Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 28-03-2019

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de marzo de 2019

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 51 00:22:09
  PP 12 00:28:15
  PSOE 11 00:35:55
  CIUTADANS 9 00:26:32
  COMPROMÍS 9 00:18:36
  Ajuntament 9 00:11:54
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 2/2019, de 28 de febrer de 2019, i de la sessió extraordinària i urgent núm. 3/2019, de 13 de març de 2019.
  2. Dictamen a la proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 30 d’agost de 2018, d’aprovació del PAI del carrer de València (tram entre c. del Doctor Fleming i pg. Marítim).

  Marcos Segarra Piñana (00:01:01)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 30 d’agost de 2018, d’aprovació del PAI del carrer de València (tram entre c. del Doctor Fleming i pg. Marítim).

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 30 d’agost de 2018, d’aprovació del PAI del carrer de València (tram entre c. del Doctor Fleming i pg. Marítim).
  3. Dictamen a la proposta de rectificació del compte detallat de quotes d’urbanització provisionals del PAI Sector 5 Solades, quant a la titularitat de la parcel·la resultant núm. 74 de la reparcel·lació (AR1).

  Marcos Segarra Piñana (00:02:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de rectificació del compte detallat de quotes d’urbanització provisionals del PAI Sector 5 Solades, quant a la titularitat de la parcel·la resultant núm. 74 de la reparcel·lació (AR1).

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de rectificació del compte detallat de quotes d’urbanització provisionals del PAI Sector 5 Solades, quant a la titularitat de la parcel·la resultant núm. 74 de la reparcel·lació (AR1).
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Marcos Segarra Piñana (00:05:22)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Carlos Flos Fresquet (00:06:15)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Pedro Joaquín García Bautista (00:06:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Carlos Flos Fresquet (00:07:26)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Pedro Joaquín García Bautista (00:07:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Carlos Flos Fresquet (00:08:35)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/10

  Marcos Segarra Piñana (00:09:47)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/10

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/10

  Carlos Flos Fresquet (00:10:39)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/10

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/10

  Pedro Joaquín García Bautista (00:10:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/10

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/10
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/11.

  Marcos Segarra Piñana (00:11:39)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/11.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/11.

  Carlos Flos Fresquet (00:12:39)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/11.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/11.
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Marcos Segarra Piñana (00:14:07)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Carlos Flos Fresquet (00:17:46)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:31:09)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:45:40)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Carlos Flos Fresquet (00:57:55)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:09:34)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:13:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Benjamín Martí Esdbrí (01:13:14)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:15:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Carlos Flos Fresquet (01:15:52)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:18:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Benicarló i de l’OACSE per a l’exercici 2019; així com del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, el qual inclou el de l’OACSE, (Exp. 42/2019-RRHH, 01/19-PL i I-002/19-HPP).
  8. Dació de compte del Decret d'aprovació de la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2018 (Exp. I-001/19-HPLI)
  9. Dació de compte del Decret d'aprovació del marc pressupostari consolidat per al període 2020 a 2022 (Exp. I-003/19-HPPI).
  10. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de febrer de 2019 al 12 de març de 2019
  11. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 11.01. Mocio

  Marcos Segarra Piñana (01:20:37)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 11.01. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:21:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 11.01. Mocio

  Josep Manel Barbera Sorlí (01:21:24)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 11.01. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:22:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 11.01. Mocio
  11.02. Mocio

  Marcos Segarra Piñana (01:23:07)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11.02. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:23:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.02. Mocio

  Joaquim Bueno Bosch (01:23:35)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11.02. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:25:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.02. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:25:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.02. Mocio
  11.03. Mocio

  Marcos Segarra Piñana (01:26:01)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11.03. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:27:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio

  Juan Domingo Roca Prats (01:27:36)
  Cargo: Primer Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Agricultura i Pesca | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:31:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:31:46)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  11.03. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:34:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio

  Marta Escudero Albor (01:34:36)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11.03. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:43:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio

  Benjamín Martí Esdbrí (01:43:12)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  11.03. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:47:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio

  Juan Domingo Roca Prats (01:47:35)
  Cargo: Primer Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Agricultura i Pesca | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:49:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:49:43)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  11.03. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:50:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio

  Marta Escudero Albor (01:50:46)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11.03. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:52:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio

  Benjamín Martí Esdbrí (01:52:04)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  11.03. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:52:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11.03. Mocio
  12. Precs i preguntes

  María Nieves Eugenio Bayo (01:53:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:54:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Pedro Joaquín García Bautista (01:54:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:55:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Benjamín Martí Esdbrí (01:55:42)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:56:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Juan José Cornelles Batiste (01:56:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:58:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Juan José Cornelles Batiste (01:58:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:00:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  José María Compte Brosed (02:00:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:01:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  José María Compte Brosed (02:08:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:09:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Carlos Flos Fresquet (02:11:02)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:11:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  María Nieves Eugenio Bayo (02:11:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:12:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Josep Manel Barbera Sorlí (02:12:39)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:14:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  María Nieves Eugenio Bayo (02:14:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:14:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Josep Manel Barbera Sorlí (02:14:49)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:15:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Marta Escudero Albor (02:15:27)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:18:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Pedro Joaquín García Bautista (02:19:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:19:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Marta Escudero Albor (02:19:45)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  12. Precs i preguntes

  Marta Escudero Albor (02:19:46)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:20:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 2/2019, de 28 de febrer de 2019, i de la sessió extraordinària i urgent núm. 3/2019, de 13 de març de 2019. (00:00:22)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 30 d’agost de 2018, d’aprovació del PAI del carrer de València (tram entre c. del Doctor Fleming i pg. Marítim). (00:00:45)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:01)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta de rectificació del compte detallat de quotes d’urbanització provisionals del PAI Sector 5 Solades, quant a la titularitat de la parcel·la resultant núm. 74 de la reparcel·lació (AR1). (00:02:42)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:02:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/9 (00:05:06)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:05:22)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:06:15)

  Carlos Flos Fresquet (00:06:15)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:06:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:07:26)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:07:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:08:35)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/10 (00:09:36)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:09:47)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:10:39)

  Carlos Flos Fresquet (00:10:39)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:10:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/11. (00:11:29)

  Aprobada