Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2023 | 14-03-2023

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 14 de marzo de 2023

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 25 00:07:55
  PP 2 00:01:49
  PSOE 10 00:05:23
  CIUTADANS 3 00:01:43
  COMPROMÍS 0 00:00:00
  Ajuntament 9 00:06:31
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Presa de possessió del càrrec de regidora per la Sra. Mª De los Angeles Romero Gadea (Exp. 1143699X).

  Marcos Segarra Piñana (00:01:04)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  1. Presa de possessió del càrrec de regidora per la Sra. Mª De los Angeles Romero Gadea (Exp. 1143699X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Presa de possessió del càrrec de regidora per la Sra. Mª De los Angeles Romero Gadea (Exp. 1143699X).

  Maria De los Angeles Romero Gadea (00:02:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  1. Presa de possessió del càrrec de regidora per la Sra. Mª De los Angeles Romero Gadea (Exp. 1143699X).

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Presa de possessió del càrrec de regidor pel Sr. Jose Antonio Sanchez Marti (Exp. 1143710M).

  Marcos Segarra Piñana (00:03:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Presa de possessió del càrrec de regidor pel Sr. Jose Antonio Sanchez Marti (Exp. 1143710M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Presa de possessió del càrrec de regidor pel Sr. Jose Antonio Sanchez Marti (Exp. 1143710M).

  Jose Antonio Sanchez Marti (00:04:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  2. Presa de possessió del càrrec de regidor pel Sr. Jose Antonio Sanchez Marti (Exp. 1143710M).

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Presa de possessió del càrrec de regidor pel Sr. Jose Antonio Sanchez Marti (Exp. 1143710M).
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).

  Marcos Segarra Piñana (00:05:53)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).

  Gemma Cerdá Muñoz (00:06:28)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:07:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:08:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).

  Gemma Cerdá Muñoz (00:09:24)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W).
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 06, relació de factures núm. F/2023/06 (Exp. 1128828R)

  Marcos Segarra Piñana (00:11:28)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 06, relació de factures núm. F/2023/06 (Exp. 1128828R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 06, relació de factures núm. F/2023/06 (Exp. 1128828R)

  Carlos Flos Fresquet (00:12:12)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 06, relació de factures núm. F/2023/06 (Exp. 1128828R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 06, relació de factures núm. F/2023/06 (Exp. 1128828R)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:12:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 06, relació de factures núm. F/2023/06 (Exp. 1128828R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 06, relació de factures núm. F/2023/06 (Exp. 1128828R)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:12:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 06, relació de factures núm. F/2023/06 (Exp. 1128828R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 06, relació de factures núm. F/2023/06 (Exp. 1128828R)
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 07, relació de factures núm. F/2023/07 (Exp. 1128906A)

  Marcos Segarra Piñana (00:15:24)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 07, relació de factures núm. F/2023/07 (Exp. 1128906A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 07, relació de factures núm. F/2023/07 (Exp. 1128906A)

  Carlos Flos Fresquet (00:16:06)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 07, relació de factures núm. F/2023/07 (Exp. 1128906A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 07, relació de factures núm. F/2023/07 (Exp. 1128906A)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:16:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 07, relació de factures núm. F/2023/07 (Exp. 1128906A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 07, relació de factures núm. F/2023/07 (Exp. 1128906A)
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 08, relació de factures núm. F/2023/08 (Exp. 1130751N)

  Marcos Segarra Piñana (00:17:41)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 08, relació de factures núm. F/2023/08 (Exp. 1130751N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 08, relació de factures núm. F/2023/08 (Exp. 1130751N)

  Carlos Flos Fresquet (00:18:22)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 08, relació de factures núm. F/2023/08 (Exp. 1130751N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 08, relació de factures núm. F/2023/08 (Exp. 1130751N)
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 09, relació de factures núm. F/2023/09 (Exp.1130754R).

  Marcos Segarra Piñana (00:19:20)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 09, relació de factures núm. F/2023/09 (Exp.1130754R).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 09, relació de factures núm. F/2023/09 (Exp.1130754R).

  Carlos Flos Fresquet (00:20:00)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 09, relació de factures núm. F/2023/09 (Exp.1130754R).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 09, relació de factures núm. F/2023/09 (Exp.1130754R).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2023/10 (Expediente 1132886D)

  Marcos Segarra Piñana (00:20:42)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2023/10 (Expediente 1132886D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2023/10 (Expediente 1132886D)

  Carlos Flos Fresquet (00:21:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2023/10 (Expediente 1132886D)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2023/10 (Expediente 1132886D)
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2023-OACSE, relació de factures F/2023/02

  Marcos Segarra Piñana (00:22:04)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2023-OACSE, relació de factures F/2023/02

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2023-OACSE, relació de factures F/2023/02

  Gemma Cerdá Muñoz (00:22:50)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2023-OACSE, relació de factures F/2023/02

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2023-OACSE, relació de factures F/2023/02

  ORDEN DEL DÍA


  1. Presa de possessió del càrrec de regidora per la Sra. Mª De los Angeles Romero Gadea (Exp. 1143699X). (00:00:41)

  Toma de posesión

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:04)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Maria De los Angeles Romero Gadea (00:02:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  2. Presa de possessió del càrrec de regidor pel Sr. Jose Antonio Sanchez Marti (Exp. 1143710M). (00:03:02)

  Toma de posesión

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:03:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Jose Antonio Sanchez Marti (00:04:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’autoritzar una subvenció nominativa a favor de l’ONG Mans Unides (Exp. 1128542W). (00:05:39)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:05:53)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:06:28)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:07:13)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:07:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:08:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:09:24)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 06, relació de factures núm. F/2023/06 (Exp. 1128828R) (00:11:12)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:11:28)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:12:12)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:12:23)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:12:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:12:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 07, relació de factures núm. F/2023/07 (Exp. 1128906A) (00:15:06)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:15:24)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:16:06)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:16:28)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:16:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 08, relació de factures núm. F/2023/08 (Exp. 1130751N) (00:17:24)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:17:41)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:18:22)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 09, relació de factures núm. F/2023/09 (Exp.1130754R). (00:19:03)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:19:20)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:20:00)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10, relació de factures núm. F/2023/10 (Expediente 1132886D) (00:20:29)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:20:42)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:21:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2023-OACSE, relació de factures F/2023/02 (00:21:48)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:22:04)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:22:50)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló