AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2017 | 10-07-2017Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 10 d'juliol de 2017

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 21 00:05:27
  Partido Popular - PP 16 00:04:31
  Coalició Compromís 18 00:08:33
  Pspv-Psoe Xeraco 33 00:06:39
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 2 00:06:03

  INTERVENCIONS


  Jose Salvador Tejada Soler (00:01:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2017 per a l' aplicació del superàvit pressupostari. Exp.514/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:02:48)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2017 per a l' aplicació del superàvit pressupostari. Exp.514/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2017 per a l' aplicació del superàvit pressupostari. Exp.514/2017

  Jose Luis Chulvi (00:04:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2017 per a l' aplicació del superàvit pressupostari. Exp.514/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2017 per a l' aplicació del superàvit pressupostari. Exp.514/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:28)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2017 per a l' aplicació del superàvit pressupostari. Exp.514/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2017 per a l' aplicació del superàvit pressupostari. Exp.514/2017
  1.2. Aprovació de la modificació de crédits núm. 11/2017 per crèdits extraordinari i suplements de crèdit. Exp. 1075/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:08)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1.2. Aprovació de la modificació de crédits núm. 11/2017 per crèdits extraordinari i suplements de crèdit. Exp. 1075/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:08:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1.2. Aprovació de la modificació de crédits núm. 11/2017 per crèdits extraordinari i suplements de crèdit. Exp. 1075/2017
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Acceptació de la modificació puntual 2017 del Conveni Marc vigent entre la Generalitat i Ecoembes al qual està adherit l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 67/2014

  Martina Grau Peris (00:08:43)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Acceptació de la modificació puntual 2017 del Conveni Marc vigent entre la Generalitat i Ecoembes al qual està adherit l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 67/2014

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Acceptació de la modificació puntual 2017 del Conveni Marc vigent entre la Generalitat i Ecoembes al qual està adherit l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 67/2014
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació Festes Escolars curs 2017-2018. Exp. 1090/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:11:16)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació Festes Escolars curs 2017-2018. Exp. 1090/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació Festes Escolars curs 2017-2018. Exp. 1090/2017
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:17:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:17:47)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:28)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:32)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:35)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:20:35)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Juan José Escrivá Luis (00:21:20)
  Càrrec: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Juan José Escrivá Luis (00:21:24)
  Càrrec: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Sandra Puig Pavia (00:21:39)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Sandra Puig Pavia (00:21:49)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:22:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Sandra Puig Pavia (00:22:23)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:22:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:22:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:26)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:23:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:46)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:23:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:51)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:23:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:51)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:25:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:57)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:26:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:20)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:26:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:54)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:27:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:27:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:27:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016
  4. Donar compte de les divereses resolucions adoptades per l'alcaldia derivades de l'elecció de nou alcalde: 4.1 Resolució núm. 692/2017, de data 23 de juny sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local, dels tinents d'alcalde i delegacions d'alcaldia en diferents regidories. 4.2 Resolució núm. 693/2017, de data 23 de juny relativa a la declaracio de cessament i nomenament d'assessor del gabinet de premsa i comunicació coma personal eventual. 4.3 Resolució núm. 694/2017, de data 23 de juny sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius. 4.4 Resolució núm. 709/2017, de data 28 de juny sobre delegacions de la presidència i nomenament de secretari del Consell Agrari Municipal de Xeraco.

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Donar compte de les divereses resolucions adoptades per l'alcaldia derivades de l'elecció de nou alcalde: 4.1 Resolució núm. 692/2017, de data 23 de juny sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local, dels tinents d'alcalde i delegacions d'alcaldia en diferents regidories. 4.2 Resolució núm. 693/2017, de data 23 de juny relativa a la declaracio de cessament i nomenament d'assessor del gabinet de premsa i comunicació coma personal eventual. 4.3 Resolució núm. 694/2017, de data 23 de juny sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius. 4.4 Resolució núm. 709/2017, de data 28 de juny sobre delegacions de la presidència i nomenament de secretari del Consell Agrari Municipal de Xeraco.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:17)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Donar compte de les divereses resolucions adoptades per l'alcaldia derivades de l'elecció de nou alcalde: 4.1 Resolució núm. 692/2017, de data 23 de juny sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local, dels tinents d'alcalde i delegacions d'alcaldia en diferents regidories. 4.2 Resolució núm. 693/2017, de data 23 de juny relativa a la declaracio de cessament i nomenament d'assessor del gabinet de premsa i comunicació coma personal eventual. 4.3 Resolució núm. 694/2017, de data 23 de juny sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius. 4.4 Resolució núm. 709/2017, de data 28 de juny sobre delegacions de la presidència i nomenament de secretari del Consell Agrari Municipal de Xeraco.

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Donar compte de les divereses resolucions adoptades per l'alcaldia derivades de l'elecció de nou alcalde: 4.1 Resolució núm. 692/2017, de data 23 de juny sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local, dels tinents d'alcalde i delegacions d'alcaldia en diferents regidories. 4.2 Resolució núm. 693/2017, de data 23 de juny relativa a la declaracio de cessament i nomenament d'assessor del gabinet de premsa i comunicació coma personal eventual. 4.3 Resolució núm. 694/2017, de data 23 de juny sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius. 4.4 Resolució núm. 709/2017, de data 28 de juny sobre delegacions de la presidència i nomenament de secretari del Consell Agrari Municipal de Xeraco.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:24)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Donar compte de les divereses resolucions adoptades per l'alcaldia derivades de l'elecció de nou alcalde: 4.1 Resolució núm. 692/2017, de data 23 de juny sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local, dels tinents d'alcalde i delegacions d'alcaldia en diferents regidories. 4.2 Resolució núm. 693/2017, de data 23 de juny relativa a la declaracio de cessament i nomenament d'assessor del gabinet de premsa i comunicació coma personal eventual. 4.3 Resolució núm. 694/2017, de data 23 de juny sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius. 4.4 Resolució núm. 709/2017, de data 28 de juny sobre delegacions de la presidència i nomenament de secretari del Consell Agrari Municipal de Xeraco.

  Martina Grau Peris (00:28:35)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  4. Donar compte de les divereses resolucions adoptades per l'alcaldia derivades de l'elecció de nou alcalde: 4.1 Resolució núm. 692/2017, de data 23 de juny sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local, dels tinents d'alcalde i delegacions d'alcaldia en diferents regidories. 4.2 Resolució núm. 693/2017, de data 23 de juny relativa a la declaracio de cessament i nomenament d'assessor del gabinet de premsa i comunicació coma personal eventual. 4.3 Resolució núm. 694/2017, de data 23 de juny sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius. 4.4 Resolució núm. 709/2017, de data 28 de juny sobre delegacions de la presidència i nomenament de secretari del Consell Agrari Municipal de Xeraco.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:32:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Donar compte de les divereses resolucions adoptades per l'alcaldia derivades de l'elecció de nou alcalde: 4.1 Resolució núm. 692/2017, de data 23 de juny sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local, dels tinents d'alcalde i delegacions d'alcaldia en diferents regidories. 4.2 Resolució núm. 693/2017, de data 23 de juny relativa a la declaracio de cessament i nomenament d'assessor del gabinet de premsa i comunicació coma personal eventual. 4.3 Resolució núm. 694/2017, de data 23 de juny sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius. 4.4 Resolució núm. 709/2017, de data 28 de juny sobre delegacions de la presidència i nomenament de secretari del Consell Agrari Municipal de Xeraco.
  5. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària."

  ORDRE DEL DIA


  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.
  1.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2017 per a l' aplicació del superàvit pressupostari. Exp.514/2017 (00:02:03)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:01:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:02:48)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:04:25)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:04:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:28)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  1.2. Aprovació de la modificació de crédits núm. 11/2017 per crèdits extraordinari i suplements de crèdit. Exp. 1075/2017 (00:06:56)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:08)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:08:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans

  2.1. Acceptació de la modificació puntual 2017 del Conveni Marc vigent entre la Generalitat i Ecoembes al qual està adherit l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 67/2014 (00:08:24)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:08:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:08:43)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació
  3.1 Aprovació Festes Escolars curs 2017-2018. Exp. 1090/2017 (00:10:50)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:11:16)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  3.2. Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu i piscina municipal. Exp. 1334/2016 (00:12:18)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:12:53)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:17:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:17:47)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:28)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:32)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:35)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:20:35)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Juan José Escrivá Luis (00:21:20)
  Càrrec: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Juan José Escrivá Luis (00:21:24)
  Càrrec: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Sandra Puig Pavia (00:21:39)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Sandra Puig Pavia (00:21:49)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:22:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Sandra Puig Pavia (00:22:23)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:22:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:22:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:26)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:23:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:46)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:23:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:51)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:23:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:51)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:25:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:57)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:26:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:20)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:26:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:54)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:27:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:27:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:27:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  4. Donar compte de les divereses resolucions adoptades per l'alcaldia derivades de l'elecció de nou alcalde:
  4.1 Resolució núm. 692/2017, de data 23 de juny sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local, dels tinents d'alcalde i delegacions d'alcaldia en diferents regidories.
  4.2 Resolució núm. 693/2017, de data 23 de juny relativa a la declaracio de cessament i nomenament d'assessor del gabinet de premsa i comunicació coma personal eventual.
  4.3 Resolució núm. 694/2017, de data 23 de juny sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius.
  4.4 Resolució núm. 709/2017, de data 28 de juny sobre delegacions de la presidència i nomenament de secretari del Consell Agrari Municipal de Xeraco. (00:27:48)

  Donar compte

  Jose Salvador Tejada Soler (00:27:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:17)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:24)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Martina Grau Peris (00:28:35)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:32:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  5. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària." (00:32:42)

  Donar compte