Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 30-06-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de junio de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 36 00:25:32
  PP 1 00:00:24
  PSOE 15 00:11:18
  CIUTADANS 5 00:03:30
  COMPROMÍS 7 00:12:08
  Ajuntament 9 00:08:48
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 5/2021, de 27 de maig de 2021.
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la plantilla 2021. (Exp. 804870A)

  Marcos Segarra Piñana (00:00:47)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la plantilla 2021. (Exp. 804870A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la plantilla 2021. (Exp. 804870A)

  Carlos Flos Fresquet (00:02:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la plantilla 2021. (Exp. 804870A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de la plantilla 2021. (Exp. 804870A)
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de regularització de saldos de drets reconeguts d’exercicis tancats. (Exp. 781945K).

  Marcos Segarra Piñana (00:03:51)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de regularització de saldos de drets reconeguts d’exercicis tancats. (Exp. 781945K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de regularització de saldos de drets reconeguts d’exercicis tancats. (Exp. 781945K).

  Carlos Flos Fresquet (00:04:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de regularització de saldos de drets reconeguts d’exercicis tancats. (Exp. 781945K).

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de regularització de saldos de drets reconeguts d’exercicis tancats. (Exp. 781945K).
  4. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. (Exp. 777360R).

  Marcos Segarra Piñana (00:06:03)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. (Exp. 777360R).

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. (Exp. 777360R).

  Carlos Flos Fresquet (00:07:06)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. (Exp. 777360R).

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. (Exp. 777360R).
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Marcos Segarra Piñana (00:07:45)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Carlos Flos Fresquet (00:08:36)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:08:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:09:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:09:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:09:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Marta Escudero Albor (00:09:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Carlos Flos Fresquet (00:12:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Marta Escudero Albor (00:13:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Carlos Flos Fresquet (00:15:04)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X).
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/22. (Exp. 814188R).

  Marcos Segarra Piñana (00:17:49)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/22. (Exp. 814188R).

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/22. (Exp. 814188R).

  Carlos Flos Fresquet (00:18:41)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/22. (Exp. 814188R).

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/22. (Exp. 814188R).
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Marcos Segarra Piñana (00:19:25)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Carlos Flos Fresquet (00:20:17)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Marta Escudero Albor (00:20:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Carlos Flos Fresquet (00:23:01)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Marta Escudero Albor (00:25:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Carlos Flos Fresquet (00:26:45)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2021- OACSE, relació de factures F/2021/11.

  Marcos Segarra Piñana (00:32:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2021- OACSE, relació de factures F/2021/11.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2021- OACSE, relació de factures F/2021/11.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:33:28)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2021- OACSE, relació de factures F/2021/11.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2021- OACSE, relació de factures F/2021/11.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2021- OACSE, relació de factures F/2021/12.

  Marcos Segarra Piñana (00:34:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2021- OACSE, relació de factures F/2021/12.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2021- OACSE, relació de factures F/2021/12.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:35:04)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2021- OACSE, relació de factures F/2021/12.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2021- OACSE, relació de factures F/2021/12.
  10. Dictamen a la proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Benicarló. (Exp. 612942J).

  Marcos Segarra Piñana (00:35:47)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Benicarló. (Exp. 612942J).

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Benicarló. (Exp. 612942J).
  11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del 13 de maig de 2021 al 12 de juny de 2021.
  12. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:38:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (00:39:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:42:46)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (00:44:20)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:45:17)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:49:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (00:58:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Carlos Flos Fresquet (01:00:26)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 5/2021, de 27 de maig de 2021. (00:00:21)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de modificació de la plantilla 2021. (Exp. 804870A) (00:00:34)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:47)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:02:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de regularització de saldos de drets reconeguts d’exercicis tancats. (Exp. 781945K). (00:03:20)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:03:51)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:04:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. (Exp. 777360R). (00:05:45)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:06:03)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:07:06)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-021/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/21. (Exp. 804615X). (00:07:30)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:07:45)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:08:36)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:08:47)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:08:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:09:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Benjamín Martí Esdbrí (00:09:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Benjamín Martí Esdbrí (00:09:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:09:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:12:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:13:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:15:04)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/22. (Exp. 814188R). (00:17:35)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:17:49)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:18:41)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-023/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/23. (Exp. 814189T). (00:19:10)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:19:25)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:20:17)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:20:33)

  Marta Escudero Albor (00:20:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:23:01)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:25:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:26:45)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2021- OACSE, relació de factures F/2021/11. (00:32:14)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:32:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:33:28)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2021- OACSE, relació de factures F/2021/12. (00:33:57)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:34:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:35:04)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  10. Dictamen a la proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Benicarló. (Exp. 612942J). (00:35:34)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:35:47)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del 13 de maig de 2021 al 12 de juny de 2021. (00:37:42)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  12. Precs i preguntes. (00:37:54)


  Rosario Miralles Ferrando (00:36:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:38:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:39:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:42:46)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:44:20)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:45:17)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:49:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:58:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (01:00:26)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló