Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 31-01-2019

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 31 de enero de 2019

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 44 00:20:16
  PP 5 00:10:27
  PSOE 15 00:16:58
  CIUTADANS 6 00:08:53
  COMPROMÍS 6 00:10:02
  Ajuntament 11 00:10:30
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió extraordinària núm. 17/2018, de data 20 de desembre de 2018
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:42)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:02:12)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal

  José María Compte Brosed (00:08:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:56)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:15:30)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Román José Sánchez Mateu (00:16:48)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Juan José Cornelles Batiste (00:17:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Román José Sánchez Mateu (00:18:01)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Juan José Cornelles Batiste (00:18:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Román José Sánchez Mateu (00:20:02)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009).
  5. Dictamen a la proposta per a aprovar els mèrits específics del concurs ordinari per a la provisió del lloc de tresorer.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:21:03)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta per a aprovar els mèrits específics del concurs ordinari per a la provisió del lloc de tresorer.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta per a aprovar els mèrits específics del concurs ordinari per a la provisió del lloc de tresorer.

  Marta Escudero Albor (00:22:21)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  5. Dictamen a la proposta per a aprovar els mèrits específics del concurs ordinari per a la provisió del lloc de tresorer.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta per a aprovar els mèrits específics del concurs ordinari per a la provisió del lloc de tresorer.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:24:15)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.

  Carlos Flos Fresquet (00:24:56)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.

  José María Serrano Forner (00:25:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.

  Carlos Flos Fresquet (00:30:19)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1.
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:30:48)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  Carlos Flos Fresquet (00:31:30)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  José María Serrano Forner (00:31:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  Carlos Flos Fresquet (00:33:03)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  José María Serrano Forner (00:33:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  Carlos Flos Fresquet (00:34:56)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3.
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm 001/19-HPMP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:35:48)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm 001/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm 001/19-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:36:29)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm 001/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm 001/19-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:36:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm 001/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm 001/19-HPMP.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm001/19-HPMP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:38:15)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm001/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm001/19-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:39:30)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm001/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm001/19-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:40:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm001/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm001/19-HPMP.
  10. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:42:02)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Ildefonso Añó Lores (00:43:08)
  Cargo: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.
  11. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa al CD Benicarló.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:43:55)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa al CD Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa al CD Benicarló.

  Carlos Flos Fresquet (00:44:25)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa al CD Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen proposta d’aprovació de la concessió de subvenció nominativa al CD Benicarló.
  12. Dictamen proposta de subvenció nominativa a les ONGD del municipi.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:44:53)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  12. Dictamen proposta de subvenció nominativa a les ONGD del municipi.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen proposta de subvenció nominativa a les ONGD del municipi.

  Marta Escudero Albor (00:45:26)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  12. Dictamen proposta de subvenció nominativa a les ONGD del municipi.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen proposta de subvenció nominativa a les ONGD del municipi.
  13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de desembre de 2018 al 12 de gener de 2019.
  14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 14.01. Primera moció: Defensa del sector citrícola de la comunitat valenciana

  Juan Domingo Roca Prats (00:47:20)
  Cargo: Primer Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Agricultura i Pesca | Pertenece a: PSOE
  14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 14.01. Primera moció: Defensa del sector citrícola de la comunitat valenciana

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 14.01. Primera moció: Defensa del sector citrícola de la comunitat valenciana

  Juan Domingo Roca Prats (00:47:52)
  Cargo: Primer Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Agricultura i Pesca | Pertenece a: PSOE
  14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 14.01. Primera moció: Defensa del sector citrícola de la comunitat valenciana

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 14.01. Primera moció: Defensa del sector citrícola de la comunitat valenciana
  14.02. Segona moció: Creació d’un nou centre ocupacional al Baix Maestrat

  Marta Escudero Albor (00:53:56)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  14.02. Segona moció: Creació d’un nou centre ocupacional al Baix Maestrat

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14.02. Segona moció: Creació d’un nou centre ocupacional al Baix Maestrat
  15. Precs i preguntes.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:57:27)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:58:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (01:05:55)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:07:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (01:09:31)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  Susana Pérez Alonso (01:12:32)
  Cargo: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  15. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió extraordinària núm. 17/2018, de data 20 de desembre de 2018 (00:00:18)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança marc de seguretat en l’ús, gaudiment i aprofitament del litoral municipal (00:00:32)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:42)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:02:09)

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:02:12)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:08:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbà del PGOU de Benicarló (00:09:41)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:56)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:11:16)

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López S.A., el 9 d’abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (exp. 46/2009). (00:15:11)

  Aprobada

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:15:30)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:16:45)

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:16:48)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan José Cornelles Batiste (00:17:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:18:01)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan José Cornelles Batiste (00:18:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:20:02)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta per a aprovar els mèrits específics del concurs ordinari per a la provisió del lloc de tresorer. (00:20:56)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:21:03)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:22:18)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:22:21)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019, corresponent a l'expedient núm. i-002/19-HCAD, relació de factures núm.F/2019/1. (00:24:03)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:24:15)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:24:56)

  Carlos Flos Fresquet (00:24:56)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:25:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:30:19)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/3. (00:30:36)

  Aprobada