AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2017 | 30-03-2017Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'març de 2017

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 0 00:00:00
  Partido Popular - PP 34 00:14:17
  Coalició Compromís 76 00:38:35
  Pspv-Psoe Xeraco 7 00:03:03
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 11 00:12:49
  Público 3 00:02:27

  INTERVENCIONS


  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:00:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 2 de març de 2017, minuta 2/2017
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació del Pla pressupostari, període 2018-2020. Exp. 426/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:00:54)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació del Pla pressupostari, període 2018-2020. Exp. 426/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:01:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació del Pla pressupostari, període 2018-2020. Exp. 426/2017.
  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2017, per suplements de crèdits. Exp. 499/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:02:00)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2017, per suplements de crèdits. Exp. 499/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:02:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5/2017, per suplements de crèdits. Exp. 499/2017.
  2.3 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2017, per crèdits extraordinaris Exp. 502/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:02:55)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.3 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2017, per crèdits extraordinaris Exp. 502/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:03:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2.3 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2017, per crèdits extraordinaris Exp. 502/2017.
  2.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017. Exp. 501/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:04:11)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017. Exp. 501/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:04:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017. Exp. 501/2017.

  Jose Luis Chulvi (00:05:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017. Exp. 501/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:05:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017. Exp. 501/2017.

  Jose Luis Chulvi (00:06:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017. Exp. 501/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:06:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017. Exp. 501/2017.

  Jose Luis Chulvi (00:06:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017. Exp. 501/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:07:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2.4 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2017. Exp. 501/2017.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:51)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:09:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Iván de los Ángeles Company (00:09:29)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:10:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  José Lena Ferrer (00:10:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:02)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  José Lena Ferrer (00:11:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:11:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Iván de los Ángeles Company (00:11:59)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  José Lena Ferrer (00:12:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:15)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  José Lena Ferrer (00:14:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:14:10)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:14:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1 Inici del procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual d'ordenació detallada núm. 4 del Pla Parcial Sol urbanitzable industrial de Xeraco. Exp. 636/2016
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1 Aprovació inicial del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament deXeraco. Exp. 209/2017.

  Iván de los Ángeles Company (00:19:29)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1 Aprovació inicial del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament deXeraco. Exp. 209/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:20:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1 Aprovació inicial del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament deXeraco. Exp. 209/2017.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:20:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1 Aprovació inicial del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament deXeraco. Exp. 209/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:20:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1 Aprovació inicial del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament deXeraco. Exp. 209/2017.
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.

  Iván de los Ángeles Company (00:21:30)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:28:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:28:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:32:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.

  Iván de los Ángeles Company (00:32:36)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:33:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:34:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:34:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:34:54)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:35:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4.2 Proposta de resolució del grup Canviar Xeraco- Acord Ciutadà sobre el rebuig a l'acord CETA i als tractats TTIP i TISA. Exp.
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:03)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:37:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  José Lena Ferrer (00:37:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:34)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  José Lena Ferrer (00:38:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:56)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:39:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  2 punt urgencia

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:39:38)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2 punt urgencia

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:40:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2 punt urgencia

  Jose Luis Chulvi (00:40:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2 punt urgencia

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:49)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2 punt urgencia

  Jose Luis Chulvi (00:40:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2 punt urgencia

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:57)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2 punt urgencia

  Jose Luis Chulvi (00:40:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2 punt urgencia

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:02)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2 punt urgencia

  Jose Luis Chulvi (00:41:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2 punt urgencia

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:14)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2 punt urgencia

  Jose Luis Chulvi (00:41:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2 punt urgencia

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:30)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2 punt urgencia

  Jose Luis Chulvi (00:41:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2 punt urgencia

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:46)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2 punt urgencia

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:41:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2 punt urgencia
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:43:50)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:46:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Jose Luis Chulvi (00:46:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:48:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Jose Luis Chulvi (00:49:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:50:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:50:21)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:51:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Jose Luis Chulvi (00:51:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:52:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  José Lena Ferrer (00:52:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:53:14)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:53:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de la liquidació del Pressupost, exercici 2016. (Exp. 71/2017)
  7. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el quart trimestre de 2016. (Expedient 195/2017).

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:07)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  7. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el quart trimestre de 2016. (Expedient 195/2017).

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:54:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  7. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el quart trimestre de 2016. (Expedient 195/2017).
  8. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, quart trimestre de 2016. (Expedient 199/2017).

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:47)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  8. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, quart trimestre de 2016. (Expedient 199/2017).

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:54:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  8. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, quart trimestre de 2016. (Expedient 199/2017).
  9. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, Quart trimestre de 2016. (Exp. 237/2017 ).

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:55:50)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, Quart trimestre de 2016. (Exp. 237/2017 ).

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:56:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, Quart trimestre de 2016. (Exp. 237/2017 ).

  Jose Luis Chulvi (00:56:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, Quart trimestre de 2016. (Exp. 237/2017 ).

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:56:14)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, Quart trimestre de 2016. (Exp. 237/2017 ).

  Iván de los Ángeles Company (00:56:21)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, Quart trimestre de 2016. (Exp. 237/2017 ).

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:56:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, Quart trimestre de 2016. (Exp. 237/2017 ).
  10. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Economia i Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, període quart trimestre del 2016. (Exp.187/2017).

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:56:53)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Economia i Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, període quart trimestre del 2016. (Exp.187/2017).

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:56:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Economia i Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, període quart trimestre del 2016. (Exp.187/2017).
  11. Donar compte de la Resolució de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de 23.09.2016 per la qual s'estima el recurs de reposició interposat per l'Ajuntament de Xeraco, en l'expedient sancionador per vessaments d'aigües residuals procedents del polígon industrial. Exp. 480/1215

  Martina Grau Peris (00:57:15)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  11. Donar compte de la Resolució de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de 23.09.2016 per la qual s'estima el recurs de reposició interposat per l'Ajuntament de Xeraco, en l'expedient sancionador per vessaments d'aigües residuals procedents del polígon industrial. Exp. 480/1215

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:58:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Donar compte de la Resolució de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de 23.09.2016 per la qual s'estima el recurs de reposició interposat per l'Ajuntament de Xeraco, en l'expedient sancionador per vessaments d'aigües residuals procedents del polígon industrial. Exp. 480/1215
  12. Donar compte de la comunicació del servei de Defensa en Judici de la Diputació de València sobre la sentència núm. 91/17, recaiguda en RCA núm. 189/2016.

  Martina Grau Peris (00:58:16)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  12. Donar compte de la comunicació del servei de Defensa en Judici de la Diputació de València sobre la sentència núm. 91/17, recaiguda en RCA núm. 189/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:58:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  12. Donar compte de la comunicació del servei de Defensa en Judici de la Diputació de València sobre la sentència núm. 91/17, recaiguda en RCA núm. 189/2016.
  13. Donar compte de la sentència núm. 22/2017 recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 273/2016. Exp. 764/2016.

  Martina Grau Peris (00:59:15)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  13. Donar compte de la sentència núm. 22/2017 recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 273/2016. Exp. 764/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:00:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Donar compte de la sentència núm. 22/2017 recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 273/2016. Exp. 764/2016.

  Iván de los Ángeles Company (01:00:21)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  13. Donar compte de la sentència núm. 22/2017 recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 273/2016. Exp. 764/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:01:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Donar compte de la sentència núm. 22/2017 recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 273/2016. Exp. 764/2016.
  14. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  15. Precs i preguntes.