AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2016 | 28-07-2016


Ubicación
Ed. principal de l'Ajuntament de Xeraco

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de julio de 2016

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 22 00:10:04
  Partido Popular - PP 32 00:15:24
  Coalició Compromís 68 00:47:54
  Pspv-Psoe Xeraco 2 00:02:04
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 12 00:14:19
  Público 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 30 de maig de 2016, minuta 5/2016.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.
  2.1 Aprovació del Pla econòmic financer 2016-2017 per a corregir l'incompliment de la regla de la despesa derivada de la liquidació del pressupost de 2015. Exp. 806/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:01:16)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.1 Aprovació del Pla econòmic financer 2016-2017 per a corregir l'incompliment de la regla de la despesa derivada de la liquidació del pressupost de 2015. Exp. 806/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:03:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.1 Aprovació del Pla econòmic financer 2016-2017 per a corregir l'incompliment de la regla de la despesa derivada de la liquidació del pressupost de 2015. Exp. 806/2016.

  Jose Luis Chulvi (00:03:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.1 Aprovació del Pla econòmic financer 2016-2017 per a corregir l'incompliment de la regla de la despesa derivada de la liquidació del pressupost de 2015. Exp. 806/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:03:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.1 Aprovació del Pla econòmic financer 2016-2017 per a corregir l'incompliment de la regla de la despesa derivada de la liquidació del pressupost de 2015. Exp. 806/2016.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:04:29)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:05:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  José Lena Ferrer (00:05:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:09)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:01)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:13)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  José Lena Ferrer (00:07:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:56)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  José Lena Ferrer (00:08:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:08:06)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:08:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1 Finalització del procediment d'interpretació del contracte d'abastiment d'aigua i clavegueram per discrepàncies en el pagament de factures. Exp. 364/2016.
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:50)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:14:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  José Lena Ferrer (00:14:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:14:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:14:42)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:16:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:16:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:17:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:17:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:17:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:17:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2 Proposta de resolució sobre reclamació de la millora de les instal·lacions de rodalies a Xeraco. Exp. 819/2016.
  3.3 Moció a proposta de l'Ajuntament d'Alfahuir sobre planta de tractament de residus i en defensa del Patrimoni Cultural d'Alfahuir. Exp. 825/2016.

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.3 Moció a proposta de l'Ajuntament d'Alfahuir sobre planta de tractament de residus i en defensa del Patrimoni Cultural d'Alfahuir. Exp. 825/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:29:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.3 Moció a proposta de l'Ajuntament d'Alfahuir sobre planta de tractament de residus i en defensa del Patrimoni Cultural d'Alfahuir. Exp. 825/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:29:39)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3.3 Moció a proposta de l'Ajuntament d'Alfahuir sobre planta de tractament de residus i en defensa del Patrimoni Cultural d'Alfahuir. Exp. 825/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:30:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.3 Moció a proposta de l'Ajuntament d'Alfahuir sobre planta de tractament de residus i en defensa del Patrimoni Cultural d'Alfahuir. Exp. 825/2016.
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació
  4.1 Aprovació dies locals festius any 2017. Exp. 699/2017
  4.2 Aprovació festes escolars, curs 2016-2017. Exp. 748/2016
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Iván de los Ángeles Company (00:34:47)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:38:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:39:30)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:39:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:13)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:28)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:41:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.3 Ratificació de la resolució de l'alcaldia núm. 691/2016 sobre personació en recurs contenciós administratiu i sol·licitud de defensa en judici a la Diputació de València, procediment especial, via protecció de Drets Fonamentals núm. 273/2016. Exp. 764/2016
  4.4 Proposta a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports d'inici d'expedient de declaració de bé de rellevància local del Cant de la Sibil·la. Exp. 795/2016.

  Juan José Escrivá Luis (00:41:37)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.4 Proposta a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports d'inici d'expedient de declaració de bé de rellevància local del Cant de la Sibil·la. Exp. 795/2016.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:43:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.4 Proposta a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports d'inici d'expedient de declaració de bé de rellevància local del Cant de la Sibil·la. Exp. 795/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:44:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.4 Proposta a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports d'inici d'expedient de declaració de bé de rellevància local del Cant de la Sibil·la. Exp. 795/2016.
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:44:52)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:50:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:50:27)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:50:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:51:17)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:51:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:51:34)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:51:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:52:20)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:52:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:54:25)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:54:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:54:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:55:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:56:02)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:56:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:57:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:57:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:58:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:58:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:59:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.5 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco-Acord Ciutadà per a l'adhesió a la xarxa de municipis per un estat laic. Exp. 830/2016.
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, per al pagament d'obligacions reconegudes durant el segon trimestre de 2016. Exp. 786/2016. 7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, segon trimestre de 2016. Exp. 824/2016. 8. Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost General, segon trimestre de 2016. Exp. 823/2016. 9. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Economia i Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, segon trimestre 2016. Exp. 820/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:03:16)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, per al pagament d'obligacions reconegudes durant el segon trimestre de 2016. Exp. 786/2016. 7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, segon trimestre de 2016. Exp. 824/2016. 8. Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost General, segon trimestre de 2016. Exp. 823/2016. 9. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Economia i Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, segon trimestre 2016. Exp. 820/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:04:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, per al pagament d'obligacions reconegudes durant el segon trimestre de 2016. Exp. 786/2016. 7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, segon trimestre de 2016. Exp. 824/2016. 8. Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost General, segon trimestre de 2016. Exp. 823/2016. 9. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Economia i Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, segon trimestre 2016. Exp. 820/2016
  10. Donar compte de la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de desestimació del recurs de reposició contra les liquidacions del cànon de vessaments de l'any 2012. RE núm. 2419, de 08.06.2016. Exp. 320/2013.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:05:19)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu de desestimació del recurs de reposició contra les liquidacions del cànon de vessaments de l'any 2012. RE núm. 2419, de 08.06.2016. Exp. 320/2013.
  11. Donar compte de la liquidació del cànon de vessaments de l'any 2015. RE núm. 1075/2016, de 21.03.2016. Exp. 29/2015.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:05:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Donar compte de la liquidació del cànon de vessaments de l'any 2015. RE núm. 1075/2016, de 21.03.2016. Exp. 29/2015.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:06:01)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Donar compte de la liquidació del cànon de vessaments de l'any 2015. RE núm. 1075/2016, de 21.03.2016. Exp. 29/2015.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:06:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Donar compte de la liquidació del cànon de vessaments de l'any 2015. RE núm. 1075/2016, de 21.03.2016. Exp. 29/2015.
  12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  13. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:06:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Iván de los Ángeles Company (01:08:11)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  13. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:09:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Iván de los Ángeles Company (01:10:34)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  13. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:10:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:10:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:12:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:12:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:12:28)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:12:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (01:13:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:13:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (01:13:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:14:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (01:14:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:15:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (01:15:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:15:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (01:15:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:15:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:16:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:16:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:17:02)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:18:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:20:24)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:20:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:20:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:21:13)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (01:21:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:21:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:21:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (01:22:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Juan José Escrivá Luis (01:22:18)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco