Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 25-02-2021

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de febrero de 2021

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 53 00:16:46
  PP 9 00:32:53
  PSOE 18 00:51:53
  CIUTADANS 9 00:38:12
  COMPROMÍS 5 00:22:47
  Ajuntament 11 00:16:37
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2021, de 28 de gener de 2021.
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Marcos Segarra Piñana (00:01:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Carlos Flos Fresquet (00:05:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:24:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:45:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Marta Escudero Albor (01:01:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Carlos Flos Fresquet (01:11:52)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Rosario Miralles Ferrando (01:25:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:25:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Rosario Miralles Ferrando (01:29:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Benjamín Martí Esdbrí (01:29:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Rosario Miralles Ferrando (01:32:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Marta Escudero Albor (01:32:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Rosario Miralles Ferrando (01:36:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Carlos Flos Fresquet (01:36:32)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N)
  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’actuació integrada UE c/ Astúries (tram). (Exp. 499956J)

  Marcos Segarra Piñana (01:41:34)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’actuació integrada UE c/ Astúries (tram). (Exp. 499956J)

  Rosario Miralles Ferrando (01:44:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’actuació integrada UE c/ Astúries (tram). (Exp. 499956J)

  Román José Sánchez Mateu (01:44:33)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’actuació integrada UE c/ Astúries (tram). (Exp. 499956J)

  Rosario Miralles Ferrando (01:45:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’actuació integrada UE c/ Astúries (tram). (Exp. 499956J)
  4. Dictamen a la proposta de l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’any 2021. (Exp. 669153E)

  Marcos Segarra Piñana (01:45:22)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta de l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’any 2021. (Exp. 669153E)

  Rosario Miralles Ferrando (01:46:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’any 2021. (Exp. 669153E)

  Carlos Flos Fresquet (01:46:14)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’any 2021. (Exp. 669153E)

  Rosario Miralles Ferrando (01:47:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de l’establiment de la jornada ordinària de treball de l’any 2021. (Exp. 669153E)
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades Vi de Carlón. Ex. 56/20-GT. (Exp. 662754R)

  Marcos Segarra Piñana (01:47:49)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades Vi de Carlón. Ex. 56/20-GT. (Exp. 662754R)

  Rosario Miralles Ferrando (01:48:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades Vi de Carlón. Ex. 56/20-GT. (Exp. 662754R)

  Carlos Flos Fresquet (01:48:17)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades Vi de Carlón. Ex. 56/20-GT. (Exp. 662754R)

  Rosario Miralles Ferrando (01:48:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades Vi de Carlón. Ex. 56/20-GT. (Exp. 662754R)
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Marcos Segarra Piñana (01:48:52)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Rosario Miralles Ferrando (01:49:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Carlos Flos Fresquet (01:49:41)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Rosario Miralles Ferrando (01:49:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:49:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Rosario Miralles Ferrando (01:51:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Benjamín Martí Esdbrí (01:51:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Rosario Miralles Ferrando (01:52:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Carlos Flos Fresquet (01:52:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Rosario Miralles Ferrando (01:53:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:53:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Rosario Miralles Ferrando (01:54:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Carlos Flos Fresquet (01:54:36)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)

  Rosario Miralles Ferrando (01:55:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-004/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/04. (Exp. 728533C)
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/05. (Exp. 728778R)

  Marcos Segarra Piñana (01:55:44)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/05. (Exp. 728778R)

  Rosario Miralles Ferrando (01:56:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/05. (Exp. 728778R)

  Carlos Flos Fresquet (01:56:29)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/05. (Exp. 728778R)

  Rosario Miralles Ferrando (01:56:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/05. (Exp. 728778R)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:56:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/05. (Exp. 728778R)

  Rosario Miralles Ferrando (01:56:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/05. (Exp. 728778R)
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/06. (Exp. 729127C)

  Marcos Segarra Piñana (01:57:20)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/06. (Exp. 729127C)

  Rosario Miralles Ferrando (01:58:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/06. (Exp. 729127C)

  Carlos Flos Fresquet (01:58:09)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/06. (Exp. 729127C)

  Rosario Miralles Ferrando (01:58:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/06. (Exp. 729127C)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:58:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/06. (Exp. 729127C)

  Rosario Miralles Ferrando (01:58:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/21-HCRE, relació de factures núm. F/2021/06. (Exp. 729127C)
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2021- OACSE, relació de factures F/2021/02.

  Marcos Segarra Piñana (01:59:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2021- OACSE, relació de factures F/2021/02.

  Rosario Miralles Ferrando (02:00:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2021- OACSE, relació de factures F/2021/02.

  Gemma Cerdá Muñoz (02:00:11)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2021- OACSE, relació de factures F/2021/02.

  Rosario Miralles Ferrando (02:00:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2021- OACSE, relació de factures F/2021/02.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (02:00:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2021- OACSE, relació de factures F/2021/02.

  Rosario Miralles Ferrando (02:00:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 02/2021- OACSE, relació de factures F/2021/02.
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Marcos Segarra Piñana (02:02:51)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:04:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Marta Escudero Albor (02:04:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:07:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  José María Compte Brosed (02:07:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:11:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (02:11:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:14:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Román José Sánchez Mateu (02:14:49)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:17:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Marta Escudero Albor (02:17:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:23:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  José María Compte Brosed (02:23:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:33:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (02:33:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:35:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Román José Sánchez Mateu (02:35:07)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:38:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Marta Escudero Albor (02:40:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:40:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció per la llibertat d’expressió presentada pel grup municipal Compromís. (Exp. 739242A)
  11. Proposició per participar en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. (Exp. 709866A)

  Marcos Segarra Piñana (02:42:12)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Proposició per participar en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. (Exp. 709866A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:43:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Proposició per participar en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. (Exp. 709866A)

  Román José Sánchez Mateu (02:43:10)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  11. Proposició per participar en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. (Exp. 709866A)

  Rosario Miralles Ferrando (02:43:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Proposició per participar en la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. (Exp. 709866A)
  12. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al quart trimestre de 2020. (Exp. 714195N)
  13. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2020. (Exp. 714129X)
  14. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2020 de l’OACSE.
  15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de gener de 2021 al 12 de febrer de 2021.
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia

  Marcos Segarra Piñana (02:45:41)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia

  Rosario Miralles Ferrando (02:48:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia
  17. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (02:49:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:51:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (02:51:39)
  Cargo: 7a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Modernització, Transparència i Serveis Informàtics. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:53:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (02:53:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:53:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Fernando Jovani Diago (02:54:35)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:56:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (02:56:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:58:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Fernando Jovani Diago (02:58:34)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:58:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (02:58:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:58:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2021, de 28 de gener de 2021. (00:00:17)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2021; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2021, el qual inclou el de l'OACSE. (Exp. 633180R i 696915N) (00:00:35)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:05:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:24:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Debate (00:24:23)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:24:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:45:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (01:01:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (01:11:52)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:25:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:25:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (01:29:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (01:29:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (01:32:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (01:32:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (01:36:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (01:36:32)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’actuació integrada UE c/ Astúries (tram). (Exp. 499956J) (01:41:17)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (01:41:34)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:44:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (01:44:33)