Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 28-10-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de octubre de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 52 00:18:44
  PP 5 00:05:30
  PSOE 20 00:20:23
  CIUTADANS 9 00:11:23
  COMPROMÍS 6 00:09:46
  Ajuntament 11 00:13:14
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 12/2021, de 30 de setembre de 2021.
  2. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.745), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

  Marcos Segarra Piñana (00:01:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.745), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.745), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

  Román José Sánchez Mateu (00:02:12)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.745), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.745), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)
  3. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.746), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

  Marcos Segarra Piñana (00:03:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.746), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.746), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)
  4. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.747), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

  Marcos Segarra Piñana (00:05:05)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.747), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.747), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H)
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)

  Marcos Segarra Piñana (00:06:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)

  Román José Sánchez Mateu (00:11:30)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:12:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H)
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Marcos Segarra Piñana (00:13:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:14:32)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:17:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:17:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:19:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Marta Escudero Albor (00:20:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:22:59)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:24:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:24:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Marta Escudero Albor (00:25:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:26:47)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel clima i l’Energia (Exp. 875633H)
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)

  Marcos Segarra Piñana (00:28:07)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)

  Carlos Flos Fresquet (00:28:56)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:32:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-034/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/34. (Exp. 890422Y)
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-035/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/35. (Exp. 890326P)

  Marcos Segarra Piñana (00:34:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-035/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/35. (Exp. 890326P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-035/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/35. (Exp. 890326P)

  Carlos Flos Fresquet (00:34:58)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-035/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/35. (Exp. 890326P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-035/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/35. (Exp. 890326P)
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/36. (Exp. 889968R)

  Marcos Segarra Piñana (00:35:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/36. (Exp. 889968R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/36. (Exp. 889968R)

  Carlos Flos Fresquet (00:36:44)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/36. (Exp. 889968R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/36. (Exp. 889968R)
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/37. (Exp. 889818J)

  Marcos Segarra Piñana (00:37:42)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/37. (Exp. 889818J)

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/37. (Exp. 889818J)

  Carlos Flos Fresquet (00:38:31)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/37. (Exp. 889818J)

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/37. (Exp. 889818J)
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 11/2021- OACSE, relació de factures F/2021/20 i F/2021/21.

  Marcos Segarra Piñana (00:39:16)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 11/2021- OACSE, relació de factures F/2021/20 i F/2021/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 11/2021- OACSE, relació de factures F/2021/20 i F/2021/21.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:40:08)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 11/2021- OACSE, relació de factures F/2021/20 i F/2021/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 11/2021- OACSE, relació de factures F/2021/20 i F/2021/21.
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Marcos Segarra Piñana (00:41:07)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Carlos Flos Fresquet (00:42:01)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:43:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Marta Escudero Albor (00:43:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Carlos Flos Fresquet (00:46:52)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:47:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Carlos Flos Fresquet (00:48:18)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles. (Exp. 885933N)
  13. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2021. (Exp. 829649Q)
  14. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2021 de l’OACSE.
  15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de setembre de 2021 al 12 d’octubre de 2021.
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  17. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (00:51:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:56:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (01:01:07)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (01:01:27)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:05:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (01:07:33)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:09:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Carlos Flos Fresquet (01:10:47)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (01:12:33)
  Cargo: 7a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Modernització, Transparència i Serveis Informàtics. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Josep Lluis Segura I Monterde (01:12:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: COMPROMÍS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:13:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (01:13:58)
  Cargo: 7a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Modernització, Transparència i Serveis Informàtics. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:16:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:16:48)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:18:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:18:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:18:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 12/2021, de 30 de setembre de 2021. (00:00:33)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.745), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H) (00:00:50)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:02:12)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.746), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H) (00:03:08)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:03:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per J.M.F.M., en data 14/09/2021 (r.e. 14.747), contra l’acord del Ple de 4/08/2021.(Exp. 592475H) (00:04:37)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:05:05)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta de caducitat i reinici del procediment de resolució de l’adjudicació de la Unitat d’execució 2 (resta) de la Unitat d’Actuació nº 19, de sòl urbà, del PGOU. (Exp.865013H) (00:06:09)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:06:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:11:30)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE