Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 25-03-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 d'març de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 44 00:18:35
  PP 7 00:10:43
  PSOE 16 00:21:12
  CIUTADANS 8 00:09:43
  COMPROMÍS 5 00:15:09
  Ajuntament 8 00:09:29

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2021, de 25 de febrer de 2021.
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Marcos Segarra Piñana (00:01:01)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:02:29)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:34)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Marta Escudero Albor (00:06:40)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:15)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:11:19)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Marta Escudero Albor (00:13:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:17:01)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020.
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Marcos Segarra Piñana (00:22:29)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:23:20)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:23:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:24:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Marta Escudero Albor (00:26:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:26:47)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05.
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Marcos Segarra Piñana (00:28:48)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Carlos Flos Fresquet (00:29:39)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:32:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Carlos Flos Fresquet (00:35:01)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:36:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:38:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P)
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

  Marcos Segarra Piñana (00:40:17)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

  Carlos Flos Fresquet (00:41:06)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:41:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:41:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

  Carlos Flos Fresquet (00:42:16)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y)
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-009/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/09. (Exp. 751376D)

  Marcos Segarra Piñana (00:43:13)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-009/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/09. (Exp. 751376D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-009/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/09. (Exp. 751376D)

  Carlos Flos Fresquet (00:44:00)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-009/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/09. (Exp. 751376D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:20)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-009/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/09. (Exp. 751376D)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:44:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-009/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/09. (Exp. 751376D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-009/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/09. (Exp. 751376D)
  7. Moció de sol·licitud de reducció de mòduls i condonació de quotes. (Exp. 756674M)

  Marcos Segarra Piñana (00:45:26)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. Moció de sol·licitud de reducció de mòduls i condonació de quotes. (Exp. 756674M)

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Moció de sol·licitud de reducció de mòduls i condonació de quotes. (Exp. 756674M)
  8. Dació de compte de l’informe especial de la Sindicatura de Comptes sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits, exercici 2018. (Exp. 755587C)
  9. Dació de compte del decret d’alcaldia d’aprovació del Marc Pressupostari Consolidat per al període 2022-2024. (Exp. 755468M)
  10. Dació de compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la Liquidació del Pressupost General 2020 . (Exp. 756558A)
  11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de febrer de 2021 al 12 de març de 2021.
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)

  Marcos Segarra Piñana (00:50:49)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)

  Román José Sánchez Mateu (00:52:24)
  Càrrec: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertany a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:41)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:52:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)

  Román José Sánchez Mateu (00:53:58)
  Càrrec: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertany a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:14)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 12.1. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 510341H)
  12.2. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 605001E)

  Marcos Segarra Piñana (00:54:57)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  12.2. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 605001E)

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  12.2. PROPOSICIÓ D’ATORGAMENT DE DECLARACIÓ D’INTERÈS COMUNITARI (DIC). (Exp. 605001E)
  13. Precs i preguntes.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:56:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:59:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:00:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:03:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:04:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Josep Lluis Segura I Monterde (01:05:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: COMPROMÍS
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:08:48)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:13:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:13:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:16:37)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:16:39)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:17:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (01:18:02)
  Càrrec: 7a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Modernització, Transparència i Serveis Informàtics. | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:19:34)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:20:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  13. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (01:20:16)
  Càrrec: 7a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Modernització, Transparència i Serveis Informàtics. | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:24:15)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2021, de 25 de febrer de 2021. (00:00:19)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  2. Dictamen a l’acord de la Junta Rectora de l’ OACSE, de data 18 de febrer de 2021, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ OACSE per al 2020. (00:00:35)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:01)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:02:29)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:34)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:06:40)

  Marta Escudero Albor (00:06:40)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:15)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:11:19)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:13:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:17:01)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 03/2021- OACSE, relació de factures F/2021/05. (00:22:10)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:22:29)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:23:20)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:23:35)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:23:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:24:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:26:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:26:47)
  Càrrec: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/07. (Exp. 751366P) (00:28:32)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:28:48)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:29:39)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:29:50)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:32:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:57)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:35:01)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:36:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:38:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/08. (Exp. 751372Y) (00:40:03)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:25)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:40:17)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:41:06)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:41:40)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:41:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:54)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:41:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:42:16)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-009/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/09. (Exp. 751376D) (00:42:59)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:29)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:43:13)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:44:00)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:20)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:44:23)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:44:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  7. Moció de sol·licitud de reducció de mòduls i condonació de quotes. (Exp. 756674M) (00:44:49)

  Aprovat