AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2017 | 14-06-2017Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 14 d'juny de 2017

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 11 00:03:55
  Partido Popular - PP 36 00:17:04
  Coalició Compromís 67 00:35:44
  Pspv-Psoe Xeraco 3 00:01:41
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 13 00:13:45
  Público 3 00:02:55

  INTERVENCIONS


  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:01:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors de data 30 de març de 2017, minuta 3/2017 i 18.04.2017, minuta 4/2014
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 885/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:25)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 885/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:03:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 885/2017.

  Jose Luis Chulvi (00:03:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 885/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:05:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 885/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:15)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 885/2017.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:05:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 885/2017.
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:28)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:07:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jose Luis Chulvi (00:07:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:08:07)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jose Luis Chulvi (00:08:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:09:13)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jose Luis Chulvi (00:09:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:09:16)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jose Luis Chulvi (00:09:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:09:57)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jose Luis Chulvi (00:09:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:10:01)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Jose Luis Chulvi (00:10:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:10:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències per a l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Exp. 899/2017
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Aprovació dies festius locals 2018. Exp. 867/2017.
  3.2 Classificació d'ofertes i requeriment a l'oferta més avantatjosa per a la contractació dels serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:24)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2 Classificació d'ofertes i requeriment a l'oferta més avantatjosa per a la contractació dels serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:12:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2 Classificació d'ofertes i requeriment a l'oferta més avantatjosa per a la contractació dels serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i de temps lliure del Poliesportiu. Exp. 1334/2016.
  3.3 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en protesta per la renúncia per exhibir la bandera republicana. Exp. 865/2017

  Iván de los Ángeles Company (00:13:29)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3.3 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en protesta per la renúncia per exhibir la bandera republicana. Exp. 865/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:15:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en protesta per la renúncia per exhibir la bandera republicana. Exp. 865/2017

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:15:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en protesta per la renúncia per exhibir la bandera republicana. Exp. 865/2017

  Iván de los Ángeles Company (00:18:25)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3.3 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en protesta per la renúncia per exhibir la bandera republicana. Exp. 865/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:21:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en protesta per la renúncia per exhibir la bandera republicana. Exp. 865/2017

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:21:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en protesta per la renúncia per exhibir la bandera republicana. Exp. 865/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:22:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en protesta per la renúncia per exhibir la bandera republicana. Exp. 865/2017

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:22:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en protesta per la renúncia per exhibir la bandera republicana. Exp. 865/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:22:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco-Acord Ciutadà en protesta per la renúncia per exhibir la bandera republicana. Exp. 865/2017
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Iván de los Ángeles Company (00:23:39)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:26:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:27:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:29:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:29:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:30:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Iván de los Ángeles Company (00:30:25)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:31:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:34:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:35:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:35:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:35:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:36:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:36:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:36:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:36:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el primer trimestre de 2017. Expedient 614/2017. 6. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, primer trimestre de 2017. Expedient 893/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, primer trimestre de 2017. Exp. 747/2017. 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període primer trimestre del 2017. Exp. 746/2017. 9. Donar compte de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes relatiu a les obligacions pendents d’aplicar a pressupost, informes i objeccions de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria, exercici 2015. Expedient 533/2017

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:26)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el primer trimestre de 2017. Expedient 614/2017. 6. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, primer trimestre de 2017. Expedient 893/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, primer trimestre de 2017. Exp. 747/2017. 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període primer trimestre del 2017. Exp. 746/2017. 9. Donar compte de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes relatiu a les obligacions pendents d’aplicar a pressupost, informes i objeccions de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria, exercici 2015. Expedient 533/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:38:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el primer trimestre de 2017. Expedient 614/2017. 6. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, primer trimestre de 2017. Expedient 893/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, primer trimestre de 2017. Exp. 747/2017. 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període primer trimestre del 2017. Exp. 746/2017. 9. Donar compte de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes relatiu a les obligacions pendents d’aplicar a pressupost, informes i objeccions de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria, exercici 2015. Expedient 533/2017
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:54)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:42:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Avelino Mascarell Peiró (00:42:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  José Lena Ferrer (00:42:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:49)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  José Lena Ferrer (00:42:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:43:14)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:43:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jose Luis Chulvi (00:43:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:44:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:44:09)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:44:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:44:47)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jose Luis Chulvi (00:45:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:45:52)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jose Luis Chulvi (00:46:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:46:31)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jose Luis Chulvi (00:46:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:46:47)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jose Luis Chulvi (00:46:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:46:55)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:47:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:49:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  José Lena Ferrer (00:49:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:49:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària
  11. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (00:49:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:50:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:50:47)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:51:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:14)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (00:52:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:04)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (00:54:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:11)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (00:54:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:25)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (00:54:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:55:02)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:55:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Martina Grau Peris (00:55:21)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:55:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:55:53)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:56:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:57:09)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:57:13)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:58:07)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:58:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (00:58:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:58:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (00:59:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:59:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (00:59:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:59:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (00:59:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:59:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Iván de los Ángeles Company (01:00:08)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  11. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:01:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.
  12. Presa de coneixement de la renúncia presentada al càrrec d'alcalde pel Sr. Francesc Serralta Zaragozá"

  Martina Grau Peris (01:01:31)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  12. Presa de coneixement de la renúncia presentada al càrrec d'alcalde pel Sr. Francesc Serralta Zaragozá"

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:02:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  12. Presa de coneixement de la renúncia presentada al càrrec d'alcalde pel Sr. Francesc Serralta Zaragozá"

  Jose Salvador Tejada Soler (01:04:26)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Presa de coneixement de la renúncia presentada al càrrec d'alcalde pel Sr. Francesc Serralta Zaragozá"

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:04:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  12. Presa de coneixement de la renúncia presentada al càrrec d'alcalde pel Sr. Francesc Serralta Zaragozá"

  Iván de los Ángeles Company (01:04:48)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  12. Presa de coneixement de la renúncia presentada al càrrec d'alcalde pel Sr. Francesc Serralta Zaragozá"

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:05:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Coalició Compromís
  12. Presa de coneixement de la renúncia presentada al càrrec d'alcalde pel Sr. Francesc Serralta Zaragozá"

  Iván de los Ángeles Company (01:12:18)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  12. Presa de coneixement de la renúncia presentada al càrrec d'alcalde pel Sr. Francesc Serralta Zaragozá"
  LA VEU DELS VEÏNS

  Publico (01:12:46)
  Càrrec: Asistentes a la sesión | Pertany a: Público
  LA VEU DELS VEÏNS

  Iván de los Ángeles Company (01:14:00)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  LA VEU DELS VEÏNS

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:15:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  LA VEU DELS VEÏNS

  Iván de los Ángeles Company (01:15:47)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  LA VEU DELS VEÏNS

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:15:48)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP