (00:35:48)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de concertació d’operació de préstec 2021. Ex. 33/21-TES. (Exp. 771790F)

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de concertació d’operació de préstec 2021. Ex. 33/21-TES. (Exp. 771790F)
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària I-001/21- HPMP. (Exp. 777909E)

  Marcos Segarra Piñana (00:36:52)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària I-001/21- HPMP. (Exp. 777909E)

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària I-001/21- HPMP. (Exp. 777909E)

  Carlos Flos Fresquet (00:37:53)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària I-001/21- HPMP. (Exp. 777909E)

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària I-001/21- HPMP. (Exp. 777909E)
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

  Marcos Segarra Piñana (00:38:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

  Carlos Flos Fresquet (00:39:43)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:39:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:41:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

  Carlos Flos Fresquet (00:42:23)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-010/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/10. (Exp. 774341Z)
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)

  Marcos Segarra Piñana (00:43:35)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)

  Carlos Flos Fresquet (00:44:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:44:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:46:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-011/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/11. (Exp. 774401H)
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-012/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/12. (Exp. 774421K)

  Marcos Segarra Piñana (00:47:44)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-012/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/12. (Exp. 774421K)

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-012/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/12. (Exp. 774421K)

  Carlos Flos Fresquet (00:48:30)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-012/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/12. (Exp. 774421K)

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-012/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/12. (Exp. 774421K)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:48:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-012/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/12. (Exp. 774421K)

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-012/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/12. (Exp. 774421K)
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)

  Marcos Segarra Piñana (00:49:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)

  Carlos Flos Fresquet (00:50:11)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:51:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)

  Carlos Flos Fresquet (00:51:37)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-013/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/13. (Exp. 774427T)
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)

  Marcos Segarra Piñana (00:52:11)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)

  Carlos Flos Fresquet (00:53:00)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:53:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)

  Carlos Flos Fresquet (00:54:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-014/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/14. (Exp. 774988Y)
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2021- OACSE, relació de factures F/2021/06.

  Marcos Segarra Piñana (00:55:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2021- OACSE, relació de factures F/2021/06.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2021- OACSE, relació de factures F/2021/06.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:56:10)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2021- OACSE, relació de factures F/2021/06.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2021- OACSE, relació de factures F/2021/06.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:56:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2021- OACSE, relació de factures F/2021/06.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2021- OACSE, relació de factures F/2021/06.
  16. Declaració Institucional relativa a la participació de les Entitats Locals en els Fons Europeus, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Exp. 774477N)

  Marcos Segarra Piñana (00:59:22)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  16. Declaració Institucional relativa a la participació de les Entitats Locals en els Fons Europeus, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Exp. 774477N)

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Declaració Institucional relativa a la participació de les Entitats Locals en els Fons Europeus, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Exp. 774477N)
  17. Declaració Institucional de la FEMP sobre la participació dels governs locals en la reconstrucció econòmica i social d’Espanya. (Exp. 774477N)

  Marcos Segarra Piñana (01:03:35)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  17. Declaració Institucional de la FEMP sobre la participació dels governs locals en la reconstrucció econòmica i social d’Espanya. (Exp. 774477N)

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Declaració Institucional de la FEMP sobre la participació dels governs locals en la reconstrucció econòmica i social d’Espanya. (Exp. 774477N)
  18. Adhesió de l’Ajuntament de Benicarló al Manifest per la consideració de la prestació de serveis d’educació física, activitat física i esport com activitat essencial, també durant la pandèmia de la COVID-19. (Exp. 774477N)

  Marcos Segarra Piñana (01:08:12)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament