Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 26-03-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 26 d'març de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 1 00:04:22
  PSPV-PSOE 2 00:00:08
  N.A.P. 0 00:00:00
  Partido Popular 0 00:00:00
  Ajuntament 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  David Pons Garcia (00:03:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29 de gener de 2021
  2. Aprovació de la incorporacio de bens d’un cami segons cadastre
  3.01. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU, DPROPOSTA D’ URGENCIA RELATIVA A L’ APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM A “MANCOMUNITAT D’ÀMBIT COMARCAL” PER A LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, AIXÍ COM DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT AMB EIXA FINALITAT.

  Txema Pelaez Palazon (00:07:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3.01. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU, DPROPOSTA D’ URGENCIA RELATIVA A L’ APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM A “MANCOMUNITAT D’ÀMBIT COMARCAL” PER A LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, AIXÍ COM DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT AMB EIXA FINALITAT.

  Txema Pelaez Palazon (00:08:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE
  3.01. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU, DPROPOSTA D’ URGENCIA RELATIVA A L’ APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM A “MANCOMUNITAT D’ÀMBIT COMARCAL” PER A LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, AIXÍ COM DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT AMB EIXA FINALITAT.
  3.2. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU,DE PROJECTE TECNIC, E INICI D’ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA «CANVI DE XARXA D'AIGUA POTABLE, PAVIMENTAT EN C/ REI JAUME I, CARRER MAESTRO SERRANO, CARRER TRAVESIA REI EN JAUME AMB ESGOLETJA, CARRER PINTOR SOROLLA I CARRER AUSIAS MARCH I SUSTITUCIO DE JOCS INFANTILS EN PLAÇA L'ERA” VINCULADA AL PLA D’INVERSIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA
  3.3. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU, ELATIVA A L’APROVACIÓ DE SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT EL RECONEIXIMENT DE LA COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA DE SUMACÀRCER
  4.CONTROL ÒRGANS DE GOVERN. DECRETS DICTATS DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  5. Moció de suport a la festa de la MAERÀ D’ANTELLA inclusio patrimoni inmaterial de la humanitat.
  6. PRECS I PREGUNTES

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29 de gener de 2021 (00:04:27)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:03:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Aprovació de la incorporacio de bens d’un cami segons cadastre (00:04:52)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:03:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3.01. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU, DPROPOSTA D’ URGENCIA RELATIVA A L’ APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM A “MANCOMUNITAT D’ÀMBIT COMARCAL” PER A LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, AIXÍ COM DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT AMB EIXA FINALITAT. (00:06:39)

  Aprovat

  David Pons Garcia (00:03:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:07:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:08:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV-PSOE

  3.2. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU,DE PROJECTE TECNIC, E INICI D’ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA «CANVI DE XARXA D'AIGUA POTABLE, PAVIMENTAT EN C/ REI JAUME I, CARRER MAESTRO SERRANO, CARRER TRAVESIA REI EN JAUME AMB ESGOLETJA, CARRER PINTOR SOROLLA I CARRER AUSIAS MARCH I SUSTITUCIO DE JOCS INFANTILS EN PLAÇA L'ERA” VINCULADA AL PLA D’INVERSIONS DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA (00:12:08)

  Aprovat

  3.3. ADOPCIÓ D’ ACORDS NO INCLOSOS AL ORDRE DEL DIA.- TRÁMIT D’ URGENCIA. APROBACIÓ, SI ESCAU, ELATIVA A L’APROVACIÓ DE SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT EL RECONEIXIMENT DE LA COL·LECCIÓ MUSEOGRÀFICA DE SUMACÀRCER (00:17:52)

  Aprovat

  4.CONTROL ÒRGANS DE GOVERN. DECRETS DICTATS DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA. (00:18:31)

  Donar compte

  5. Moció de suport a la festa de la MAERÀ D’ANTELLA inclusio patrimoni inmaterial de la humanitat. (00:25:53)

  Aprovat

  6. PRECS I PREGUNTES (00:29:48)


  Ajuntament de Sumacàrcer