Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 28-11-2019

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de noviembre de 2019

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 57 00:18:19
  PP 9 00:07:35
  PSOE 24 00:13:27
  CIUTADANS 2 00:01:38
  COMPROMÍS 8 00:05:36
  Ajuntament 14 00:17:53
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 17/2019, de 31 d’octubre de 2019.
  2. Dictamen a la proposta d’informe municipal en relació amb la sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari (D.I.C.) per a la instal·lació d’un centre d’ensenyament i pràctica de la disciplina olímpica de doma clàssica i salt en Partida Vilaperdig, polígon 16, parcel·la 41.

  Marcos Segarra Piñana (00:01:01)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’informe municipal en relació amb la sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari (D.I.C.) per a la instal·lació d’un centre d’ensenyament i pràctica de la disciplina olímpica de doma clàssica i salt en Partida Vilaperdig, polígon 16, parcel·la 41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’informe municipal en relació amb la sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari (D.I.C.) per a la instal·lació d’un centre d’ensenyament i pràctica de la disciplina olímpica de doma clàssica i salt en Partida Vilaperdig, polígon 16, parcel·la 41.

  Román José Sánchez Mateu (00:02:07)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’informe municipal en relació amb la sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari (D.I.C.) per a la instal·lació d’un centre d’ensenyament i pràctica de la disciplina olímpica de doma clàssica i salt en Partida Vilaperdig, polígon 16, parcel·la 41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’informe municipal en relació amb la sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari (D.I.C.) per a la instal·lació d’un centre d’ensenyament i pràctica de la disciplina olímpica de doma clàssica i salt en Partida Vilaperdig, polígon 16, parcel·la 41.

  Marta Escudero Albor (00:02:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d’informe municipal en relació amb la sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari (D.I.C.) per a la instal·lació d’un centre d’ensenyament i pràctica de la disciplina olímpica de doma clàssica i salt en Partida Vilaperdig, polígon 16, parcel·la 41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’informe municipal en relació amb la sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari (D.I.C.) per a la instal·lació d’un centre d’ensenyament i pràctica de la disciplina olímpica de doma clàssica i salt en Partida Vilaperdig, polígon 16, parcel·la 41.
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions.

  Marcos Segarra Piñana (00:03:26)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions.

  Román José Sánchez Mateu (00:07:04)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions.
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Marcos Segarra Piñana (00:07:52)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Román José Sánchez Mateu (00:09:07)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:10:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Marta Escudero Albor (00:10:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Román José Sánchez Mateu (00:11:58)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Marta Escudero Albor (00:13:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Román José Sánchez Mateu (00:14:18)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «Impermeabilització, humitats, recollida d’aigües pluvials i paviment del pati del CEIP Marqués de Benicarló».
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Román José Sánchez Mateu (00:15:37)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Román José Sánchez Mateu (00:17:00)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:17:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Marta Escudero Albor (00:18:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Román José Sánchez Mateu (00:19:37)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Marta Escudero Albor (00:22:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5; Dictamen a la proposta de reajustament de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana en el PLA EDIFICANT, per a l’actuació «realització d’estudis de patologies estructurals dels centres IES Ramón Cid, IES Joan Coromines i CEIP Mestre Francesc Catalán».
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Marcos Segarra Piñana (00:23:27)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:24:25)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:24:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:26:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Marta Escudero Albor (00:27:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:28:41)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2019, corresponent a l'expedient núm. 8/2019-OACSE, relació de factures F/2019/27.
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. 9/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/28

  Marcos Segarra Piñana (00:29:27)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. 9/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/28

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. 9/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/28

  Gemma Cerdá Muñoz (00:30:14)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. 9/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/28

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. 9/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/28

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:30:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. 9/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/28

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2019, corresponent a l'expedient núm. 9/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/28
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/26.

  Marcos Segarra Piñana (00:32:14)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/26.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:33:08)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/26.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:33:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2019, corresponent a l'expedient núm. 23/2019-OACSE, relacions de factures F/2019/26.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/39.

  Marcos Segarra Piñana (00:34:42)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/39.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/39.

  Carlos Flos Fresquet (00:35:32)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/39.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/39.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:36:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/39.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/39.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:36:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/39.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/39.
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/40

  Marcos Segarra Piñana (00:37:31)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/40

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/40

  Carlos Flos Fresquet (00:38:22)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/40

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/40

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:38:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/40

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/40

  Carlos Flos Fresquet (00:39:45)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/40

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/40
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/41.

  Marcos Segarra Piñana (00:40:52)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/41.

  Carlos Flos Fresquet (00:41:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/41.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:42:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/41.
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/42.

  Marcos Segarra Piñana (00:43:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/42.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/42.

  Carlos Flos Fresquet (00:43:53)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/42.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/42.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:44:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/42.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/42.
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/43.

  Marcos Segarra Piñana (00:45:17)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/43.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/43.

  Carlos Flos Fresquet (00:46:03)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/43.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/43.
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/44

  Marcos Segarra Piñana (00:46:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/44

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/44

  Carlos Flos Fresquet (00:47:32)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/44

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/44
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/45.

  Marcos Segarra Piñana (00:48:03)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/45.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/45.

  Carlos Flos Fresquet (00:48:53)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/45.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2019, corresponent a l'expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/45.
  16. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al tercer trimestre de 2019 (Ex.I-003/19-HPP).
  17. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2019 (Ex.I-004/19-HPP).
  18. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al tercer trimestre de 2019 (Ex.7/19-Int-OACSE).
  19. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de octubre de 2019 al 12 de novembre de 2019.
  20. é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marcos Segarra Piñana (00:51:24)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  20. é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  20. é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  21. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (00:55:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  21. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  21. Precs i preguntes.

  Clara Cid Blasco (00:56:42)
  Cargo: 7a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Modernització, Transparència i Serveis Informàtics. | Pertenece a: PSOE
  21. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  21. Precs i preguntes.

  Ildefonso Añó Lores (00:57:17)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE