AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2017 | 02-02-2017Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 02 d'febrer de 2017

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 57 00:31:23
  Partido Popular - PP 17 00:09:28
  Coalició Compromís 96 00:51:12
  Pspv-Psoe Xeraco 19 00:04:47
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 9 00:19:09
  Público 11 00:03:33

  INTERVENCIONS


  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:00:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 21 de desembre de 2016, minuta 10/2016
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Proposta de resolució sobre modificació de la Llei Electoral Valenciana. Exp. 114/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:30)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Proposta de resolució sobre modificació de la Llei Electoral Valenciana. Exp. 114/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:04:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Proposta de resolució sobre modificació de la Llei Electoral Valenciana. Exp. 114/2017.

  Iván de los Ángeles Company (00:04:57)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Proposta de resolució sobre modificació de la Llei Electoral Valenciana. Exp. 114/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:06:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Proposta de resolució sobre modificació de la Llei Electoral Valenciana. Exp. 114/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:54)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Proposta de resolució sobre modificació de la Llei Electoral Valenciana. Exp. 114/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:07:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Proposta de resolució sobre modificació de la Llei Electoral Valenciana. Exp. 114/2017.

  Jose Luis Chulvi (00:07:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Proposta de resolució sobre modificació de la Llei Electoral Valenciana. Exp. 114/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:08:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Proposta de resolució sobre modificació de la Llei Electoral Valenciana. Exp. 114/2017.
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:07)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:09:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:40)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:27)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:13)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:46)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:54)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:17)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:31)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:45)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:51)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:04)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:40)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:15:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:13)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:16:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:16:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:16:54)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:19:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:22:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:47)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:24:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:24:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:26:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:54)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:28:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictamen de la sessió conjunta de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans i la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 3.1 Imposició de penalitats en el contracte de serveis de socorrisme i activitats aquàtiques, esporitves i de temps lliure del Poliesportiu Municipal. Exp. 1137/2016
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, agricultura i Serveis Urbans. 4.1. Prórroga del contracte de serveis de neteja d'edificis municipals 2017. Exp. 115/2016.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:29:47)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, agricultura i Serveis Urbans. 4.1. Prórroga del contracte de serveis de neteja d'edificis municipals 2017. Exp. 115/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:30:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, agricultura i Serveis Urbans. 4.1. Prórroga del contracte de serveis de neteja d'edificis municipals 2017. Exp. 115/2016.

  Iván de los Ángeles Company (00:30:35)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, agricultura i Serveis Urbans. 4.1. Prórroga del contracte de serveis de neteja d'edificis municipals 2017. Exp. 115/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:32:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, agricultura i Serveis Urbans. 4.1. Prórroga del contracte de serveis de neteja d'edificis municipals 2017. Exp. 115/2016.

  Avelino Mascarell Peiró (00:32:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, agricultura i Serveis Urbans. 4.1. Prórroga del contracte de serveis de neteja d'edificis municipals 2017. Exp. 115/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:33:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, agricultura i Serveis Urbans. 4.1. Prórroga del contracte de serveis de neteja d'edificis municipals 2017. Exp. 115/2016.
  4.2. Aprovació de les Bases Reguladores del Banc de Terres Agrícoles de Xeraco. Exp. 115/2017.

  Iván de los Ángeles Company (00:34:23)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.2. Aprovació de les Bases Reguladores del Banc de Terres Agrícoles de Xeraco. Exp. 115/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:36:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.2. Aprovació de les Bases Reguladores del Banc de Terres Agrícoles de Xeraco. Exp. 115/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4.2. Aprovació de les Bases Reguladores del Banc de Terres Agrícoles de Xeraco. Exp. 115/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:37:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.2. Aprovació de les Bases Reguladores del Banc de Terres Agrícoles de Xeraco. Exp. 115/2017.
  4.3 Moció a proposta d'AVA-ASAJA relativa a la sol·licitud d'ajudes per a danys a conseqüència de pluges torrencials desembre de 2016. Exp. 69/2017.

  Juan José Escrivá Luis (00:41:21)
  Càrrec: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.3 Moció a proposta d'AVA-ASAJA relativa a la sol·licitud d'ajudes per a danys a conseqüència de pluges torrencials desembre de 2016. Exp. 69/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:41:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.3 Moció a proposta d'AVA-ASAJA relativa a la sol·licitud d'ajudes per a danys a conseqüència de pluges torrencials desembre de 2016. Exp. 69/2017.

  José Lena Ferrer (00:41:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4.3 Moció a proposta d'AVA-ASAJA relativa a la sol·licitud d'ajudes per a danys a conseqüència de pluges torrencials desembre de 2016. Exp. 69/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:42:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.3 Moció a proposta d'AVA-ASAJA relativa a la sol·licitud d'ajudes per a danys a conseqüència de pluges torrencials desembre de 2016. Exp. 69/2017.
  4.4 Moció a proposta de la FVMP relativa a la reclamació d'ajudes per reposar danys causats pel temporal a les platges de la CV. Exp. 70/2017.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:47:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4.4 Moció a proposta de la FVMP relativa a la reclamació d'ajudes per reposar danys causats pel temporal a les platges de la CV. Exp. 70/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:47:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.4 Moció a proposta de la FVMP relativa a la reclamació d'ajudes per reposar danys causats pel temporal a les platges de la CV. Exp. 70/2017.
  4.5 Ratificació de les al·legacions presentades al PATIVEL. Exp. 159/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:48:34)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  4.5 Ratificació de les al·legacions presentades al PATIVEL. Exp. 159/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:49:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.5 Ratificació de les al·legacions presentades al PATIVEL. Exp. 159/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:50:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4.5 Ratificació de les al·legacions presentades al PATIVEL. Exp. 159/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:50:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.5 Ratificació de les al·legacions presentades al PATIVEL. Exp. 159/2017.

  Iván de los Ángeles Company (00:50:49)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.5 Ratificació de les al·legacions presentades al PATIVEL. Exp. 159/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:53:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.5 Ratificació de les al·legacions presentades al PATIVEL. Exp. 159/2017.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:53:39)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4.5 Ratificació de les al·legacions presentades al PATIVEL. Exp. 159/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:54:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.5 Ratificació de les al·legacions presentades al PATIVEL. Exp. 159/2017.
  5. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 5.1 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco: Acord Ciutadà sobre reclamació de mesures efectives contra la pobresa energètica. Exp. 98/2017.

  Iván de los Ángeles Company (00:55:07)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  5. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 5.1 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco: Acord Ciutadà sobre reclamació de mesures efectives contra la pobresa energètica. Exp. 98/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:58:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 5.1 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco: Acord Ciutadà sobre reclamació de mesures efectives contra la pobresa energètica. Exp. 98/2017.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:58:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 5.1 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco: Acord Ciutadà sobre reclamació de mesures efectives contra la pobresa energètica. Exp. 98/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local. 5.1 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco: Acord Ciutadà sobre reclamació de mesures efectives contra la pobresa energètica. Exp. 98/2017.
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:01:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (01:02:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:05:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:06:23)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (01:07:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:08:33)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:08:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís