Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 25-04-2019

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de abril de 2019

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 38 00:13:37
  PP 3 00:02:05
  PSOE 9 00:11:36
  CIUTADANS 5 00:08:39
  COMPROMÍS 9 00:22:59
  Ajuntament 11 00:15:50
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 4/2019, de 28 de març de 2019, i de la sessió extraordinària núm. 5/2019, d’1 d’abril de 2019.
  2. Dictamen a la proposta de suspensió del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU, i remissió de l’expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

  Marcos Segarra Piñana (00:01:36)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de suspensió del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU, i remissió de l’expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de suspensió del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU, i remissió de l’expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
  3. Dictamen a la proposta de resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. nº 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU, a la societat mercantil URBANIZADORES COLLET, S.L.

  Marcos Segarra Piñana (00:04:19)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. nº 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU, a la societat mercantil URBANIZADORES COLLET, S.L.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. nº 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU, a la societat mercantil URBANIZADORES COLLET, S.L.
  4. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de l’U.E. nº 13 de sòl urbà del PGOU de Benicarló.

  Marcos Segarra Piñana (00:11:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de l’U.E. nº 13 de sòl urbà del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de l’U.E. nº 13 de sòl urbà del PGOU de Benicarló.
  5. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de l’U.E. nº 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló.

  Marcos Segarra Piñana (00:13:47)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de l’U.E. nº 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de l’U.E. nº 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló.
  6. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del PRI2 (antic PEDAD 2) de sòl urbà del PGOU de Benicarló.

  Marcos Segarra Piñana (00:15:07)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del PRI2 (antic PEDAD 2) de sòl urbà del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del PRI2 (antic PEDAD 2) de sòl urbà del PGOU de Benicarló.
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12

  Marcos Segarra Piñana (00:16:23)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12

  Carlos Flos Fresquet (00:17:11)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12

  Pedro Joaquín García Bautista (00:17:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12

  Román José Sánchez Mateu (00:18:27)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12

  Benjamín Martí Esdbrí (00:19:28)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13.

  Marcos Segarra Piñana (00:21:16)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13.

  Carlos Flos Fresquet (00:22:04)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:22:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13.

  Carlos Flos Fresquet (00:22:35)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020, (Ex. I-005/19-HPPEF).

  Marcos Segarra Piñana (00:23:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020, (Ex. I-005/19-HPPEF).

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020, (Ex. I-005/19-HPPEF).

  Carlos Flos Fresquet (00:24:52)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020, (Ex. I-005/19-HPPEF).

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020, (Ex. I-005/19-HPPEF).
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del «I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE BENICARLÓ 2019-2022»

  Marcos Segarra Piñana (00:25:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del «I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE BENICARLÓ 2019-2022»

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del «I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE BENICARLÓ 2019-2022»

  Marta Escudero Albor (00:26:04)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del «I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE BENICARLÓ 2019-2022»

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del «I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE BENICARLÓ 2019-2022»
  11. Dictamen a la proposta d’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians

  Marcos Segarra Piñana (00:29:26)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians

  Marta Escudero Albor (00:31:24)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11. Dictamen a la proposta d’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians
  12. Dació de compte de l’informe de totes les resolucions adoptades per la presidència de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats contraries als reparos efectuats, així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, referits a l’exercici 2018, (Ex. 027/2019-INT).
  13. Dació de compte de l’informe d’Intervenció de compliment de la Llei de morositat en l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al quart trimestre de 2018.
  14. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de març de 2019 al 12 d’abril de 2019
  15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:35:04)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marcos Segarra Piñana (00:36:12)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:37:12)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  16. Precs i preguntes

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:41:04)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  María Nieves Eugenio Bayo (00:44:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:45:12)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:47:46)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Juan José Cornelles Batiste (00:51:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:53:16)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Joaquim Bueno Bosch (00:56:05)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Juan José Cornelles Batiste (00:58:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Joaquim Bueno Bosch (00:58:48)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Juan José Cornelles Batiste (01:00:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Joaquim Bueno Bosch (01:01:31)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Joaquim Bueno Bosch (01:02:59)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  José María Compte Brosed (01:08:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Joaquim Bueno Bosch (01:12:46)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 4/2019, de 28 de març de 2019, i de la sessió extraordinària núm. 5/2019, d’1 d’abril de 2019. (00:00:57)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de suspensió del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU, i remissió de l’expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (00:01:16)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:36)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:03:11)

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta de resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. nº 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU, a la societat mercantil URBANIZADORES COLLET, S.L. (00:04:04)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:04:19)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:09:30)

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de l’U.E. nº 13 de sòl urbà del PGOU de Benicarló. (00:10:47)

  Aprobada

  Marcos Segarra Piñana (00:11:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:12:16)

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de l’U.E. nº 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló. (00:13:35)

  Aprobada

  Marcos Segarra Piñana (00:13:47)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim del procediment de resolució l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del PRI2 (antic PEDAD 2) de sòl urbà del PGOU de Benicarló. (00:14:53)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:15:07)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/12 (00:16:10)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:16:23)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:17:11)

  Carlos Flos Fresquet (00:17:11)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:17:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:18:27)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:19:28)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/13. (00:21:02)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:21:16)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:22:04)

  Carlos Flos Fresquet (00:22:04)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:22:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:22:35)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020, (Ex. I-005/19-HPPEF). (00:23:06)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:23:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:24:51)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:24:52)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del «I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE BENICARLÓ 2019-2022» (00:25:23)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:25:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:26:03)

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:26:04)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  11. Dictamen a la proposta d’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians (00:29:20)

  Aprobada