Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 29-08-2019

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de agosto de 2019

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 39 00:19:59
  PP 7 00:03:42
  PSOE 14 00:06:05
  CIUTADANS 5 00:08:19
  COMPROMÍS 4 00:05:44
  Ajuntament 8 00:11:23
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 13/2019, de 25 de juliol de 2019
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:56)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.

  José María Compte Brosed (00:06:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.

  Marta Escudero Albor (00:10:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.

  José María Compte Brosed (00:16:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@.
  3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010)

  Marcos Segarra Piñana (00:19:07)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010)

  Isabel Cardona Ferragut (00:22:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:22:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010)

  Marta Escudero Albor (00:22:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010)
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Marcos Segarra Piñana (00:24:59)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Carlos Flos Fresquet (00:25:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:26:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:27:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Carlos Flos Fresquet (00:28:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:28:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24.
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/25.

  Marcos Segarra Piñana (00:29:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/25.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/25.

  Carlos Flos Fresquet (00:30:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/25.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/25.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:30:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/25.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/25.
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26.

  Marcos Segarra Piñana (00:32:39)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26.

  Carlos Flos Fresquet (00:33:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:33:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:35:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26.
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/27.

  Marcos Segarra Piñana (00:35:41)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/27.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/27.

  Carlos Flos Fresquet (00:36:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/27.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/27.
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/28.

  Marcos Segarra Piñana (00:37:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/28.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/28.

  Carlos Flos Fresquet (00:38:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/28.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/28.
  9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES.

  Marcos Segarra Piñana (00:38:32)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES.

  Carlos Flos Fresquet (00:39:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES.

  Marta Escudero Albor (00:40:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES.

  Carlos Flos Fresquet (00:41:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES.
  10. Dació de compte de l’informe del compliment de la llei de morositat corresponent al segon trimestre de 2019 de l’OACSE (Ex. 7/19-Int OACSE).
  11. Dació de compte de l’execució del pressupost de 2019 corresponent al segon trimestre de 2019 de l’OACSE.
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia
  13. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (00:42:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:43:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (00:46:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:47:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (00:48:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:48:20)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:49:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  13. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes.
  Preguntas del público asistente

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:49:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  Preguntas del público asistente

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  Preguntas del público asistente

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 13/2019, de 25 de juliol de 2019 (00:00:29)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d’Alcaldia de subscriure Conveni amb la Diputació provincial d’Albacete per la implantació de la plataforma SEDIPUALB@. (00:00:44)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:56)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:06:14)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:06:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:10:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:16:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d'aprovació de les revisions de preus, sol·licitats per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. (Exp. 17/2010) (00:18:40)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:19:07)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:22:02)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Isabel Cardona Ferragut (00:22:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:22:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:22:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/24. (00:24:47)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:24:59)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:25:51)

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:25:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:26:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:27:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:28:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:28:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/25. (00:29:16)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:29:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:30:25)

  Carlos Flos Fresquet (00:30:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:30:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/26. (00:32:26)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:32:39)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:33:26)

  Carlos Flos Fresquet (00:33:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:33:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:35:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/27. (00:35:30)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:35:41)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:36:40)

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:36:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2019, corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/28. (00:36:59)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:37:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:38:05)

  Carlos Flos Fresquet (00:38:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta d’adjudicació de l’operació de préstec 2019, corresponent a l’expedient núm. 25/19-TES. (00:38:22)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:38:32)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:39:30)