AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2016 | 25-02-2016
Ubicación
Ed. Principal de l'Ajuntament de Xeraco

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de febrero de 2016

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 4 00:00:00
  Partido Popular - PP 19 00:00:00
  Coalició Compromís 35 00:00:00
  Pspv-Psoe Xeraco 2 00:00:00
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 2 00:00:00
  Público 2 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 4 de febrer de 2016, minuta 1/2016. (00:00:10)

  Aprobada

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:00:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans: (00:00:30)


  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:00:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  2.1 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2016. Exp. 154/2016. (00:00:34)

  Aprobada

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:00:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:00:46)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:01:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  2.2 Aprovació de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions. Exp. 158/2016. (00:01:32)

  Aprobada

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:01:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Iván de los Ángeles Company (00:01:43)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:02:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:02:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Luis Chulvi (00:02:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans: (00:03:51)


  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  3.1 Pròrroga del contracte de neteja d'edificis públics i instal·lacions municipals. Exp. 1239/2015. (00:03:57)

  Aprobada

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:04:05)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:04:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:04:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:05:29)

  José Lena Ferrer (00:04:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:05:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:06:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:06:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:06:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:06:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. (00:07:22)


  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:06:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  4.1 Proposta de sol·licitud de felicitació pública per al Sergent Comandant de la Guardia Civil del lloc de Xeresa i per a l'oficial, Cap accidental del Cos de la Policia Local de Xeraco. Exp. 243/2016. (00:07:25)

  Aprobada

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:06:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Iván de los Ángeles Company (00:13:30)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:14:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:14:24)

  Aprobada

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:14:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Mª Carmen Boluda Juan (00:14:42)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:18:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  6. Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre execució del Pla d'Ajust, quart trimestre de 2015. Exp. 123/2016.
  7. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, per al pagament d'obligacions reconegudes durant el quart trimestre de 2015. Exp. 117/2016.
  8. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, quart trimestre de 2015. Expt. 161/2016
  9. Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost General, quart trimestre de 2015. Exp. 226/2016.
  10. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Economia i Hisenda sobre execució del Pressupost i altres estats financers, període quart trimestre de 2015. Exp. 136/2016. (00:18:43)

  Informa

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:18:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:53)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:19:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:20:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:09)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:21:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:26)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:21:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. (00:21:34)

  Informa

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:21:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  12. Precs i preguntes. (00:21:46)


  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:21:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:21:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:23:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:24:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:24:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:24:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:43)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:25:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:24)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:25:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:34)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:27:19)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:27:46)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:02)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:28:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:29:00)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Martina Grau Peris (00:29:08)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:30:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:30:30)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:30:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:30:57)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:31:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:31:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:32:25)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:32:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:32:30)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:32:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:32:34)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:32:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:32:39)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:32:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:32:58)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:33:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  Mª Carmen Boluda Juan (00:33:32)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:33:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Coalició Compromís

  AJUNTAMENT DE XERACO