Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 27-05-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 27 de mayo de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 32 00:25:49
  PP 3 00:05:47
  PSOE 12 00:13:35
  CIUTADANS 5 00:12:20
  COMPROMÍS 4 00:07:37
  Ajuntament 9 00:08:19
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 4/2021, de 29 d’abril de 2021.
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del Reglament del Consell Municipal d’Infància i Adolescència. (Exp. 764639Z)

  Marcos Segarra Piñana (00:00:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del Reglament del Consell Municipal d’Infància i Adolescència. (Exp. 764639Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del Reglament del Consell Municipal d’Infància i Adolescència. (Exp. 764639Z)

  Marta Escudero Albor (00:05:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del Reglament del Consell Municipal d’Infància i Adolescència. (Exp. 764639Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del Reglament del Consell Municipal d’Infància i Adolescència. (Exp. 764639Z)
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Marcos Segarra Piñana (00:07:44)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:08:32)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  José María Compte Brosed (00:12:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Marta Escudero Albor (00:17:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:19:35)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  José María Compte Brosed (00:23:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:24:59)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W)
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Marcos Segarra Piñana (00:29:33)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Carlos Flos Fresquet (00:30:25)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:30:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:31:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Carlos Flos Fresquet (00:32:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:33:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Carlos Flos Fresquet (00:35:34)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A)
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/16. (Exp. 791103E)

  Marcos Segarra Piñana (00:37:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/16. (Exp. 791103E)

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/16. (Exp. 791103E)

  Carlos Flos Fresquet (00:37:49)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/16. (Exp. 791103E)

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/16. (Exp. 791103E)
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/17. (Exp. 791108M)

  Marcos Segarra Piñana (00:38:35)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/17. (Exp. 791108M)

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/17. (Exp. 791108M)

  Carlos Flos Fresquet (00:39:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/17. (Exp. 791108M)

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/17. (Exp. 791108M)
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/18. (Exp. 793516F)

  Marcos Segarra Piñana (00:40:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/18. (Exp. 793516F)

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/18. (Exp. 793516F)
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2021- OACSE, relació de factures F/2021/09. (Exp. )

  Marcos Segarra Piñana (00:41:35)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2021- OACSE, relació de factures F/2021/09. (Exp. )

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2021- OACSE, relació de factures F/2021/09. (Exp. )

  Carlos Flos Fresquet (00:42:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2021- OACSE, relació de factures F/2021/09. (Exp. )

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2021- OACSE, relació de factures F/2021/09. (Exp. )
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de finalització del Pla d’Ajust. (Exp. 782046A)

  Marcos Segarra Piñana (00:43:01)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de finalització del Pla d’Ajust. (Exp. 782046A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de finalització del Pla d’Ajust. (Exp. 782046A)

  Carlos Flos Fresquet (00:43:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de finalització del Pla d’Ajust. (Exp. 782046A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de finalització del Pla d’Ajust. (Exp. 782046A)
  10. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2021. (Exp. 781606P)
  11. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2021 de l’OACSE.
  12. Dació de compte dels informes rectificats d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponents a la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 2020 i a la Liquidació del Pressupost General Consolidat 2020. (Exp. 756558A)
  13. Dació de compte de l’informe de les anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2020. (Ex. I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)
  14. Dació de compte de l’informe dels acords i resolucions de despeses adoptats en l’exercici 2020 contraris al criteri d’una objecció de l’Òrgan Interventor. (Ex. I- 001/21-TC). (Exp. 782405Z)
  15. Dació de compte de l’informe resum del control intern 2020. (Ex. I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)
  16. Dació de compte de l’informe de l’estructura de l’Òrgan d’Intervenció, configuració i exercici del control intern 2020. (Ex.I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)
  17. Dació de compte de l’informe de les anomalies de l’OACSE detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2020. (Ex.I-001/21-TC) (Exp. 782405Z)
  18. Dació de compte de l’informe dels acords de l’OACSE i resolucions de despeses adoptats en ’exercici 2020 contraris al criteri d’una objecció de l’Òrgan Interventor. (Ex.I-001/21-TC). (Exp. 782405Z)
  19. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’abril de 2021 al 12 de maig de 2021
  20. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marcos Segarra Piñana (00:47:36)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  20. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  20. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  21. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (00:49:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  21. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  21. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (00:51:55)
  Cargo: 7a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Modernització, Transparència i Serveis Informàtics. | Pertenece a: PSOE
  21. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:55:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  21. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (00:57:48)
  Cargo: 7a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Modernització, Transparència i Serveis Informàtics. | Pertenece a: PSOE
  21. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  21. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:06:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  21. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  21. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 4/2021, de 29 d’abril de 2021. (00:00:29)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del Reglament del Consell Municipal d’Infància i
  Adolescència. (Exp. 764639Z) (00:00:44)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:05:43)

  Marta Escudero Albor (00:05:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal del medi rural. (Exp. 521186W) (00:07:34)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:07:44)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:08:29)

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:08:32)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:12:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:17:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:19:35)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:23:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:24:59)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-015/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/15. (Exp. 791100A) (00:29:15)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:29:33)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:30:24)

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:30:25)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:30:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:31:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:32:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:33:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:35:34)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-016/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/16. (Exp. 791103E) (00:36:47)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:37:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:37:49)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/17. (Exp. 791108M) (00:38:19)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:38:35)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:39:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-018/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/18. (Exp. 793516F) (00:39:48)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:40:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2021- OACSE, relació de factures F/2021/09. (Exp. ) (00:41:22)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:41:35)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:42:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de finalització del Pla d’Ajust. (Exp. 782046A) (00:42:53)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:43:01)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:43:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  10. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2021. (Exp. 781606P) (00:44:11)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  11. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2021 de l’OACSE. (00:44:23)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  12. Dació de compte dels informes rectificats d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponents a la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 2020 i a la Liquidació del Pressupost General Consolidat 2020. (Exp. 756558A) (00:44:35)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  13. Dació de compte de l’informe de les anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici 2020. (Ex. I-001/21-TC). (Exp. 782405Z) (00:44:56)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  14. Dació de compte de l’informe dels acords i resolucions de despeses adoptats en l’exercici 2020 contraris al criteri d’una objecció de l’Òrgan Interventor. (Ex. I- 001/21-TC). (Exp. 782405Z) (00:45:05)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  15. Dació de compte de l’informe resum del control intern 2020. (Ex. I-001/21-TC). (Exp. 782405Z) (00:45:21)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  16. Dació de compte de l’informe de l’estructura de l’Òrgan d’Intervenció, configuració i exercici del control intern 2020. (Ex.I-001/21-TC). (Exp. 782405Z) (00:45:30)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE