Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 09-07-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 09 de julio de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 5 00:01:43
  PP 1 00:00:15
  PSOE 2 00:01:39
  CIUTADANS 0 00:00:00
  COMPROMÍS 0 00:00:00
  Ajuntament 1 00:02:05
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Román José Sánchez Mateu (00:00:45)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:02:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
  2. Dictamen a la proposta de remissió de l’expedient de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del PAI del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, a consulta preceptiva del Consell Jurídic Consultiu, i de suspensió del termini màxim per a resoldre i notificar l’esmentat procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador, fins que s’obtinga l’informe referit del Consell Jurídic Consultiu. (Exp. 592475H)

  Marcos Segarra Piñana (00:03:10)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de remissió de l’expedient de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del PAI del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, a consulta preceptiva del Consell Jurídic Consultiu, i de suspensió del termini màxim per a resoldre i notificar l’esmentat procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador, fins que s’obtinga l’informe referit del Consell Jurídic Consultiu. (Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de remissió de l’expedient de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del PAI del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, a consulta preceptiva del Consell Jurídic Consultiu, i de suspensió del termini màxim per a resoldre i notificar l’esmentat procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador, fins que s’obtinga l’informe referit del Consell Jurídic Consultiu. (Exp. 592475H)

  Román José Sánchez Mateu (00:05:18)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de remissió de l’expedient de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del PAI del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, a consulta preceptiva del Consell Jurídic Consultiu, i de suspensió del termini màxim per a resoldre i notificar l’esmentat procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador, fins que s’obtinga l’informe referit del Consell Jurídic Consultiu. (Exp. 592475H)

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de remissió de l’expedient de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del PAI del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, a consulta preceptiva del Consell Jurídic Consultiu, i de suspensió del termini màxim per a resoldre i notificar l’esmentat procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador, fins que s’obtinga l’informe referit del Consell Jurídic Consultiu. (Exp. 592475H)

  ORDEN DEL DÍA


  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. (00:00:27)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:00:45)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:02:11)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:02:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de remissió de l’expedient de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del PAI del Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, a consulta preceptiva del Consell Jurídic Consultiu, i de suspensió del termini màxim per a resoldre i notificar l’esmentat procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador, fins que s’obtinga l’informe referit del Consell Jurídic Consultiu. (Exp. 592475H) (00:02:39)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:03:10)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:05:18)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló