AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2017 | 30-11-2017Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'novembre de 2017

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 11 00:05:26
  Partido Popular - PP 26 00:12:22
  Coalició Compromís 24 00:19:39
  Pspv-Psoe Xeraco 37 00:16:31
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 8 00:13:17
  Público 6 00:05:57

  INTERVENCIONS


  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 28 de setembre de setembre de 2017 , minuta 9/2017
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Martina Grau Peris (00:02:47)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:24)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:08:06)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:09:58)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:19)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017.
  2.2 Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública de la modificació puntual núm. 4 d'ordenació detallada del Pla Parcial del Sector de Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 626/2016).

  Martina Grau Peris (00:12:08)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  2.2 Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública de la modificació puntual núm. 4 d'ordenació detallada del Pla Parcial del Sector de Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 626/2016).

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2 Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública de la modificació puntual núm. 4 d'ordenació detallada del Pla Parcial del Sector de Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 626/2016).

  José Lena Ferrer (00:14:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública de la modificació puntual núm. 4 d'ordenació detallada del Pla Parcial del Sector de Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 626/2016).

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2 Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública de la modificació puntual núm. 4 d'ordenació detallada del Pla Parcial del Sector de Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 626/2016).
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 8 d'ordenació detallada de l'Homologació de les Normes Subsidiàries de Xeraco. Exp. 339-2016.

  Martina Grau Peris (00:15:15)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 8 d'ordenació detallada de l'Homologació de les Normes Subsidiàries de Xeraco. Exp. 339-2016.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 8 d'ordenació detallada de l'Homologació de les Normes Subsidiàries de Xeraco. Exp. 339-2016.
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Iván de los Ángeles Company (00:17:08)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:24:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:25:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Iván de los Ángeles Company (00:26:01)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:26:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Iván de los Ángeles Company (00:26:30)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:26:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Iván de los Ángeles Company (00:27:05)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:27:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Iván de los Ángeles Company (00:28:04)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:28:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:28:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:25)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:32:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Iván de los Ángeles Company (00:35:27)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:37:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:39:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:39:09)
  Càrrec: Regidor d'Esports i Turisme | Pertany a: Coalició Compromís
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:41:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Martina Grau Peris (00:42:16)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:42:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2 Proposta de resolució del grup municipal Canviar Xeraco – Acord Ciutadà davant la intervenció financera del Ministeri d’Hisenda i sol·licitud de modificació de la regla de la despesa.
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:43:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:43:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Sandra Puig Pavia (00:43:50)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:44:48)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Sandra Puig Pavia (00:45:13)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:45:42)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Sandra Puig Pavia (00:46:31)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:46:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Sandra Puig Pavia (00:47:47)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:48:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:48:54)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:50:10)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:50:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:50:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:51:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:51:11)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:52:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:52:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:52:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:52:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:53:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Iván de los Ángeles Company (00:53:13)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:56:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:57:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:57:35)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:57:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:58:19)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:58:23)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:58:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:58:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:59:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Iván de los Ángeles Company (00:59:33)
  Càrrec: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:59:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:00:03)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:01:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:01:34)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:01:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:01:54)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:02:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:02:09)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:02:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:02:53)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:02:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:03:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:03:05)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:03:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:03:19)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:03:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:03:28)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:03:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:03:48)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:03:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:03:57)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:04:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:04:38)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:04:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:04:57)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Luis Chulvi (01:05:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:05:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:05:34)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:06:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes durant el tercer trimestre de 2017. Exp. 1712/2017. 6. Donar compte de l’informe de la intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, tercer trimestre de 2017. Exp. 1882/2017. 7. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost General, tercer trimestre de 2017. Exp. 1759/2017 8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del pressupost i altres estats financers, període tercer trimestre de 2017. Exp. 1754/2017.
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  Mocio

  Sandra Puig Pavia (01:06:44)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (01:10:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (01:10:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:10:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (01:11:25)
  Càrrec: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:15:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 28 de setembre de setembre de 2017 , minuta 9/2017 (00:02:19)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans

  2.1. Aprovació del conveni regulador de la cessió i ulterior explotació de l’ecoparc fix de Xeraco pel Consorci de Residus V5. Exp. 440/2017. (00:02:30)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:02:47)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:04:03)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:24)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:08:06)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:09:58)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:19)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  2.2 Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública de la modificació puntual núm. 4 d'ordenació detallada del Pla Parcial del Sector de Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 626/2016). (00:11:58)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:12:08)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:14:26)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  José Lena Ferrer (00:14:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco