AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2017 | 28-09-2017Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'setembre de 2017

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 37 00:27:15
  Partido Popular - PP 18 00:06:01
  Coalició Compromís 37 00:26:16
  Pspv-Psoe Xeraco 51 00:14:40
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 5 00:06:01
  Público 3 00:02:12

  INTERVENCIONS


  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació de les actes de sessions anteriors de data 7 de juliol de 2017 (minuta 7/2017) i de 27 de juliol de 2017(minuta 8/2017).
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:05)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:36)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:36)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:29)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:08:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. Exp. 1391/2017.
  2.2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Exp. 1506/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:08:28)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Exp. 1506/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Exp. 1506/2017

  Iván de los Ángeles Company (00:09:11)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  2.2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Exp. 1506/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Exp. 1506/2017

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:09:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Exp. 1506/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Exp. 1506/2017
  2.3. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2017, per crèdits extraordinaris. Exp. 1457/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:10:36)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.3. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2017, per crèdits extraordinaris. Exp. 1457/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.3. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2017, per crèdits extraordinaris. Exp. 1457/2017.
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:12:24)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:51)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:14:04)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:14:36)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:14:41)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 15/2017 per crèdits extraordinaris. Exp.1491/2017.
  2.5. Aprovació del Compte General, exercici 2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:15)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.5. Aprovació del Compte General, exercici 2016.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.5. Aprovació del Compte General, exercici 2016.
  2.6. Sol·licitud de concessió de Creu al Mèrit Policial amb distintiu Roig a agents de policia local (Exp. 1465/2017).

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.6. Sol·licitud de concessió de Creu al Mèrit Policial amb distintiu Roig a agents de policia local (Exp. 1465/2017).

  Jose Salvador Tejada Soler (00:17:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.6. Sol·licitud de concessió de Creu al Mèrit Policial amb distintiu Roig a agents de policia local (Exp. 1465/2017).
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental i territorial de la Modificació Puntual núm. 9 d'Ordenació detallada de l'Homologació de les Normes Subsidiàries de Xeraco (Exp. 1179/2017)

  Martina Grau Peris (00:18:11)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental i territorial de la Modificació Puntual núm. 9 d'Ordenació detallada de l'Homologació de les Normes Subsidiàries de Xeraco (Exp. 1179/2017)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental i territorial de la Modificació Puntual núm. 9 d'Ordenació detallada de l'Homologació de les Normes Subsidiàries de Xeraco (Exp. 1179/2017)

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental i territorial de la Modificació Puntual núm. 9 d'Ordenació detallada de l'Homologació de les Normes Subsidiàries de Xeraco (Exp. 1179/2017)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:20:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental i territorial de la Modificació Puntual núm. 9 d'Ordenació detallada de l'Homologació de les Normes Subsidiàries de Xeraco (Exp. 1179/2017)
  4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en suport de les pensions públiques.

  Iván de los Ángeles Company (00:20:58)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en suport de les pensions públiques.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:23:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en suport de les pensions públiques.
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:24:06)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:27:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:30:40)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:32:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:32:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:46)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:35:30)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:35:44)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:35:51)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:36:11)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:37:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:32)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:37:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Iván de los Ángeles Company (00:37:57)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:39:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:39:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:00)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:40:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:40:12)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:43:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:45:11)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:46:06)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:46:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:46:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:46:49)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:48:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:48:13)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:49:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:49:19)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:50:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:52:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 6. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2018. (Exp. 1463/2017)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:46)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 6. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2018. (Exp. 1463/2017)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:53:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 6. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2018. (Exp. 1463/2017)
  7. Donar compte de resolucions adoptades per alcaldia: 7.1 Resolució núm. 786/2017 sobre delegacions d'atribucions d'alcaldia en la Junta de Govern Local.
  7.2 Resolució núm. 883/2017 sobre delegació temporal de funcions d'alcaldia en primer tinent d'alcalde.
  8. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  9. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:53:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:54:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:54:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:54:20)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:54:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:54:54)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:55:31)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:55:51)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:55:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:55:59)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:56:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:56:35)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:56:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:56:45)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:57:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:57:11)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:57:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:57:42)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:57:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Iván de los Ángeles Company (00:58:19)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco