Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 30-09-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de septiembre de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 61 00:41:15
  PP 9 00:13:26
  PSOE 19 00:28:02
  CIUTADANS 10 00:25:27
  COMPROMÍS 9 00:31:10
  Ajuntament 13 00:30:32
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 11/2021, de 31 d’agost de 2021.
  2. Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia, de data 3 de setembre de 2021, de modificar l’acord del Ple de la Corporació de data 10 de juliol de 2019.(Exp. 863383T)

  Marcos Segarra Piñana (00:00:58)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia, de data 3 de setembre de 2021, de modificar l’acord del Ple de la Corporació de data 10 de juliol de 2019.(Exp. 863383T)

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen relatiu a la proposta d’Alcaldia, de data 3 de setembre de 2021, de modificar l’acord del Ple de la Corporació de data 10 de juliol de 2019.(Exp. 863383T)
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Marcos Segarra Piñana (00:03:10)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Carlos Flos Fresquet (00:04:13)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:05:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Marta Escudero Albor (00:06:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Carlos Flos Fresquet (00:11:32)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Marta Escudero Albor (00:13:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Carlos Flos Fresquet (00:14:51)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLT) aprovada en 2012: forma de provisió del lloc de tècnic de Recursos Humans codi RLT 1REC010028.(Exp. 873227Q)
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació segona i última pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. el 17 de desembre de 2010, per a la gestió del servei de neteja, gestió, inspecció, vigilància, conservació, renovació i manteniment de tots els elements i fluït trasbalsat que componen la xarxa de clavegueram de titularitat municipal de Benicarló. (Exp. 842230P)

  Marcos Segarra Piñana (00:16:48)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació segona i última pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. el 17 de desembre de 2010, per a la gestió del servei de neteja, gestió, inspecció, vigilància, conservació, renovació i manteniment de tots els elements i fluït trasbalsat que componen la xarxa de clavegueram de titularitat municipal de Benicarló. (Exp. 842230P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació segona i última pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. el 17 de desembre de 2010, per a la gestió del servei de neteja, gestió, inspecció, vigilància, conservació, renovació i manteniment de tots els elements i fluït trasbalsat que componen la xarxa de clavegueram de titularitat municipal de Benicarló. (Exp. 842230P)

  Isabel Cardona Ferragut (00:17:51)
  Cargo: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació segona i última pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. el 17 de desembre de 2010, per a la gestió del servei de neteja, gestió, inspecció, vigilància, conservació, renovació i manteniment de tots els elements i fluït trasbalsat que componen la xarxa de clavegueram de titularitat municipal de Benicarló. (Exp. 842230P)

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació segona i última pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. el 17 de desembre de 2010, per a la gestió del servei de neteja, gestió, inspecció, vigilància, conservació, renovació i manteniment de tots els elements i fluït trasbalsat que componen la xarxa de clavegueram de titularitat municipal de Benicarló. (Exp. 842230P)
  5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)

  Marcos Segarra Piñana (00:19:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)

  Román José Sánchez Mateu (00:20:24)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per JCL, en data 6/9/2021 (r.e. 14.391) contra l’acord del Ple de 4/8/2021. (Exp. 592475H)
  6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició relatiu al nomenament de Jutge de Pau Titular(Exp. 612942J)

  Marcos Segarra Piñana (00:22:17)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició relatiu al nomenament de Jutge de Pau Titular(Exp. 612942J)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició relatiu al nomenament de Jutge de Pau Titular(Exp. 612942J)
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Marcos Segarra Piñana (00:23:37)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Carlos Flos Fresquet (00:24:25)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:24:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:26:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Marta Escudero Albor (00:26:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Carlos Flos Fresquet (00:29:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7.Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-032/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/32. (Exp. 872763X)
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)

  Marcos Segarra Piñana (00:31:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)

  Carlos Flos Fresquet (00:32:00)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)

  Marta Escudero Albor (00:32:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)

  Carlos Flos Fresquet (00:32:46)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-033/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/33. (Exp. 872764Y)
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 10/2021-OACSE, relació de factures F/2021/18.

  Marcos Segarra Piñana (00:33:25)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 10/2021-OACSE, relació de factures F/2021/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 10/2021-OACSE, relació de factures F/2021/18.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:34:14)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 10/2021-OACSE, relació de factures F/2021/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 10/2021-OACSE, relació de factures F/2021/18.
  10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)

  Marcos Segarra Piñana (00:35:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)

  José María Compte Brosed (00:36:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)

  Marta Escudero Albor (00:46:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:51:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per a la incorporació d’infermeria escolar als centres escolars de Benicarló. (Exp. 873231X)
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

  Marcos Segarra Piñana (01:00:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

  Juan José Cornelles Batiste (01:02:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

  Marta Escudero Albor (01:06:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:11:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

  Isabel Cardona Ferragut (01:14:25)
  Cargo: 6a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Turisme i Contractació. | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (01:24:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció per a la creació d’un registre de licitadors en Benicarló. (Exp. 873231X)
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

  Marcos Segarra Piñana (01:25:33)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (01:33:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

  Marta Escudero Albor (01:33:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (01:38:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

  Benjamín Martí Esdbrí (01:38:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:40:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (01:43:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:44:01)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)

  Rosario Miralles Ferrando (01:50:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Moció per iniciar els tràmits d’adhesió al Pacte d’alcaldies i pel Desenvolupament del PACES (Pla d’Acció d’Energia i Clima Sostenibles) i a l’Acord per una Ciutat Verda. (Exp. 873231X)
  13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)

  Román José Sánchez Mateu (01:51:23)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)

  Rosario Miralles Ferrando (01:51:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)

  Marcos Segarra Piñana (01:52:18)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)

  Rosario Miralles Ferrando (01:54:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)

  Román José Sánchez Mateu (01:54:29)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)

  Rosario Miralles Ferrando (01:54:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:55:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)

  Rosario Miralles Ferrando (01:55:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Proposició de cessió a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de les instal·lacions elèctriques per a la urbanització del Sector Collet II clave 11D, així com l’ús i gaudi dels terrenys necessaris per a realitzar aquesta funció, i d’autorització per accedir a terrenys de propietat municipal on hi hagen línies elèctriques. (Exp. 514674A)
  14. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’agost de 2021 al 12 de setembre de 2021.
  15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marcos Segarra Piñana (01:57:50)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (02:07:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  16. Precs i preguntes

  Juan Antonio Mañá Ferrer (02:08:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:09:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Benjamín Martí Esdbrí (02:10:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:11:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Juan José Cornelles Batiste (02:11:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:14:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  José María Compte Brosed (02:14:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:14:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Josep Lluis Segura I Monterde (02:14:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: COMPROMÍS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:15:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Carlos Flos Fresquet (02:16:08)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:17:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Juan José Cornelles Batiste (02:17:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:17:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Carlos Flos Fresquet (02:17:48)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:17:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Ildefonso Añó Lores (02:18:00)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:18:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Juan José Cornelles Batiste (02:18:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:19:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Ildefonso Añó Lores (02:19:55)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:20:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Carlos Flos Fresquet (02:21:19)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  Marta Escudero Albor (02:32:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:39:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Precs i preguntes

  José María Compte Brosed (02:45:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:48:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE