Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 31-08-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 31 de agosto de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 41 00:16:09
  PP 3 00:06:17
  PSOE 15 00:23:21
  CIUTADANS 5 00:07:31
  COMPROMÍS 8 00:13:43
  Ajuntament 10 00:20:10
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 9/2021, de 29 de juliol de 2021, i de l’acta extraordinària i urgent núm. 10/2021, de 4 d’agost de 2021.
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)

  Marcos Segarra Piñana (00:01:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)

  Román José Sánchez Mateu (00:04:39)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:05:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:06:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W)
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 399, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710252M)

  Marcos Segarra Piñana (00:07:27)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 399, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710252M)

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 399, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710252M)
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

  Marcos Segarra Piñana (00:10:49)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

  Carlos Flos Fresquet (00:11:38)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:13:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

  Carlos Flos Fresquet (00:14:47)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z)
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

  Marcos Segarra Piñana (00:18:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

  Carlos Flos Fresquet (00:19:17)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

  Marta Escudero Albor (00:19:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

  Carlos Flos Fresquet (00:21:02)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

  Marta Escudero Albor (00:24:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R)
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Marcos Segarra Piñana (00:26:22)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Carlos Flos Fresquet (00:27:12)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Marta Escudero Albor (00:27:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Carlos Flos Fresquet (00:29:32)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Marta Escudero Albor (00:30:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Carlos Flos Fresquet (00:31:04)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A)
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Marcos Segarra Piñana (00:33:34)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Carlos Flos Fresquet (00:34:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Marta Escudero Albor (00:35:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Carlos Flos Fresquet (00:37:16)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Marta Escudero Albor (00:39:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)

  Carlos Flos Fresquet (00:39:47)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N)
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 09/2021- OACSE, relació de factures F/2021/15.

  Marcos Segarra Piñana (00:40:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 09/2021- OACSE, relació de factures F/2021/15.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 09/2021- OACSE, relació de factures F/2021/15.

  Carlos Flos Fresquet (00:41:16)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 09/2021- OACSE, relació de factures F/2021/15.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 09/2021- OACSE, relació de factures F/2021/15.
  9. Ratificació del Decret d’Alcaldia, de data 13 d’agost de 2021, per sol·licitar la declaració de zona catastròfica del municipi de Benicarló i les ajudes davant les conseqüències derivades de les inclemències meteorològiques del 31 de juliol de 2021.

  Marcos Segarra Piñana (00:42:20)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Ratificació del Decret d’Alcaldia, de data 13 d’agost de 2021, per sol·licitar la declaració de zona catastròfica del municipi de Benicarló i les ajudes davant les conseqüències derivades de les inclemències meteorològiques del 31 de juliol de 2021.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Ratificació del Decret d’Alcaldia, de data 13 d’agost de 2021, per sol·licitar la declaració de zona catastròfica del municipi de Benicarló i les ajudes davant les conseqüències derivades de les inclemències meteorològiques del 31 de juliol de 2021.
  10. Declaració Institucional en suport a les persones i famílies afectades per la Síndrome d’Alcoholisme Fetal. (Exp. 856561T)

  Marcos Segarra Piñana (00:44:45)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Declaració Institucional en suport a les persones i famílies afectades per la Síndrome d’Alcoholisme Fetal. (Exp. 856561T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Declaració Institucional en suport a les persones i famílies afectades per la Síndrome d’Alcoholisme Fetal. (Exp. 856561T)
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

  Marcos Segarra Piñana (00:50:58)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

  Marta Escudero Albor (00:54:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

  Juan José Cornelles Batiste (00:57:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:00:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

  Pedro Manchón Pau (01:04:00)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per sol·licitar el trasllat permanent del Kylix al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE). (Exp. 856561T)
  12. Dació de compte de l’Estat d’execució del pressupost segon trimestre 2021. Exp. I-007/21- HPP. (Exp. 858207E)
  13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de juliol de 2021 al 12 d’agost de 2021.
  14. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:12:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:14:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:18:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:18:46)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:23:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:23:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:25:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:25:44)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:27:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 9/2021, de 29 de juliol de 2021, i de l’acta extraordinària i urgent núm. 10/2021, de 4 d’agost de 2021. (00:00:19)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 396, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710276W) (00:00:49)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:04:39)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:05:58)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:05:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:06:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de la finca situada en la Partida Clotals, polígon 13, parcel·la 399, en el procediment d’expropiació forçosa per a l’ampliació i consolidació de l’abocador de residus inerts de Benicarló. (Exp. 710252M) (00:07:06)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:07:27)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/28. (Exp. 852065Z) (00:10:32)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:10:49)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:11:38)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:11:51)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:13:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:14:47)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/29. (Exp. 852078R) (00:18:10)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:18:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:19:17)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:19:32)

  Marta Escudero Albor (00:19:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:21:02)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:24:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/30. (Exp. 852084A) (00:26:05)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:26:22)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:27:12)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:27:51)

  Marta Escudero Albor (00:27:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:29:32)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:30:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:31:04)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/31. (Exp. 852093N) (00:33:13)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:33:34)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:34:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:35:15)

  Marta Escudero Albor (00:35:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:37:16)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:39:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:39:47)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 09/2021- OACSE, relació de factures F/2021/15. (00:40:12)

  Aprobada

  Carlos Flos Fresquet (00:39:47)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:40:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:41:16)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Ratificació del Decret d’Alcaldia, de data 13 d’agost de 2021, per sol·licitar la declaració de zona catastròfica del municipi de Benicarló i les ajudes davant les conseqüències derivades de les inclemències meteorològiques del 31 de juliol de 2021. (00:42:00)

  Aprobada