Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 25-11-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de noviembre de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 64 00:33:07
  PP 14 00:22:58
  PSOE 21 00:29:16
  CIUTADANS 7 00:15:02
  COMPROMÍS 9 00:17:26
  Ajuntament 13 00:19:19
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 13/2021, de 28 d’octubre de 2021.
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Marcos Segarra Piñana (00:01:46)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Gemma Cerdá Muñoz (00:02:32)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:08:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:09:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Marta Escudero Albor (00:10:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Gemma Cerdá Muñoz (00:15:26)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Marta Escudero Albor (00:17:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Gemma Cerdá Muñoz (00:19:21)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació i signatura del Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Benicarló per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024. (Exp. 690065Z)
  3. Dictamen a la proposta d’informe municipal a l a sol·licitud de pròrroga de la Declaració d’Interés Comunitari atorgada a S.T.M., per a jardí ornitològic, en la Partida Cervellona, polígon 11, parcel·les 622 i 694. (Exp. 758712R)

  Marcos Segarra Piñana (00:20:39)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’informe municipal a l a sol·licitud de pròrroga de la Declaració d’Interés Comunitari atorgada a S.T.M., per a jardí ornitològic, en la Partida Cervellona, polígon 11, parcel·les 622 i 694. (Exp. 758712R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’informe municipal a l a sol·licitud de pròrroga de la Declaració d’Interés Comunitari atorgada a S.T.M., per a jardí ornitològic, en la Partida Cervellona, polígon 11, parcel·les 622 i 694. (Exp. 758712R)

  Román José Sánchez Mateu (00:21:51)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’informe municipal a l a sol·licitud de pròrroga de la Declaració d’Interés Comunitari atorgada a S.T.M., per a jardí ornitològic, en la Partida Cervellona, polígon 11, parcel·les 622 i 694. (Exp. 758712R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’informe municipal a l a sol·licitud de pròrroga de la Declaració d’Interés Comunitari atorgada a S.T.M., per a jardí ornitològic, en la Partida Cervellona, polígon 11, parcel·les 622 i 694. (Exp. 758712R)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:22:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’informe municipal a l a sol·licitud de pròrroga de la Declaració d’Interés Comunitari atorgada a S.T.M., per a jardí ornitològic, en la Partida Cervellona, polígon 11, parcel·les 622 i 694. (Exp. 758712R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’informe municipal a l a sol·licitud de pròrroga de la Declaració d’Interés Comunitari atorgada a S.T.M., per a jardí ornitològic, en la Partida Cervellona, polígon 11, parcel·les 622 i 694. (Exp. 758712R)
  4. Dictamen a la proposta d’informe mucipal a la Sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari de COSTA AZAHAR AUTOMOTIVE 2006 SLU per a la regularització d’una activitat existent de serradora i revestiment intern de transports isoterms, en Partida Vil·laperdig, plígon 16 parcel·la 114. (Exp. 587870M)
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Marcos Segarra Piñana (00:25:56)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Carlos Flos Fresquet (00:26:46)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:26:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:28:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Marta Escudero Albor (00:29:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Carlos Flos Fresquet (00:30:39)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:32:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/38. (Exp. 911227T)
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/39. (Exp. 911228W)

  Marcos Segarra Piñana (00:34:04)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/39. (Exp. 911228W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/39. (Exp. 911228W)

  Carlos Flos Fresquet (00:34:51)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/39. (Exp. 911228W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/39. (Exp. 911228W)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:35:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/39. (Exp. 911228W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/39. (Exp. 911228W)
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

  Marcos Segarra Piñana (00:36:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

  Carlos Flos Fresquet (00:37:04)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:37:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

  Marta Escudero Albor (00:38:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

  Carlos Flos Fresquet (00:39:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/40. (Exp. 911229X)
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

  Marcos Segarra Piñana (00:41:00)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

  Carlos Flos Fresquet (00:41:57)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:42:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

  Marta Escudero Albor (00:43:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

  Carlos Flos Fresquet (00:45:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/41. (Exp. 911230Y)
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)

  Marcos Segarra Piñana (00:46:49)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)

  Carlos Flos Fresquet (00:47:35)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:47:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)

  Carlos Flos Fresquet (00:49:40)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/42. (Exp. 911231Z)
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Marcos Segarra Piñana (00:51:06)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Carlos Flos Fresquet (00:51:59)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:52:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Marta Escudero Albor (00:53:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Carlos Flos Fresquet (00:55:16)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:57:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Marta Escudero Albor (00:58:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Carlos Flos Fresquet (00:59:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/43. (Exp. 911232A)
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2021- OACSE, relació de factures núm. F/2021/23.

  Marcos Segarra Piñana (01:00:49)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2021- OACSE, relació de factures núm. F/2021/23.

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2021- OACSE, relació de factures núm. F/2021/23.

  Gemma Cerdá Muñoz (01:01:39)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2021- OACSE, relació de factures núm. F/2021/23.

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2021- OACSE, relació de factures núm. F/2021/23.
  12. Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. (Exp. 909651E)

  Marcos Segarra Piñana (01:02:33)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. (Exp. 909651E)

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. (Exp. 909651E)
  13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)

  Marcos Segarra Piñana (01:09:04)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:12:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)

  Rosario Miralles Ferrando (01:22:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)

  Benjamín Martí Esdbrí (01:22:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)

  Rosario Miralles Ferrando (01:27:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)

  Marta Escudero Albor (01:27:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)

  Rosario Miralles Ferrando (01:30:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. MOCIÓ PER PROMOURE LA DEFENSA DE LA CAÇA A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. (EXP. 909651E)
  14.Dació de compte de l’Estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre 2021.Ex. I-007/21-HPP. (Exp. 858207E)
  15. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2021. (Exp. 888762R)
  16. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2021 de l’OACSE.
  17. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’octubre de 2021 al 12 de novembre de 2021
  18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 18.1. Proposta

  Román José Sánchez Mateu (01:39:10)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 18.1. Proposta

  Román José Sánchez Mateu (01:39:10)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 18.1. Proposta

  Rosario Miralles Ferrando (01:39:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 18.1. Proposta

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:39:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.