AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2017 | 02-03-2017Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 02 d'març de 2017

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 0 00:00:00
  Partido Popular - PP 11 00:01:51
  Coalició Compromís 7 00:03:43
  Pspv-Psoe Xeraco 9 00:03:25
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:05:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 2 de febrer de 2017, minuta 1/2017.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2017 per crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 303/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:13)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2017 per crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 303/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:07:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2017 per crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 303/2017

  Jose Luis Chulvi (00:07:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2017 per crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 303/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:07:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2017 per crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 303/2017

  Jose Luis Chulvi (00:08:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2017 per crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 303/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:08:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2017 per crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 303/2017
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:12)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:10:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Luis Chulvi (00:10:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:07)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Luis Chulvi (00:11:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:26)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Luis Chulvi (00:11:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:34)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Luis Chulvi (00:11:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:57)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Luis Chulvi (00:12:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:43)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Luis Chulvi (00:12:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:02)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Luis Chulvi (00:13:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:30)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Luis Chulvi (00:13:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:50)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Jose Luis Chulvi (00:14:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:14:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 2 de febrer de 2017, minuta 1/2017. (00:05:40)

  Aprovat

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:05:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.
  2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 3/2017 per crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 303/2017 (00:05:57)

  Aprovat

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:05:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:13)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:07:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:07:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:07:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:08:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:08:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació
  3.1 Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016 (00:08:54)

  Aprovat

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:08:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:12)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:10:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:10:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:07)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:11:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:26)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:11:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:34)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:11:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:57)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:12:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:43)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:12:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:02)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:13:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:30)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:13:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:50)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:14:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:14:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís

  ************** LA VEU DELS VEÏNS ************** (00:15:05)

  AJUNTAMENT DE XERACO