Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 13-03-2019

Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 13 de marzo de 2019

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 5 00:06:12
  PP 0 00:00:00
  PSOE 0 00:00:00
  CIUTADANS 0 00:00:00
  COMPROMÍS 0 00:00:00
  Ajuntament 4 00:04:23
  VOX 0 00:00:00
  Benigazlum 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA.
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT PER A RESOLDRE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.A. 19 I REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT AL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Marcos Segarra Piñana (00:01:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT PER A RESOLDRE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.A. 19 I REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT AL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT PER A RESOLDRE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.A. 19 I REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT AL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR 10-A «EL POVET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.

  Marcos Segarra Piñana (00:04:20)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR 10-A «EL POVET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR 10-A «EL POVET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.
  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.E. 4 DEL SECTOR 8-A «EL COLLET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.

  Marcos Segarra Piñana (00:06:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.E. 4 DEL SECTOR 8-A «EL COLLET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.E. 4 DEL SECTOR 8-A «EL COLLET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU.
  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 22 DE FEBRER DE 2019, DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ DE LA INCLUSIÓ DE LES OBRES D’«ADAPTACIÓ DE LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT EN EL CARRER DEL TOSSAL DE LES FIGUERES PER A LA UP I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS», EN EL PLA CASTELLÓ 135-2019.

  Marcos Segarra Piñana (00:08:00)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 22 DE FEBRER DE 2019, DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ DE LA INCLUSIÓ DE LES OBRES D’«ADAPTACIÓ DE LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT EN EL CARRER DEL TOSSAL DE LES FIGUERES PER A LA UP I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS», EN EL PLA CASTELLÓ 135-2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 22 DE FEBRER DE 2019, DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ DE LA INCLUSIÓ DE LES OBRES D’«ADAPTACIÓ DE LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT EN EL CARRER DEL TOSSAL DE LES FIGUERES PER A LA UP I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS», EN EL PLA CASTELLÓ 135-2019.

  ORDEN DEL DÍA


  1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA. (00:00:16)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT PER A RESOLDRE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.A. 19 I REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT AL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (00:01:16)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA SECTOR 10-A «EL POVET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU. (00:04:05)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:04:20)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D’AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA U.E. 4 DEL SECTOR 8-A «EL COLLET», DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU. (00:05:55)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:06:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 22 DE FEBRER DE 2019, DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ DE LA INCLUSIÓ DE LES OBRES D’«ADAPTACIÓ DE LOCAL DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT EN EL CARRER DEL TOSSAL DE LES FIGUERES PER A LA UP I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS», EN EL PLA CASTELLÓ 135-2019. (00:07:38)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:08:00)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló