AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2016 | 07-04-2016

Ubicación
Ed. Principal de l'Ajuntament de Xeraco

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 07 de abril de 2016

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 21 00:12:54
  Partido Popular - PP 31 00:13:20
  Coalició Compromís 66 00:44:56
  Pspv-Psoe Xeraco 6 00:02:08
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 23 00:19:45
  Público 4 00:03:16
  Ajuntament 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:00:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 25.02.2016 minuta 2/2016.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.
  2.1 Aprovació del Pla Pressupostari, període 2017-2019. Exp. 327/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:01:09)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.1 Aprovació del Pla Pressupostari, període 2017-2019. Exp. 327/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:01:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.1 Aprovació del Pla Pressupostari, període 2017-2019. Exp. 327/2016.
  2.2 Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al servei de prevenció i extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València. Exp. 266/2016.

  Jose Luis Chulvi (00:04:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2 Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al servei de prevenció i extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València. Exp. 266/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:04:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.2 Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al servei de prevenció i extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València. Exp. 266/2016.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans
  3.1.Interpretació de contracte per discrepància en relació amb la procedència del pagament de factures presentades per l'empresa Hidràqua SL per treballs de reparació. Exp. 364/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:20)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1.Interpretació de contracte per discrepància en relació amb la procedència del pagament de factures presentades per l'empresa Hidràqua SL per treballs de reparació. Exp. 364/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:06:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1.Interpretació de contracte per discrepància en relació amb la procedència del pagament de factures presentades per l'empresa Hidràqua SL per treballs de reparació. Exp. 364/2016.

  José Lena Ferrer (00:06:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.1.Interpretació de contracte per discrepància en relació amb la procedència del pagament de factures presentades per l'empresa Hidràqua SL per treballs de reparació. Exp. 364/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:06:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.1.Interpretació de contracte per discrepància en relació amb la procedència del pagament de factures presentades per l'empresa Hidràqua SL per treballs de reparació. Exp. 364/2016.
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació
  4.1 Aprovació del Conveni amb l'Agència Valenciana del Turisme per a l'encàrrec de gestió de la reparació i manteniment d'Infraestructures de la platja.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:21)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.1 Aprovació del Conveni amb l'Agència Valenciana del Turisme per a l'encàrrec de gestió de la reparació i manteniment d'Infraestructures de la platja.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:07:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.1 Aprovació del Conveni amb l'Agència Valenciana del Turisme per a l'encàrrec de gestió de la reparació i manteniment d'Infraestructures de la platja.
  5. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV.
  5.1 Proposta de resolució del Grup Compromís per Xeraco sobre supressió de les Diputacions. Exp. 347/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:08:28)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.1 Proposta de resolució del Grup Compromís per Xeraco sobre supressió de les Diputacions. Exp. 347/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:11:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.1 Proposta de resolució del Grup Compromís per Xeraco sobre supressió de les Diputacions. Exp. 347/2016.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:34)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  5.1 Proposta de resolució del Grup Compromís per Xeraco sobre supressió de les Diputacions. Exp. 347/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:12:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.1 Proposta de resolució del Grup Compromís per Xeraco sobre supressió de les Diputacions. Exp. 347/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:12:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.1 Proposta de resolució del Grup Compromís per Xeraco sobre supressió de les Diputacions. Exp. 347/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:12:12)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  5.1 Proposta de resolució del Grup Compromís per Xeraco sobre supressió de les Diputacions. Exp. 347/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:12:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.1 Proposta de resolució del Grup Compromís per Xeraco sobre supressió de les Diputacions. Exp. 347/2016.

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5.1 Proposta de resolució del Grup Compromís per Xeraco sobre supressió de les Diputacions. Exp. 347/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:14:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.1 Proposta de resolució del Grup Compromís per Xeraco sobre supressió de les Diputacions. Exp. 347/2016.
  5.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a garantir el dret de la vaga mitjançant la derogació de l'apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal. Exp. 346/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:15:14)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  5.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a garantir el dret de la vaga mitjançant la derogació de l'apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal. Exp. 346/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:18:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a garantir el dret de la vaga mitjançant la derogació de l'apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal. Exp. 346/2016.
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:18:56)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:24:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:24:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:28:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:28:24)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:29:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:29:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:31:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:27)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:31:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  5.3 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco - Acord Ciutadà per a conmemorar el 14 d'abril, proclamació de la II República. Exp. 380/2016.
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Iván de los Ángeles Company (00:39:49)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:41:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Luis Chulvi (00:41:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:41:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Iván de los Ángeles Company (00:43:35)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:44:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:45:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:46:27)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:46:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:47:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:47:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:47:55)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:49:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:49:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:50:02)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:51:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  7. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2015. Exp. 43/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:51:47)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2015. Exp. 43/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:55:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2015. Exp. 43/2016.
  8. Donar compte de la sentència núm. 61/16 del JCA núm. 9 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 344/2014.

  Martina Grau Peris (00:56:01)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  8. Donar compte de la sentència núm. 61/16 del JCA núm. 9 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 344/2014.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:56:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  8. Donar compte de la sentència núm. 61/16 del JCA núm. 9 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 344/2014.

  José Lena Ferrer (00:56:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de la sentència núm. 61/16 del JCA núm. 9 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 344/2014.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:57:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  8. Donar compte de la sentència núm. 61/16 del JCA núm. 9 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 344/2014.
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Martina Grau Peris (00:57:24)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:57:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:58:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:00:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Avelino Mascarell Peiró (01:01:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:02:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Avelino Mascarell Peiró (01:03:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  José Lena Ferrer (01:03:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Martina Grau Peris (01:03:46)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  José Lena Ferrer (01:05:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:05:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de la sentència núm. 63/16 del JCA núm. 2 de València relativa al recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 105/2015.
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:05:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:06:31)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:07:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:07:57)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:08:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:08:11)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:08:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:08:17)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:08:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:09:03)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:09:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:09:44)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:09:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:10:25)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:10:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:10:36)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:10:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:10:48)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:11:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (01:11:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:12:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (01:12:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:13:08)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (01:13:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:13:12)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (01:13:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:15:01)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (01:15:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:16:37)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (01:16:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:17:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (01:17:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:17:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  José Lena Ferrer (01:17:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:18:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Iván de los Ángeles Company (01:18:16)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:18:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  11. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (01:18:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:19:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:20:49)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  11. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (01:21:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP