Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2017 | 26-10-2017

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 26 de octubre de 2017

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 56 00:40:12
  PP 6 00:15:27
  PSOE 15 00:14:15
  CIUTADANS 11 00:14:45
  COMPROMÍS 9 00:20:19
  Ajuntament 14 00:20:24
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 1r. Aprovació, si escau, de les actes següents: - Sessió ordinària núm. 10/2017, de 31 de juny de 2017. - Sessió ordinària núm. 14 de 28 de setembre de 2017.
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta d’exposició pública de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló, que te per objecte establir la protección de l’àmbit del Poblat Ibèric "Mas de Fabra", amb la classificació com a sòl no urbanitzable de protección arqueológica dels terrenys ocupats pel dit assentament.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:12)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta d’exposició pública de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló, que te per objecte establir la protección de l’àmbit del Poblat Ibèric "Mas de Fabra", amb la classificació com a sòl no urbanitzable de protección arqueológica dels terrenys ocupats pel dit assentament.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta d’exposició pública de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló, que te per objecte establir la protección de l’àmbit del Poblat Ibèric "Mas de Fabra", amb la classificació com a sòl no urbanitzable de protección arqueológica dels terrenys ocupats pel dit assentament.
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs per a la implantació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) <<Àrea urbana Benicarló-Vinaròs>>

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:33)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs per a la implantació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) <<Àrea urbana Benicarló-Vinaròs>>

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs per a la implantació de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) <<Àrea urbana Benicarló-Vinaròs>>
  PUNT 4t. Dictament a la proposta d’aprovació de la declaració institucional de lluita contra el frau en el marc de l’EDUSI <<Àrea urbana Benicarló-Vinaròs>>

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:11:02)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 4t. Dictament a la proposta d’aprovació de la declaració institucional de lluita contra el frau en el marc de l’EDUSI <<Àrea urbana Benicarló-Vinaròs>>

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 4t. Dictament a la proposta d’aprovació de la declaració institucional de lluita contra el frau en el marc de l’EDUSI <<Àrea urbana Benicarló-Vinaròs>>
  PUNT 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-7, reguladora de la taxa per la prestació del servei per recollida d’escombries, corresponent a l’expedient núm. 67/17-GT.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:13:21)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-7, reguladora de la taxa per la prestació del servei per recollida d’escombries, corresponent a l’expedient núm. 67/17-GT.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-7, reguladora de la taxa per la prestació del servei per recollida d’escombries, corresponent a l’expedient núm. 67/17-GT.

  Carlos Flos Fresquet (00:14:23)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-7, reguladora de la taxa per la prestació del servei per recollida d’escombries, corresponent a l’expedient núm. 67/17-GT.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-7, reguladora de la taxa per la prestació del servei per recollida d’escombries, corresponent a l’expedient núm. 67/17-GT.
  PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:15:41)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT

  Carlos Flos Fresquet (00:16:34)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT

  Juan José Cornelles Batiste (00:17:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT

  Carlos Flos Fresquet (00:18:03)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l’espedient núm. 54/17-GT
  PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:18:59)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT

  Carlos Flos Fresquet (00:20:06)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT

  Benjamín Martí Esdbrí (00:21:00)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT

  Carlos Flos Fresquet (00:21:29)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, corresponent a l’expedient núm. 58/17-GT
  PUNT 8é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base núm. 23.2 de les d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. I-006/17-HPP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:22:14)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 8é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base núm. 23.2 de les d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. I-006/17-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 8é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base núm. 23.2 de les d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. I-006/17-HPP.

  Carlos Flos Fresquet (00:25:24)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 8é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base núm. 23.2 de les d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. I-006/17-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 8é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base núm. 23.2 de les d’execució del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Benicarló per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient núm. I-006/17-HPP.
  PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:26:18)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Carlos Flos Fresquet (00:27:08)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  José María Serrano Forner (00:27:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Carlos Flos Fresquet (00:28:20)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.
  PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:29:41)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Carlos Flos Fresquet (00:30:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  José María Serrano Forner (00:31:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Carlos Flos Fresquet (00:31:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2017. Corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:32:30)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:34:44)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:35:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:44:00)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:46:30)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/17-HPMP.
  PUNT 12é. Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2016 (Exps. I-001/17-HPCG i I/001-17-OACSE).

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:52:00)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 12é. Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2016 (Exps. I-001/17-HPCG i I/001-17-OACSE).

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 12é. Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2016 (Exps. I-001/17-HPCG i I/001-17-OACSE).

  Carlos Flos Fresquet (00:52:41)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 12é. Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2016 (Exps. I-001/17-HPCG i I/001-17-OACSE).

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 12é. Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2016 (Exps. I-001/17-HPCG i I/001-17-OACSE).
  PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:53:27)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.

  Marta Escudero Albor (00:54:54)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.

  José María Compte Brosed (00:57:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.

  Marta Escudero Albor (00:59:06)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 13é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions econòmiques individuals de l’Ajuntament de Benicarló.
  PUNT 14é. Dictamen a l’aprovació d’abonament de la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, que es va suprimir per als regidors amb dedicació exclusiva.

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:01:07)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 14é. Dictamen a l’aprovació d’abonament de la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, que es va suprimir per als regidors amb dedicació exclusiva.

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 14é. Dictamen a l’aprovació d’abonament de la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, que es va suprimir per als regidors amb dedicació exclusiva.

  Marta Escudero Albor (01:03:59)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  PUNT 14é. Dictamen a l’aprovació d’abonament de la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, que es va suprimir per als regidors amb dedicació exclusiva.

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 14é. Dictamen a l’aprovació d’abonament de la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, que es va suprimir per als regidors amb dedicació exclusiva.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:08:04)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  PUNT 14é. Dictamen a l’aprovació d’abonament de la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, que es va suprimir per als regidors amb dedicació exclusiva.

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 14é. Dictamen a l’aprovació d’abonament de la paga extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, que es va suprimir per als regidors amb dedicació exclusiva.
  PUNT 15é. Dictamen a l’aprovació al manifest de suport al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible.

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:09:34)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 15é. Dictamen a l’aprovació al manifest de suport al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible.

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 15é. Dictamen a l’aprovació al manifest de suport al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible.

  Joaquim Bueno Bosch (01:09:57)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  PUNT 15é. Dictamen a l’aprovació al manifest de suport al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible.

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 15é. Dictamen a l’aprovació al manifest de suport al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible.
  PUNT 16é. Urgències.
  PUNT 16.1. Nacional 340

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:19:39)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  PUNT 16.1. Nacional 340

  Rosario Miralles Ferrando (01:21:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16.1. Nacional 340
  PUNT 16.2. Moció conjunta maestrat

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:33:46)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  PUNT 16.2. Moció conjunta maestrat

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16.2. Moció conjunta maestrat

  Benjamín Martí Esdbrí (01:37:10)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 16.2. Moció conjunta maestrat

  Rosario Miralles Ferrando (01:39:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16.2. Moció conjunta maestrat

  Marta Escudero Albor (01:39:07)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  PUNT 16.2. Moció conjunta maestrat

  Rosario Miralles Ferrando (01:41:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16.2. Moció conjunta maestrat
  PUNT 17é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Acaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 16 d’agost al 15 setembre de 2017.
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:42:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:43:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:43:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:45:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:45:15)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:49:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:49:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:50:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:50:15)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:50:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:53:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:54:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Josep Manel Barbera Sorlí (01:54:41)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:57:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:57:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:57:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Josep Manel Barbera Sorlí (01:57:53)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:58:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:58:33)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:01:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (02:01:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:03:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (02:03:36)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  PUNT 18é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:05:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 18é. Precs i preguntes.