Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2017 | 31-08-2017Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 31 de agosto de 2017

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 11 00:06:17
  PP 3 00:02:49
  PSOE 3 00:01:18
  CIUTADANS 0 00:00:00
  COMPROMÍS 2 00:13:07
  Ajuntament 2 00:02:31
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió extraordinària núm. 12/2017, de 7 d'agost.
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2017, pel qual es resol formular al·legacions a l'acord del Ple de la Diputació de Castelló de 18 d'abril de 2017, d'aprovació provisional del Pla Castelló 135.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:48)
  Cargo: Secretari General | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2017, pel qual es resol formular al·legacions a l'acord del Ple de la Diputació de Castelló de 18 d'abril de 2017, d'aprovació provisional del Pla Castelló 135.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2017, pel qual es resol formular al·legacions a l'acord del Ple de la Diputació de Castelló de 18 d'abril de 2017, d'aprovació provisional del Pla Castelló 135.
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:31)
  Cargo: Secretari General | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Carlos Flos Fresquet (00:06:13)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  José María Serrano Forner (00:06:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Carlos Flos Fresquet (00:08:47)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  José María Serrano Forner (00:09:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Carlos Flos Fresquet (00:09:46)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  José María Serrano Forner (00:11:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD.
  PUNT 4t. Dació de compte al Ple de l'informe corresponent a l'execució del Pressupost i del moviment i situació de la Tresoreria de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE a data 30 de juny de 2017 (Exp. I-005/17-HOTRO).
  PUNT 5é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de juliol al 15 d'agost de 2017.
  PUNT 6é. Precs i preguntes.
  Preguntas del público asistente

  Susana Pérez Alonso (00:12:51)
  Cargo: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  Preguntas del público asistente

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  Preguntas del público asistente

  Joaquim Bueno Bosch (00:13:37)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  Preguntas del público asistente

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  Preguntas del público asistente

  ORDEN DEL DÍA


  PUNT 1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió extraordinària núm. 12/2017, de 7 d'agost. (00:00:14)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de 10 de maig de 2017, pel qual es resol formular al·legacions a l'acord del Ple de la Diputació de Castelló de 18 d'abril de 2017, d'aprovació provisional del Pla Castelló 135. (00:00:31)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:48)
  Cargo: Secretari General | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCAD. (00:05:22)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:31)
  Cargo: Secretari General | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:06:12)

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:06:13)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:06:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:08:47)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:09:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:09:46)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:11:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  PUNT 4t. Dació de compte al Ple de l'informe corresponent a l'execució del Pressupost i del moviment i situació de la Tresoreria de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE a data 30 de juny de 2017 (Exp. I-005/17-HOTRO). (00:11:49)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  PUNT 5é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de juliol al 15 d'agost de 2017. (00:12:10)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  PUNT 6é. Precs i preguntes. (00:12:22)


  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Preguntas del público asistente (00:12:35)

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Susana Pérez Alonso (00:12:51)
  Cargo: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Joaquim Bueno Bosch (00:13:37)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló