Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Sumacàrcer ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 27-02-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 27 de febrero de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 3 00:07:13
  PSPV-PSOE 16 00:30:53
  N.A.P. 2 00:01:51
  Partido Popular 8 00:01:12
  Ajuntament 3 00:05:52

  INTERVENCIONES


  Txema Pelaez Palazon (00:01:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 25 de gener de 2019.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Secretaria Accidental (00:01:28)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Txema Pelaez Palazon (00:07:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Joaquín Crespí Garcia (00:11:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Secretaria Accidental (00:11:45)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Txema Pelaez Palazon (00:11:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Secretaria Accidental (00:12:06)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Txema Pelaez Palazon (00:12:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Joaquín Crespí Garcia (00:12:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer

  Txema Pelaez Palazon (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer
  4. Adhesió al Pla d’infància i adolescència de la Mancomunitat de la Ribera Alta
  5. Adhesió al Pla municipal de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta.

  Vicent Pons Soriano (00:18:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  5. Adhesió al Pla municipal de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta.

  Txema Pelaez Palazon (00:18:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  5. Adhesió al Pla municipal de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta.
  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat

  Txema Pelaez Palazon (00:22:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat

  Txema Pelaez Palazon (00:23:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  David Pons Garcia (00:25:09)
  Cargo: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertenece a: PSPV-PSOE
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  Joaquín Crespí Garcia (00:29:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  David Pons Garcia (00:29:29)
  Cargo: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertenece a: PSPV-PSOE
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  Joaquín Crespí Garcia (00:30:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  David Pons Garcia (00:31:04)
  Cargo: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertenece a: PSPV-PSOE
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A

  Txema Pelaez Palazon (00:32:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A
  8. Moció dia de la dona 2019

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  8. Moció dia de la dona 2019

  Txema Pelaez Palazon (00:33:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019

  Gema Pons Muñoz (00:34:55)
  Cargo: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019

  Txema Pelaez Palazon (00:43:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019

  Vicent Pons Soriano (00:43:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  8. Moció dia de la dona 2019

  Txema Pelaez Palazon (00:45:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019

  Gema Pons Muñoz (00:45:22)
  Cargo: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019

  Txema Pelaez Palazon (00:46:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Moció dia de la dona 2019
  9. Precs i preguntes.

  Óscar Villa Garcia (00:47:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  9. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:48:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  9. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió extraordinària del Ple de 25 de gener de 2019. (00:01:04)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:01:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia. (00:01:21)

  Dar cuenta

  Txema Pelaez Palazon (00:01:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:01:28)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:07:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  3. Adjudicació obra SOM2018-2019: Reurbanització C/ Florida i C/ Xúquer (00:07:15)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:07:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:11:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Secretaria Accidental (00:11:45)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:11:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Secretaria Accidental (00:12:06)
  Cargo: Secretaria Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:12:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:12:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  4. Adhesió al Pla d’infància i adolescència de la Mancomunitat de la Ribera Alta (00:13:19)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  5. Adhesió al Pla municipal de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta. (00:16:55)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:18:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.

  Debate (00:18:34)

  Vicent Pons Soriano (00:18:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:18:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sumacàrcer com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat (00:19:05)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:18:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Debate (00:22:20)

  Joaquín Crespí Garcia (00:22:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:22:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:23:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  7. Sol.licitar l’ampliació del municipi de Sumacàrcer al Circuit Cultural Valencià a la modalitat de Teatre, Danxa i Circ-A (00:24:47)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:23:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  David Pons Garcia (00:25:09)
  Cargo: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Debate (00:25:12)

  David Pons Garcia (00:25:09)
  Cargo: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:29:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:29:29)
  Cargo: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:30:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:31:04)
  Cargo: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:32:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  8. Moció dia de la dona 2019 (00:33:26)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:32:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:33:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:33:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Gema Pons Muñoz (00:34:55)
  Cargo: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:43:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Debate (00:43:53)

  Txema Pelaez Palazon (00:43:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:43:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:45:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Gema Pons Muñoz (00:45:22)
  Cargo: 2a. Tinent d'Alcalde. Regidora d'Educació, Dona, Igualtat, Serveis Públics i Sanitat | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Txema Pelaez Palazon (00:46:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  9. Precs i preguntes. (00:47:22)


  Txema Pelaez Palazon (00:46:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:47:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:48:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Ajuntament de Sumacàrcer