Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 27-02-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 27 d'febrer de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 3 00:07:13
  PSPV-PSOE 16 00:30:53
  N.A.P. 2 00:01:51
  Partido Popular 8 00:01:12
  Ajuntament 3 00:05:52

  INTERVENCIONS


  Txema Pelaez Palazon (00:01:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 25 de gener de 2019.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Secretaria Accidental (00:01:28)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Txema Pelaez Palazon (00:07:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Joaquín Crespí Garcia (00:11:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Secretaria Accidental (00:11:45)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Txema Pelaez Palazon (00:11:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Secretaria Accidental (00:12:06)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Txema Pelaez Palazon (00:12:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Joaquín Crespí Garcia (00:12:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Txema Pelaez Palazon (00:12:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer
  4. Adhesió al Pla d’infància i adolescència de la Mancomunitat de la Ribera Alta
  5. Adhesió al Pla municipal de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta.

  Vicent Pons Soriano (00:18:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  5. Adhesió al Pla municipal de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta.

  Txema Pelaez Palazon (00:18:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  5. Adhesió al Pla municipal de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta.
  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat

  Txema Pelaez Palazon (00:22:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat

  Txema Pelaez Palazon (00:23:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  David Pons Garcia (00:25:09)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  Joaquín Crespí Garcia (00:29:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  David Pons Garcia (00:29:29)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  Joaquín Crespí Garcia (00:30:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  David Pons Garcia (00:31:04)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  Txema Pelaez Palazon (00:32:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A
  8. Moció dia de la dona 2019

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  8. Moció dia de la dona 2019

  Txema Pelaez Palazon (00:33:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019

  Gema Pons Muñoz (00:34:55)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019

  Txema Pelaez Palazon (00:43:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019

  Vicent Pons Soriano (00:43:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.
  8. Moció dia de la dona 2019

  Txema Pelaez Palazon (00:45:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019

  Gema Pons Muñoz (00:45:22)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019

  Txema Pelaez Palazon (00:46:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019
  9. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (00:47:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:48:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 25 de gener de 2019. (00:01:04)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:01:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia. (00:01:21)

  Donar compte

  Txema Pelaez Palazon (00:01:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:01:28)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:07:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer (00:07:15)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:07:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:11:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Secretaria Accidental (00:11:45)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:11:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:12:06)
  Càrrec: Secretaria Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:12:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:12:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:12:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  4. Adhesió al Pla d’infància i adolescència de la Mancomunitat de la Ribera Alta (00:13:19)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:12:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  5. Adhesió al Pla municipal de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta. (00:16:55)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:12:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:18:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Debate (00:18:34)

  Vicent Pons Soriano (00:18:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:18:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat (00:19:05)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:18:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Debate (00:22:20)

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:23:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A (00:24:47)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:23:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:25:09)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:25:12)

  David Pons Garcia (00:25:09)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:29:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:29:29)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:30:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:31:04)
  Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:32:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  8. Moció dia de la dona 2019 (00:33:26)

  Aprovat

  Txema Pelaez Palazon (00:32:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:33:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Gema Pons Muñoz (00:34:55)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:43:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Debate (00:43:53)

  Txema Pelaez Palazon (00:43:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:43:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:45:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Gema Pons Muñoz (00:45:22)
  Càrrec: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertany a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:46:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  9. Precs i preguntes. (00:47:22)


  Txema Pelaez Palazon (00:46:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:47:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:48:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSPV-PSOE

  Ajuntament de Sumacàrcer