Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 31-10-2019

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 31 de octubre de 2019

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 55 00:27:30
  PP 14 00:14:03
  PSOE 17 00:06:54
  CIUTADANS 2 00:01:46
  COMPROMÍS 5 00:10:58
  Ajuntament 16 00:16:20
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 1r Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 15/2019, de 26 de setembre de 2019, i de la sessió extraordinària 16/2019, de 15 d’octubre de 2019
  PUNT 2n Dictamen a la proposta de ratificació del nomenament de les Falleres Majors i corts d’honor 2020.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:58)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 2n Dictamen a la proposta de ratificació del nomenament de les Falleres Majors i corts d’honor 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 2n Dictamen a la proposta de ratificació del nomenament de les Falleres Majors i corts d’honor 2020.
  PUNT 3r Dictamen a la proposta de nomenament dels representants dels Serveis Socials al Consell Escolar Municipal.

  Marcos Segarra Piñana (00:05:25)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 3r Dictamen a la proposta de nomenament dels representants dels Serveis Socials al Consell Escolar Municipal.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r Dictamen a la proposta de nomenament dels representants dels Serveis Socials al Consell Escolar Municipal.
  PUNT 4t Ratificació del decret d’Alcaldia de data 24 de juliol de 2019, de sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’un polígon de tir en el camp de tir Bovalar (Exp. 39/19).

  Marcos Segarra Piñana (00:07:41)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 4t Ratificació del decret d’Alcaldia de data 24 de juliol de 2019, de sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’un polígon de tir en el camp de tir Bovalar (Exp. 39/19).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 4t Ratificació del decret d’Alcaldia de data 24 de juliol de 2019, de sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’un polígon de tir en el camp de tir Bovalar (Exp. 39/19).

  Fernando Jovani Diago (00:08:46)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 4t Ratificació del decret d’Alcaldia de data 24 de juliol de 2019, de sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’un polígon de tir en el camp de tir Bovalar (Exp. 39/19).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 4t Ratificació del decret d’Alcaldia de data 24 de juliol de 2019, de sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’un polígon de tir en el camp de tir Bovalar (Exp. 39/19).
  PUNT 5é Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 8 de maig de 2019, pel qual es resol declarar el desistiment de l’expedient PAT 4/2010 relatiu a la mutació demanial externa per a la transmissió de la titularitat de la parcel·la mencionada en la part expositiva, a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, amb destinació a la ubicació de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

  Marcos Segarra Piñana (00:09:38)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 5é Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 8 de maig de 2019, pel qual es resol declarar el desistiment de l’expedient PAT 4/2010 relatiu a la mutació demanial externa per a la transmissió de la titularitat de la parcel·la mencionada en la part expositiva, a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, amb destinació a la ubicació de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 5é Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 8 de maig de 2019, pel qual es resol declarar el desistiment de l’expedient PAT 4/2010 relatiu a la mutació demanial externa per a la transmissió de la titularitat de la parcel·la mencionada en la part expositiva, a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, amb destinació a la ubicació de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).
  PUNT 6é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. 6/2019-OACSE, relació de factures F/2019/22.

  Marcos Segarra Piñana (00:15:56)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 6é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. 6/2019-OACSE, relació de factures F/2019/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. 6/2019-OACSE, relació de factures F/2019/22.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:16:44)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. 6/2019-OACSE, relació de factures F/2019/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. 6/2019-OACSE, relació de factures F/2019/22.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:17:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 6é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. 6/2019-OACSE, relació de factures F/2019/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. 6/2019-OACSE, relació de factures F/2019/22.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:17:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 6é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. 6/2019-OACSE, relació de factures F/2019/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2019, corresponent a l'expedient núm. 6/2019-OACSE, relació de factures F/2019/22.
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.

  Marcos Segarra Piñana (00:19:23)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:20:19)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.

  Marta Escudero Albor (00:22:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:24:20)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 7é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2019, corresponent a l'expedient núm. 7/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/23 i F/2019/24.
  PUNT 8é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2019, Ajuntament de Benicarló Secretaria corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/32

  Marcos Segarra Piñana (00:25:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 8é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2019, Ajuntament de Benicarló Secretaria corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/32

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 8é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2019, Ajuntament de Benicarló Secretaria corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/32

  Carlos Flos Fresquet (00:26:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 8é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2019, Ajuntament de Benicarló Secretaria corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/32

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 8é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2019, Ajuntament de Benicarló Secretaria corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/32

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:26:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 8é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2019, Ajuntament de Benicarló Secretaria corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/32

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 8é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2019, Ajuntament de Benicarló Secretaria corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/32

  Carlos Flos Fresquet (00:28:28)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 8é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2019, Ajuntament de Benicarló Secretaria corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/32

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 8é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2019, Ajuntament de Benicarló Secretaria corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/32
  PUNT 9é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/33.

  Marcos Segarra Piñana (00:29:53)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 9é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 9é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/33.

  Carlos Flos Fresquet (00:30:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 9é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 9é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/33.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:30:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 9é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 9é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/33.
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.

  Marcos Segarra Piñana (00:33:37)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.

  Carlos Flos Fresquet (00:34:28)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:34:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.

  Marta Escudero Albor (00:36:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.

  Marta Escudero Albor (00:40:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 10é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/34.
  PUNT 11é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/35.

  Marcos Segarra Piñana (00:42:05)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 11é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/35.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/35.

  Carlos Flos Fresquet (00:42:58)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/35.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/35.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:43:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 11é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/35.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 11é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/35.
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.

  Marcos Segarra Piñana (00:43:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.

  Carlos Flos Fresquet (00:44:47)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:45:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.

  Carlos Flos Fresquet (00:45:45)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:46:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 12é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/36.
  PUNT 13é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/37.

  Marcos Segarra Piñana (00:48:04)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 13é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/37.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 13é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/37.

  Carlos Flos Fresquet (00:48:53)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 13é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/37.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 13é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/37.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:49:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 13é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/37.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 13é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/37.
  PUNT 14é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/38.

  Marcos Segarra Piñana (00:49:40)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 14é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/38.

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 14é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/38.

  Carlos Flos Fresquet (00:50:28)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 14é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/38.

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 14é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/38.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:50:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 14é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/38.

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 14é Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2019,corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/38.
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.

  Marcos Segarra Piñana (00:51:06)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:52:53)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:54:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.

  Marta Escudero Albor (00:55:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:56:35)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/19-HPMP.
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Marcos Segarra Piñana (00:57:10)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:58:49)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:59:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:00:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (01:01:30)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:02:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-005/19-HPMP.
  PUNT 17é Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla Econòmic Financer 2019-2020, corresponent al tercer trimestre de 2019 (Ex. I-005/19-HPEEF)
  PUNT 18é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències del'Alcaldia delegades, del 13 de setembre de 2019 al 12 d’octubre de 2019.
  PUNT 19é Mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marcos Segarra Piñana (01:04:46)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 19é Mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 19é Mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  PUNT 20é Precs i preguntes

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:06:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 20é Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 20é Precs i preguntes

  Marta Escudero Albor (01:08:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  PUNT 20é Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:13:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 20é Precs i preguntes

  ORDEN DEL DÍA


  PUNT 1r Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 15/2019, de 26 de setembre de 2019, i de la sessió extraordinària 16/2019, de 15 d’octubre de 2019 (00:00:22)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE